Centra aktivit Život savců, ptáků a ryb

včelí medvídci 2

V říjnu a listopadu jsme věnovali dlouhý čas povídání o životě savců, ptáků a ryb. Využili jsme ke studiu nejen učebnice a encyklopedie, ale i výukové programy na interaktivní tabuli. Centra aktivit nám dala opět mnoho zážitků a zkušeností, při nichž jsme spojili mnohdy vědomosti nás všech dohromady a vznikly tak krásné práce. 

Tak například v centru pokusů a objevů jsme společně ve skupince pročítali vybrané stránky z učebnice prvouky, které se zaměřovaly na popis některých lesních savců. Naším úkolem pak bylo vytvořit plakátek o tom, jaké společné znaky mají savci, čím se od ptáků nebo ryb liší a co je pro ně typické. Po tomto úkolu následovalo společné popisování jednoho z lesních savců, kteří žije na našem území. Využili jsme při tom mnoho přírodovědných knížek, které nám na případné otázky odpověděly. Pracovali jsme i samostatně při spojování obrázků s popisky zvířat. V závěru se mohla společná práce doplnit i vhodnými ilustracemi.

Centrum čtení tentokrát zkoumalo naše schopnosti pracovat samostatně a spolehnout se sami na sebe. Úkoly byla zaměřeny na procvičování druhů vět a psaní těchto vět. Ve druhé části každý četl článek o tučňácích. Odpovídalo se na mnohé otázky o těchto zajímavých ptácích a úkolem bylo i vyhledání spojek ve větách.

Společně jsme pracovali též v centru psaní, v němž členové skládali slabiky do slov, v nichž se ukrývaly názvy savců, ptáků a ryb. Úkolem bylo tato slova bezchybně přepsat a barevně odlišit slova 2 a 3 slabičná. I zde jsme použili k práci učebnici prvouky. Opis názvů zvířat, ptáků a rostlin u rybníka, to nebyl pro mnohé lehký úkol, natož pak jejich abecední řazení. Jedno ze cvičení na pracovním listě bylo i rozdělování slov a psaní vět.

V matematickém centru skupinky na počátku stavěly těla savců, ptáků nebo ryb ze stavebnic a geometrických tvarů. Samostatná práce prověřila, jak jsme schopní provést zápis ke slovní úloze, k níž patřil i výpočet a psaní odpovědí. Dále jsme poprvé v centru rýsovali čáry podle pravítka, čímž nám vznikla rybářská síť. Bylo nutné se pečlivě soustředit, neboť se sítě nesměla uniknout jediná rybička. V závěrečné části jsme vybarvovali geometrická tělesa podle návodu.

A jestlipak víte, které centrum je poslední? Ano, správně. Jistě vás zajímá, copak jsme vyráběli v ateliéru, že? Ve skupince jsme se nejprve domluvili, kdo si zvolí jakou šablonu z nabídnutých lesních savců. Poté si každý "svého" savce obkreslil. V další části se savec vymaloval tzv. "ťupkovací" technikou (vatou se špejlí a temperami). Zvířátko pak bylo nutné obtáhnout černou temperou nebo tuší.

2.B centra Život savců, ptáků a ryb

2013 11 06 5008

2013 11 06 5008

 
2013 11 06 5007

2013 11 06 5007

 
2013 11 06 5003

2013 11 06 5003

 
2013 11 06 5004

2013 11 06 5004

 
2013 11 06 5005

2013 11 06 5005

 
2013 11 06 5009

2013 11 06 5009

 
2013 11 06 5010

2013 11 06 5010

 
2013 11 07 5026

2013 11 07 5026

 
2013 11 06 5011

2013 11 06 5011

 
2013 11 07 5023

2013 11 07 5023

 
2013 11 06 5012

2013 11 06 5012

 
2013 11 07 5025

2013 11 07 5025

 
2013 11 07 5020

2013 11 07 5020

 
2013 11 07 5027

2013 11 07 5027

 
2013 11 07 5033

2013 11 07 5033

 
2013 11 07 5035

2013 11 07 5035

 
2013 11 08 5044

2013 11 08 5044

 
2013 11 07 5030

2013 11 07 5030

 
2013 11 07 5028

2013 11 07 5028

 
2013 11 08 5042

2013 11 08 5042

 
2013 11 08 5046

2013 11 08 5046

 
2013 11 08 5048

2013 11 08 5048

 
2013 11 08 5045

2013 11 08 5045

 
2013 11 08 5050

2013 11 08 5050

 
2013 11 08 5051

2013 11 08 5051

 
2013 11 08 5047

2013 11 08 5047

 
2013 11 08 5052

2013 11 08 5052

 
2013 11 11 5054

2013 11 11 5054

 
2013 11 11 5055

2013 11 11 5055

 
2013 11 11 5060

2013 11 11 5060

 
2013 11 11 5058

2013 11 11 5058

 
2013 11 11 5056

2013 11 11 5056

 
2013 11 11 5059

2013 11 11 5059

 
2013 11 12 5065

2013 11 12 5065

 
2013 11 12 5067

2013 11 12 5067

 
2013 11 12 5066

2013 11 12 5066

 
2013 11 12 5073

2013 11 12 5073

 
2013 11 12 5069

2013 11 12 5069

 
2013 11 12 5078

2013 11 12 5078

 
2013 11 12 5076

2013 11 12 5076

 
2013 11 12 5068

2013 11 12 5068

 
2013 11 12 5080

2013 11 12 5080

 
2013 11 12 5081

2013 11 12 5081

 
2013 11 12 5082

2013 11 12 5082

 
 
Vytvořeno 17.11.2013 22:37:01 | přečteno 1448x | Kristýna