Domácí úkol pro 7. B, 8. A, 8. B, 9. A a 9. B

tgm

Úkol odevzdejte písemně či pošlete elektronicky do úterý 1. listopadu 2011.

Zákon Národního výboru československého č. 11/1918 Sb. ze dne 28. října 1918 o zřízení samostatného státu československého

Samostatný stát československý vstoupil v život. Aby byla zachována souvislost dosavadního právního řádu se stavem novým, aby nenastaly zmatky a upraven byl nerušený přechod k novému státnímu životu, nařizuje Národní výbor jménem československého národa jako vykonavatel státní svrchovanosti toto:

Čl.1

Státní formu československého státu určí Národní shromáždění ve srozumění s Československou Národní radou v Paříži. Orgánem jednomyslné vůle národa a také vykonavatelem státní svrchovanosti je Národní výbor.

Čl.2

Veškeré dosavadní zemské a říšské zákony a nařízení zůstávají prozatím v platnosti.

Čl.3

Všechny úřady samosprávné, státní a župní, ústavy státní, zemské, okresní a zejména i obecní jsou podřízeny Národnímu výboru a prozatím úřadují a jednají dle dosavadních platných zákonů a nařízení.

Čl.4

Zákon tento nabývá účinnosti dnešním dnem.

Čl.5

Národnímu výboru se ukládá, aby tento zákon provedl.

1) Kde a kým byl zákon podepsán?

2) Kdo vládl na území našeho státu do 28. října 1918?

3) Jakou státní formu mělo ČSR?

4) Na konci které války ČSR vzniklo?

5) V průběhu této války položilo za vznik ČSR život i několik občanů Radotína. Kde mají pamětní desku? Jak se jmenovali a kde bojovali?

Vytvořeno 24.10.2011 15:01:54 | přečteno 1577x | Jiří Riedl