Noc s Andersenem na 1. stupni

1.stupen

Rok se s rokem sešel a my se znovu objevili ve škole v podvečerních hodinách, abychom si užili společně Noc s Andersenem. Někdo ji zažil poprvé, jiní vícekrát, ale každý si ji užil do sytosti a s úsměvem na tváři. Někteří navštívili školní knihovnu, kde si paní knihovnice Míša připravila krásné přednášky o Miloši Macourkovi a Janu Karafiátovi. Těmto autorům se věnovala většina tříd nejen v knihovně, ale i ve třídě. Jiní se rozhodli strávit Noc s Andersenem ve společnosti pohádky "Malá mořská víla". Nejvíce celou akci zhodnotili sami žáci...jen si přečtěte a podívejte se na naše zážitky.

Noc s Andersenem v I. D - V úvodu noci s Andersenem jsme si představili spisovatele Jana Karafiáta, ukázali jsme si různá vydání Broučků, přečetli jsme si jednu kapitolu. Děti si pak vyrobily na památku medaili s Broučkem a vybarvily si velký obrázek Broučka a Berušky (ve dvojicích). Pak jsme se šli podívat k Pohádkovníku, zazpívali jsme mu a přednesli svá přání. K tomu jsme si posvítili lucerničkou (jako broučci). Po návratu se děti navečeřely a už na ně čekalo luštění šifrované zprávy a kvíz (viz. foto). Nakonec zhlédly pohádku "Jak se Brouček narodil" a byl čas přípravy na spaní. K usínání ještě jedna kapitola z Broučků a už broučci z I. D spali a spali. Všem se večer moc líbil.

Noc s Andersenem ve 2. A - V pátek 1. dubna jsme strávili jeden den s pohádkovými příběhy Miloše Macourka. Začali hned v dopoledních hodinách návštěvou knihovny, kde měla paní knihovnice připravený zajímavý pořad právě o tomto autorovi. Vyslechli jsme si jednu z nejznámějších pohádek Jakub a dvě stě dědečků a vyřešili křížovku. Dozvěděli jsme se, že většinu knih Miloše Macourka ilustroval jeho přítel Adolf Born. Večer jsme se sešli v naší červené třídě s žáky ze 7. A a pracovali jsme s úvodním příběhem knihy Mach a Šebestová, který vypráví o tom, jak přišli k utrženému sluchátku. Opět jsme řešili křížovku, četli společně příběh, vytvářeli jsme plakát o knize. Naše společné setkání jsme ukončili našimi přáními, která bychom rádi řekli do kouzelného sluchátka. To už se ale za okny setmělo, sedmáci odešli do svých domovů a my jsme zalezli do spacáků. Než jsme usnuli, poslouchali jsme ještě další Macourkovy pohádky plné fantazie a legrace. Jiřina a žáci z 2. A

Noc s Andersenem ve 3. D - Na začátku jsme se sešli v kroužku a povídali si o spisovateli Miloši Macourkovi. Taky nám paní učitelka přečetla kousek pohádky „Mamut Potom jsme se šli najíst, popili čajíček a rozdělili se do skupin. Jedna skupina měla Kačku (dceru paní učitelky) a četla příběhy opičky Žofky, druhá měla Tondu a věnovala se Machovi s Šebestovou a třetí měla nejtěžší téma – Arabelu. Ti pracovali s paní učitelkou. Všichni měli hezké obrázky. Já jsem například kreslila opičku Žofku. Když jsme všechno dokončili, přichystali jsme se na spaní. Vyčistili jsme si zuby a šli spát. Paní učitelka nám dočetla pohádku. Ráno jsme se vzbudili a posnídali buchty od maminek. Noc s Andersenem se mi moc líbila, protož jsme se mohli všichni sejít a mohli si povídat a taky, že jsme spolu mohli spát. Ela a Denisa

Noc s Andersenem ve 4. A - Ve třídě jsme navázali na besedu z knihovny, zaměřili jsme se na knihy pro děti od M. Macourka, celkem se nám podařilo shromáždit 13 různých titulů. Když jsme se s nimi seznámili a prohlédli si je, každý si vybral jednu a četl si v ní kapitolu/y, dle vlastního výběru. Následovalo psaní dopisu o přečtené kapitole a o knize adresované kamarádovi/kamarádce ze třídy, losování dopisů a psaní odpovědí, čtení ukázek z knih. Večer jsme zakončili kreslením titulních stránek knih, které jsme nalepili na plakát s informacemi o M. Macourkovi.

Noc s Andersenem ve 4. B - Po dlouhé době, tedy celém roce našeho života, jsme se sešli na Noci s Andersenem. Pozvání přijali i naši někteří bývalí spolužáci a strávili společné chvíle s námi až do samého rána. Téma letošního roku byla pohádka Hanse Christiana Andersena „Malá mořská víla“. Celý příběh jsme si společně předčítali, někdy dohromady, někdy ve skupince, jindy dvojici, někdy za světla, jindy za tmy jen s baterkou…aby to byla noc taková, jaká má být. K pohádce nám připravila Kristýna pracovní list, který nám domohl k práci s textem a jeho porozumění. Celý večer jsme prokládali dobrým jídlem a nápoji. Součástí byly také skvěle připravené hry (doplňovačky, tajenky, křížovky) od některých spolužáků – v nich se objevily informace i o ostatních jubilantech letošní noci. Výborně jsme se pobavili u společné hry „Perličkovaná“, kterou si připravila paní učitelka. Moře je plné perel, a tak jsme si hráli s duhovými kuličkami, kdo nejdále dofoukne na jeden nádech. Po takové hře přišlo závěrečné občerstvení. Pak už jen úklid, večerní hygiena, převlékání do pyžam a ulehnutí ke spánku. Ale nemyslete si, že jsme hned usnuli. Hodně jsme si po celý večer povídali a na dobrou noc jsme si pustili filmové zpracování „Malé mořské víly“. Pak už se šlo na kutě. Ráno jsme celou akci zakončili společnou snídaní a příjemným ranním kroužkem. Markétka, Fínka, Kristýna

Noc s Andersenem v 5. A - 1. dubna se konala na celé naší škole Noc s Andersenem. Letos jsme šli do knihovny, kde jsme se dozvěděli informace o Miloši Macourkovi, který nás celou nocí provázel. Paní knihovnice nám řekla informace o jeho životě a díle, také nám přečetla pohádku „Jakub a dvě stě dědečků“. Pohádka se nám moc líbila, byla vtipná, smáli jsme se všichni i paní učitelka Martina. Na závěr krátkého vyprávění a čtení jsme dostali malý testík, abychom zjistili, jak jsme byli pozorní a co jsme si zapamatovali. Po návratu do školy k nám přišli prvňáčci z 1. A. Vyprávěli nám, o čem četli, o autorovi, který jejich pohádku napsal. Také my jsme prvňáčkům vyprávěli o naší návštěvě knihovny a převyprávěli jim pohádku. 

Když děti z první třídy odešli, přečetli jsme si další pohádky od pana Macourka. Byly stejně vtipné a legrační. Pan Macourek měl bujnou fantazii. Pohádky jsme pak kreslili. Nakonec jsme naši práci zhodnotili a už se chystali do pelíšků. Aby se nám dobře usínalo, pustili jsme si ještě film na interaktivní tabuli. Pak jsme šli spát. Moc se nám ale nechtělo, tak jsme si ještě chvíli povídali. Únava nás však brzy přemohla. Na tuto Noc s Andersenem jsme se moc těšili, protože je naše poslední. Celá akce se moc vydařila. Julie Musilová

Noc s Andersenem v 5. C - Na noc s Andersenem jsme se jako obvykle těšili, protože nás vždycky baví a navíc tohle spaní vyšlo na 1. duben a to je apríl. Vybrali jsme si téma ,,Miloš Macourek“, protože na čtení o víle jsme se cítili být už moc velcí. Nastudovali jsme jeho životopis a domluvili se, co si z jeho tvorby vybereme.  Letos jsme si sami vymýšleli různé aktivity pro sebe i ostatní. Večer jsme četli knížku ,,Mach a Šebestová“ a k textu přichystali hry a soutěže. Měli jsme jednu venkovní literární bojovku za tmy a sami jsme ji vymýšleli. Dávali jsme ostatním různé otázky, oni museli odpovídat, běhat po stanovištích a hádat. Přitom se i trochu báli. Pokud odpověděli správně, dostali jeden bod. Na každém stanovišti bylo šest otázek. Ve škole jsme měli soutěž s hledáním obálky s čísly a různými kódy. Byli čtyři otázky. Ve třech se ukrývali kódy a čísla a jedna byla špatná. U skříněk jsme zadali kód a otevřeli zámek. Ve skříňce jsme našli knížku ,,Mach a Šebestová“. Dále jsme luštili spousty křížovek a hráli různé hry. Další zajímavá hra se jmenovala ,,Běh za tajenkou“. Spočívala v tom, že jsme běhali u skříněk a hledali slova do tajenky. Tajenka se skládala z patnácti slov z četby o Machovi a Šebestové. Byla docela těžká, ale nakonec ji skoro všichni zvládli. V křížovkách byla například doplňovačka od Dory Táborské, ve které nám dali papír, na kterém byl napsaný příběh o Jonatánovi a pak jsme dostali ten samý příběh, ale chyběla tam slova a my jsme je tam doplňovali. Měli jsme nachystáno hodně akcí, ani jsme vše nestihli. Noc s Andersenem jsme si moc užili. Škoda, že byla poslední. Zapsala Hanka Arendášová a Veronika Tymočko

Noc s Andersenem v 5. D - Jsme páťáci a Noci s Andersenem jsme se zúčastnili už popáté.  Každým rokem jsme dělali různé soutěže a činnosti s jinými tématy. Naučili jsme se zábavnou formou více o autorech dětských knih, o knihách. Díky úkolům jsme si to i lépe zapamatovali. Taky jsme malovali, nebo kreslili obrazy k danému tématu. Letos jsme kreslili malou mořskou vílu. Ta se nám hodně povedla. Do moře k ní jsme přidali mušle s přáním pro sebe, všechny děti i pro vílu. Tvoření mušlí se všem líbilo. To ale není všechno. Naučili jsme se spolupracovat, více si pomáhat a také se o sebe postarat. Smutná byla jenom rána, když jsme se museli rozejít. Odchody nikdo nemá rád. Na Noci s Andersenem na 1. stupni nikdy nezapomeneme. Byly to krásné chvíle. Za páťáky zapsaly:  Terezka Svobodová a Nikolka Šlápotová

 

4.B Noc s Andersenem

1bffc654 afb9 4c14 946c c0b138d39429

1bffc654 afb9 4c14 946c c0b138d39429

 
7a802d0e ad55 4d67 a381 8962d0f02ce4

7a802d0e ad55 4d67 a381 8962d0f02ce4

 
6c5f0390 2d3d 4849 af81 acc1ee54482e

6c5f0390 2d3d 4849 af81 acc1ee54482e

 
1f7d5509 92bb 499d a0d0 36573b7f1e0f

1f7d5509 92bb 499d a0d0 36573b7f1e0f

 
6cac0c7c 7837 48b6 be9c 86592df13fb2

6cac0c7c 7837 48b6 be9c 86592df13fb2

 
6cf84388 6138 4237 9f0c 54248ce516f9

6cf84388 6138 4237 9f0c 54248ce516f9

 
8c3808ed 4cac 4bae a99c eac51e32d887

8c3808ed 4cac 4bae a99c eac51e32d887

 
47cc33e1 3170 46f6 9cf6 44fe26da6f1f

47cc33e1 3170 46f6 9cf6 44fe26da6f1f

 
098da172 36f7 42f1 96a6 cfb636ee5e62

098da172 36f7 42f1 96a6 cfb636ee5e62

 
328aca11 8837 4750 befc f5a22bfee738

328aca11 8837 4750 befc f5a22bfee738

 
485b449a 5a93 4d71 9c47 eb11b645c663

485b449a 5a93 4d71 9c47 eb11b645c663

 
78b9b274 42ca 497f a771 edff13fbc1c5

78b9b274 42ca 497f a771 edff13fbc1c5

 
593b29ba f811 42e3 8096 6155d5f95f00

593b29ba f811 42e3 8096 6155d5f95f00

 
656fbf66 49da 436f ad10 3796153e4161

656fbf66 49da 436f ad10 3796153e4161

 
23236fc7 6934 449a b51e dc223193757d

23236fc7 6934 449a b51e dc223193757d

 
66226c68 e702 469c 89bd 9f63aaa5cba1

66226c68 e702 469c 89bd 9f63aaa5cba1

 
633093ac d3d4 45dc a4fe a225f33fd13f

633093ac d3d4 45dc a4fe a225f33fd13f

 
2435162d cd43 497d bb80 a278d65cebec

2435162d cd43 497d bb80 a278d65cebec

 
20160401 193601

20160401 193601

 
20160401 193619

20160401 193619

 
20160401 201908

20160401 201908

 
20160401 193635

20160401 193635

 
20160401 195822

20160401 195822

 
20160401 210029

20160401 210029

 
20160401 201732

20160401 201732

 
20160401 195403

20160401 195403

 
20160402 073009

20160402 073009

 
a01bc036 dd46 41ff b9ac 986f6573476a

a01bc036 dd46 41ff b9ac 986f6573476a

 
a5557f30 a0ff 4c9e b322 459237735892

a5557f30 a0ff 4c9e b322 459237735892

 
b97f234a 3478 4e79 9ac2 79d170dce1a7

b97f234a 3478 4e79 9ac2 79d170dce1a7

 
c0cc510e 9595 49f6 864f 407d38251ecd

c0cc510e 9595 49f6 864f 407d38251ecd

 
c4564c8a 5f6c 4eb8 9457 cffc5d0c1b40

c4564c8a 5f6c 4eb8 9457 cffc5d0c1b40

 
cff45c65 ee3a 4e84 a19a 575fed7ff109

cff45c65 ee3a 4e84 a19a 575fed7ff109

 
d542c3fe 5e31 4bcd 8ea7 37955981754b

d542c3fe 5e31 4bcd 8ea7 37955981754b

 
ed0f05e9 0443 45d2 8b3c 574bba98e3c3

ed0f05e9 0443 45d2 8b3c 574bba98e3c3

 
e844a8a7 ffc8 4712 b411 3a88f51e5b32

e844a8a7 ffc8 4712 b411 3a88f51e5b32

 
f639889f 893c 4b03 af2d cb09d6c66aa4

f639889f 893c 4b03 af2d cb09d6c66aa4

 
f472314c b4e9 4af4 a4e9 ddc150bdab77

f472314c b4e9 4af4 a4e9 ddc150bdab77

 
 
Vytvořeno 18.4.2016 21:40:37 | přečteno 948x | Kristýna