Centra aktivit ŠKOLA A BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY

včelí medvídci 2

Pro nové spolužáky bylo vše v září nové a ne jinak tomu bylo i s centry aktivit. Nejprve jsme si zopakovali, co to centra aktivit jsou, jaké role mají členové v jednotlivých skupinkách a jaká pravidla je v centrech potřeba dodržovat. První centra byla zaměřena na využití poznatků o škole a vyučování a na dopravní výchovu, konkrétně na poznávání dopravních značek, dopravních prostředků a pravidel bezpečného chování na silnici.

V centru čtení si skupinka společně četla příběh O Emičce a Pavlíkovi. Dohromady pak domýšleli, jak by příběh mohl pokračovat a skončit. Samostatně každý odpovídal na otázky k příběhu.

Společné opakování abecedy a skládání jmen členů skupiny dle abecedního pořádku ze stavebnice, bylo náplní centra psaní. A nejen to, každý si vytvořil vlastní vizitku – psaní jména, příjmení, adresy, zálib, kresba portrétu. To ale nebylo vše, psaní písmenka „b“ v písance na nás také čekalo.

Centrum matematiky z nás na chvíli udělalo „stavitele“, kteří pečlivě trhali barevné papírové proužky na obdélníčky, tedy cihličky, z nichž se stavěly číslice od 1 do 20. Cihličky se nalepovaly v algoritmickém pořadí, dle barev, na obrysy čísel. Samostatná práce nám umožnila zopakovat porovnávání čísel do 20 a sčítání a odčítání do dvaceti. Řešili jsme též zapeklité slovní úlohy :).

Společné povídání o tom, jaká nebezpečí hrozí při nedodržování pravidel na silnici, jsme měli zařazené do centra pokusů a objevů. Zajímavá pro nás byla výroba myšlenkové mapy, do níž jsme zapisovali pravidla bezpečného chování a kreslili jsme společně dopravní značky. Rychlé skupinky své „mapy“ ilustrovaly pěknými obrázky.

Posledním a všemi oblíbeným centrem byl Ateliér, který nám Kristýna rozdělila do dvou částí: výtvarné, kresba bezpečné cesty do školy a části dramatické, v níž jsme pantomimicky vyjadřovali jízdu v určitém dopravním prostředku. Ostatní nic nevěděli a jejich úkolem bylo právě uhodnout, čímpak asu jedeme do školy.

Do center aktivit k nám zavítaly i některé maminky, které nám pomohly nalézt odpovědi na otázky a úkoly, s nimiž jsme si nevěděli rady.

2. B centra aktivit Škola a bezpečná cesta do školy

2013 09 24 4437

2013 09 24 4437

 
2013 09 24 4448

2013 09 24 4448

 
2013 09 24 4445

2013 09 24 4445

 
2013 09 24 4438

2013 09 24 4438

 
2013 09 24 4442

2013 09 24 4442

 
2013 09 24 4446

2013 09 24 4446

 
2013 09 24 4444

2013 09 24 4444

 
2013 09 25 4454

2013 09 25 4454

 
2013 09 25 4459

2013 09 25 4459

 
2013 09 25 4455

2013 09 25 4455

 
2013 09 25 4457

2013 09 25 4457

 
2013 09 25 4460

2013 09 25 4460

 
2013 09 25 4461

2013 09 25 4461

 
2013 09 25 4468

2013 09 25 4468

 
2013 09 25 4465

2013 09 25 4465

 
2013 09 25 4469

2013 09 25 4469

 
2013 09 25 4474

2013 09 25 4474

 
2013 09 25 4471

2013 09 25 4471

 
2013 09 25 4475

2013 09 25 4475

 
2013 09 25 4473

2013 09 25 4473

 
2013 09 27 4508

2013 09 27 4508

 
2013 09 27 4506

2013 09 27 4506

 
2013 09 27 4509

2013 09 27 4509

 
2013 09 27 4511

2013 09 27 4511

 
2013 09 27 4514

2013 09 27 4514

 
2013 10 01 4532

2013 10 01 4532

 
2013 10 01 4534

2013 10 01 4534

 
2013 10 01 4535

2013 10 01 4535

 
2013 10 02 4553

2013 10 02 4553

 
2013 10 02 4552

2013 10 02 4552

 
2013 10 02 4559

2013 10 02 4559

 
 
Vytvořeno 13.10.2013 22:25:29 - aktualizováno 19.10.2013 22:38:34 | přečteno 1267x | Kristýna