I. A - Bezpečná cesta do školy

Dopravní značky - práce žáků I.A

Téma "Bezpečná cesta do školy" jsme zahájili vycházkou do okolí naší školy.Při vycházce jsme se zaměřili na dopravní značky a přechody pro chodce. U každé dopravní značky jsme se zastavili, prohlédli si ji, určili, jaký má tvar a co přikazuje, zakazuje nebo oznamuje.Byla jsem překvapena, jak některé děti velmi dobře znají význam dopravních značek. Žáci měli ještě další úkol - zapamatovat si, které značky jsme na vycházce viděli, aby je po návratu do třídy dokázali vybrat z nabízených obrázků dopravních značek. Tři z těchto značek si každý nakreslil do svého portfólia z prvouky.Během týdne plnily děti domácí úkol, který se podobal tomu, co jsme dělali ve škole. Tentokrát zjišťovaly a kreslily značky, které se vyskytují v okolí jejich bydliště. Dopravními značkami jsme se zabývali hodně - děti je s velkou chutí vyráběly v centru Ateliér, v centru Matematika je třídily podle jejich tvarů a přiřazovaly geometrické obrazce, vyhledávaly shody a rozdíly. Dopravní značky byly také námětem PEXESA, které si děti zahrály po té, co napsaly uvolňovací cviky v centru Psaní.

I když dopravní značky vzbudily u dětí velký zájem, věnovali jsme se i jiným činnostem souvisejícím s dopravní tématikou. Třídili jsme dopravní prostředky podle toho, kde se pohybují, žáci je kreslili a zjišťovali, kolik spolužáků využívá některý z dopravních prostředků ke své cestě do školy.Jedním z úkolů v centru Věda a objevy bylo navrhnout vhodné barvy na oblečení pro chlapce a dívky tak, aby je bylo dobře vidět v silničním provozu.Dalším úkolem téhož centra bylo vyznačit Alenčinu cestu do školy tak, aby dodržovala všechna pravidla, kterými se řídí chodec.Žáci museli z nabízených možností zvolit tu správnou. Odměnou za splnění nelehkých úkolů v centru Věda a objevy byla hra "Bezpečná cesta do školy", kterou si děti zahrály ve dvojicích nebo trojicích. Při hře se děti nejen pobavily, ale zároveň si zopakovaly, co je správné a naopak jakého chování a chyb se mají při pohybu na ulici vyvarovat.

Hodně zábavy jsme si užili při nácviku a předvádění různých situací, ke kterým může dojít na křižovatce, na silnici, na ulici nebo třeba v parku nebo v dopravním proštředku. Žáci vymýšleli, dramatizovali a zkoušeli různé role a situace. Nácvik s maňásky probíhal v centru Čtení, jednotlivá minipředstavení se konala každý den po obědě. V hodinách tělesné výchovy se děti s velkou chutí změnily na autíčka a hra Na křižovatku si u dětí získala značnou oblibu a chtěly ji několikrát zopakovat během "našich dvou dopravních týdnů".

Bezpečná cesta do školy

Dopravní značky - práce žáků I.A

Dopravní značky - práce žáků I.A

 
Dopravní značky - měli jsme jich plnou třídu.

Dopravní značky - měli jsme jich plnou třídu.

 
...byly téměř všude.

...byly téměř všude.

 
Na cestě do parku 1 - zahrajte scénku

Na cestě do parku 1 - zahrajte scénku

 
Na cestě do parku 2 - zahrajte scénku

Na cestě do parku 2 - zahrajte scénku

 
Skvělí diváci

Skvělí diváci

 
S pejskem na procházce 1 - zahrajte scénku

S pejskem na procházce 1 - zahrajte scénku

 
S pejskem na procházce 2 - zahrajte scénku

S pejskem na procházce 2 - zahrajte scénku

 
Zaujatí diváci

Zaujatí diváci

 
Příprava a tvorba

Příprava a tvorba

 
Bezpečně na silnici 1 - zahrajte scénku

Bezpečně na silnici 1 - zahrajte scénku

 
Bezpečně na silnici 2 - zahrajte scénku

Bezpečně na silnici 2 - zahrajte scénku

 
Loď je také dopravní prostředek 1 - zahrajte scénku.

Loď je také dopravní prostředek 1 - zahrajte scénku.

 
Loď je také dopravní prostředek 2 - zahrajte scénku.

Loď je také dopravní prostředek 2 - zahrajte scénku.

 
Loď je také dopravmí prostředek 3 - zahrajte scénku.

Loď je také dopravmí prostředek 3 - zahrajte scénku.

 
Soustředění

Soustředění

 
Už to umím sám.

Už to umím sám.

 
 
Vytvořeno 8.11.2007 22:06:21 | přečteno 2150x | Lenka Prochazkova