Dějepisná olympiáda 2011/2012

Svatý Václav

Na naší škole proběhlo v listopadu školní kolo dějepisné olympiády.

Výsledky školního kola:

1. místo: Klára Páchová 9.A

2. místo: Magdaléna Pauková 8.A

3. místo: Veronika Štěpánová 8.A

 

Do dalšího kola postupují první dvě jmenované. Blahopřeji jim a děkuji všem za účast.

 

Tematické zaměření ročníku: „V bohatství i chudobě aneb Osobnosti k nezaplacení“

Soutěž je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií

a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií a je jednotná pro celé území České republiky.

 

Témata, kterých se letošní ročník dotýká, jsou: Numizmatika

Platební prostředky a jejich vývoj  - předmincovní platidla, starověká, středověká, novověká a moderní platidla

Funkce platebních prostředků v procesu společenské směny od minulosti po současnost

Vznik a užívání platidel v závislosti na sociálně ekonomickém vývoji společnosti

 

Doporučená literatura

Pro vyšší kola se využívá i doporučená literatura z předchozích postupových kol.

 

školní kola:

 

Je možné čerpat z kterýchkoli platných učebnic pro základní školy (na základě Věstníku MŠMT) i z jiných zdrojů.

 

okresní kola:

 

Kolektiv autorů: Dějiny českých zemí v obrazech od pravěku po současnost. Praha: Albatros, 2006. (pouze kapitoly, které odpovídají tématu ročníku; je možné použít jednosvazkové vydání i původní čtrnáctidílnou řadu Dějiny v obrazech)

 

krajská kola:

Cribb, J.: Peníze. Praha:  Fortuna Print, 1993

 

celostátní kolo:

 

Hlaváček, I., Kašpar, J., Nový, R.: Vademecum pomocných věd historických. HH Jinočany, 1997

(nebo jiné vydání – po roce 1989). Pouze část knihy věnovaná numizmatice.

 

 

http://www.nidm.cz/talentcentrum/souteze-a-prehlidky/dejepisna-olympiada/o-soutezi

Vytvořeno 22.11.2011 13:23:31 | přečteno 1997x | Jiří Riedl