Září v 2.B

včelí medvídci 2

Ahoj naši čtenáři, rádi vám budeme i letos psáti, co pěkného v naší třídě zažíváme. Naše příspěvky doplníme i fotografiemi. Však už to znáte z minulého roku.  

V září k nám do třídy přiletěli 3 noví Včelí medvídci. Jeden přiletěl až z daleka a během roku ještě několikrát odlétne. Bylo potřeba je do naší třídy pěkně zapojit, aby se u nás cítili příjemně. Hráli jsme různé hry na seznamování, rozvoj spolupráce a v neposlední řadě jsme společně vytvořili novou třídní dohodu, plnou pravidel a společenských zvyků, aby nám bylo ve třídě všem prima – nám i paní učitelce.

První měsíc jsme opakovali, co jsme se naučili doposud, případně jsme si alespoň vzpomněli, že jsme určitě informace někdy slyšeli :). No a nové informace? Ty se dovíme nejen od paní učitelky, ale také z nových učebnic, pracovních sešitů a encyklopedií a v neposlední řadě, na nové poznatky budeme přicházet sami.

Nové spolužáky jsme provedli po celé škole a jejím okolí. Zjistili jsme a naučili se adresu naší školy, jméno pana ředitele a paní zástupkyně. Abychom mohli chodit do školy, museli jsme se naučit základní pravidla bezpečného chování pro chodce a cyklisty. Zkoušeli jsme přecházet silnice bez i s přechodem. A osvojit si základní dopravní značky, to bylo nedílnou součástí naší výuky.

V matematice se každý z nás učí počítat do dvaceti již s přechodem přes desítku. Řešili jsme slovní úlohy, hráli matematické hry, při nichž jsme porovnávali svoje schopnosti s ostatními. Podobně tomu tak bylo i u českého jazyka. Pracovali jsme s učebnicí, pracovním sešitem a čítankou. Naučili jsme se dělit slova na slabiky, psát velká písmena u názvů, jmen, příjmení a na začátku věty. Obtížnější už je tato pravidla při psaní dodržovat, ale věříme, že se to naučíme. V rámci výtvarné výchovy jsme se zdokonalili v kreslení a osvojili jsme si, jak důkladně postupovat při kresbě portrétu. V září jsme i hodně zpívali, cvičili a stali se z nás opravdoví druháci.

V září naší třídu navštívili v podvečerních hodinách i rodiče, aby si s paní učitelkou pověděli vše o tom, co nás ve druhé třídě čeká. Maminky a tatínkové si vyzkoušeli společnou práci, při které hledali odpovědi na otázky a přemýšleli nad tím, co očekávají od druhé třídy, jaké změny by si přáli a naopak, co chtějí, aby zůstalo při starém. Více již psáti nebudeme, však se podívejte.

září 2013

2013 09 03 4297

2013 09 03 4297

 
2013 09 03 4296

2013 09 03 4296

 
2013 09 03 4290

2013 09 03 4290

 
2013 09 03 4298

2013 09 03 4298

 
2013 09 03 4300

2013 09 03 4300

 
2013 09 03 4299

2013 09 03 4299

 
2013 09 02 4287

2013 09 02 4287

 
2013 09 03 4295

2013 09 03 4295

 
2013 09 03 4289

2013 09 03 4289

 
2013 09 02 4288

2013 09 02 4288

 
2013 09 04 4304

2013 09 04 4304

 
2013 09 03 4301

2013 09 03 4301

 
2013 09 03 4302

2013 09 03 4302

 
2013 09 04 4306

2013 09 04 4306

 
2013 09 04 4305

2013 09 04 4305

 
2013 09 04 4309

2013 09 04 4309

 
2013 09 05 4312

2013 09 05 4312

 
2013 09 06 4313

2013 09 06 4313

 
2013 09 06 4315

2013 09 06 4315

 
2013 09 06 4314

2013 09 06 4314

 
2013 09 06 4316

2013 09 06 4316

 
2013 09 06 4323

2013 09 06 4323

 
2013 09 06 4317

2013 09 06 4317

 
2013 09 09 4330

2013 09 09 4330

 
2013 09 09 4328

2013 09 09 4328

 
2013 09 09 4331

2013 09 09 4331

 
2013 09 09 4335

2013 09 09 4335

 
2013 09 09 4334

2013 09 09 4334

 
2013 09 10 4336

2013 09 10 4336

 
2013 09 10 4337

2013 09 10 4337

 
2013 09 10 4341

2013 09 10 4341

 
2013 09 10 4340

2013 09 10 4340

 
2013 09 11 4345

2013 09 11 4345

 
2013 09 10 4342

2013 09 10 4342

 
2013 09 11 4347

2013 09 11 4347

 
2013 09 11 4350

2013 09 11 4350

 
2013 09 11 4351

2013 09 11 4351

 
2013 09 12 4353

2013 09 12 4353

 
2013 09 11 4352

2013 09 11 4352

 
2013 09 13 4359

2013 09 13 4359

 
2013 09 13 4360

2013 09 13 4360

 
2013 09 16 4364

2013 09 16 4364

 
2013 09 16 4366

2013 09 16 4366

 
2013 09 13 4362

2013 09 13 4362

 
2013 09 16 4367

2013 09 16 4367

 
2013 09 16 4369

2013 09 16 4369

 
2013 09 18 4403

2013 09 18 4403

 
2013 09 16 4370

2013 09 16 4370

 
2013 09 18 4402

2013 09 18 4402

 
2013 09 18 4404

2013 09 18 4404

 
2013 09 18 4405

2013 09 18 4405

 
2013 09 20 4421

2013 09 20 4421

 
2013 09 18 4407

2013 09 18 4407

 
2013 09 19 4419

2013 09 19 4419

 
2013 09 18 4406

2013 09 18 4406

 
2013 09 18 4410

2013 09 18 4410

 
2013 09 18 4408

2013 09 18 4408

 
2013 09 20 4420

2013 09 20 4420

 
2013 09 19 4415

2013 09 19 4415

 
2013 09 20 4423

2013 09 20 4423

 
2013 09 20 4424

2013 09 20 4424

 
2013 09 20 4425

2013 09 20 4425

 
2013 09 20 4428

2013 09 20 4428

 
2013 09 20 4426

2013 09 20 4426

 
2013 09 23 4429

2013 09 23 4429

 
2013 09 26 4482

2013 09 26 4482

 
2013 09 23 4430

2013 09 23 4430

 
2013 09 23 4431

2013 09 23 4431

 
2013 09 24 4432

2013 09 24 4432

 
2013 09 26 4477

2013 09 26 4477

 
2013 09 26 4481

2013 09 26 4481

 
2013 09 26 4480

2013 09 26 4480

 
2013 09 27 4496

2013 09 27 4496

 
2013 09 26 4483

2013 09 26 4483

 
2013 09 27 4486

2013 09 27 4486

 
 
Vytvořeno 13.10.2013 20:37:04 - aktualizováno 13.10.2013 22:03:46 | přečteno 1045x | Kristýna