Informace k platbám kroužků

Vážení rodiče,

vzledem k epidemiologické situaci je činnost kroužků stále pozastavena.

Pro Vaši informaci  - Vaše zaplacená částka za kroužek je určena na 14 setkání (za normálních okolností to odpovídá 1 pololetí).

Zahájit činnost stihlo jen několik kroužků - proběhla 1 lekce.

Věříme, že kroužky zahájí svoji činnost a podaří se, aby děti měly šanci je v letošním školním roce navštěvovat.

Pokud se vše vrátí do svých kolejí, kroužky začnou a vyčerpá se zaplacená částka za 14 setkání, budete vyzváni k zaplacení zbývajících lekcí, které by měly do konce školního roku proběhnout.

Pokud se kroužky do května vůbec neotevřou, automaticky Vám bude vrácena celá částka na Váš účet.

Děkujeme za pochopení této složité situace!


Vytvořeno 24.11.2020 10:35:06 | přečteno 500x | Ilona Valešová