I.A - Domov - rodina

Hodnocení v závěrečném kruhu......

Téma Domov a rodina se dětem velmi líbilo, protože bylo osobní, blízké a všem milé. Rozdělila jsem ho do třech oblastí - Náš dům, Moje rodina, Jak pomáhám doma. Každé oblasti jsme věnovali jeden týden. Téma zakončila společná centra aktivit pro rodiče a děti, která jsme s Aničkou připravily na jeden listopadový podvečer.

V prvním týdnu vládly ve všech centrech domy, domečky, chaloupky a vše co s nimi souvisí. Svůj dům kreslili všichni s nadšením a chutí a snažili se, aby ho nakreslili nejen co nejlépe, ale také nejvěrohodněji. Než děti založily kresbu do svého portfólia z prvouky, upozornila jsem je na domácí úkol - s pomocí rodičů zapsat pod obrázek svou adresu a také ji znát. V závěrečném hodnotícím kruhu každý žák, který byl ten den v centru VĚDA A OBJEVY, představil svůj dům ostatním spolužákům. Ti se nejen seznámili s domy svých spolužáků, ale hlavně si osvojovali pojmy rodinný dům, panelový dům, patro, podlaží, výtah apod.Mluvili jsme o zařízení bytu a pojmenovávali jednotlivé místnosti v bytě a domě. V centru ČTENÍ jsme od skutečných domů utekli k pohádkové perníkové chaloupce. Jedním z úkolů, který plnila skupinka dětí společně, bylo seřadit obrázky z pohádky O perníkové chaloupce podle dějové posloupnosti.Seřazené obrázky posloužily jako obrázková osnova, podle které děti pohádku vyprávěly. To, jak se budou střídat při vyprávění pohádky, si určily samy. Někteří vypravěči prokládali své vyprávění přímou řečí a měnili hlas podle toho, za kterou postavu právě mluvili. Při takovýchto vyprávění jsem se bavila já i spolužáci, přestože pohádku všichni dobře známe.

Perníková chaloupka se objevila také na jednom pracovním listu z matematiky, děti zapisovaly a počítaly příklady napsané na jednotlivých perníčcích. Trochu obtížnějším úkolem v centru MATEMATIKY bylo dokreslení domečku se zahrádkou do čtvercové sítě tak, aby byl osově souměrný s natištěnou předlohou. Do centra PSANÍ jsem zařadila dokreslování obrázků, dokresloval se dům a také vzorky na záclony. Naučit se nakreslit domek jedním tahem, to byl zábavný úkol pro "rychlíky". V centru ATELIÉR se v tomto týdnu skládaly, stavěly a budovaly domky a domy. Žáci nejdřív podle předlohy složili a pečlivě dokreslili a vybarvili domek z papíru. Potom ve dvojicích budovali domy z dřevěných kostech. Některé stavby byly extravagantní, některé připomínaly paneláky a mrakodrapy, jiné byly postaveny velmi pečlivě a jejich stavitelé nezapomněli ani na garáž, balkón nebo zahradu.

V dalším týdnu jsme se zaměřili na rodinu a její členy, příbuzné a na rodinné oslavy. V centru ČTENÍ děti četly o tom, co dělá nebo má máma, táta, teta. Také samy vymýšlely a skládaly věty o mámě a o tátovi. V centru PSANÍ kromě nácviku písmena m, dokreslovaly vzorky na hrnce a hrnečky. V centru MATEMATIKY měli žáci za úkol seřadit obrázky podle toho, jak si myslí, že maminka postupuje při pečení dortu. A pomáhali třídit hrnečky do polic podle předem stanovených kritérii (velikost, poklička, ouško/ka). V centru ATELIÉR si každý s chutí namaloval svou nejoblíbenější hračku, někteří využili možnosti přinést si ji jako model. V centru VĚDA A OBJEVY si žáci navzájem představili fotografii svých rodin, učili se používat názvy označující jednotlivé členy rodiny, orientovat se v jednoduchých příbuzenských vztazích, řadili členy rodiny podle věku.Do portfólia si každý nalepil fotografii své rodiny a také sám nakreslil obrázek své rodiny.

Ve třetím týdnu jsme mluvili o tom, které domácí práce vykonává maminka, které tatínek, s čím mohou pomáhat děti. Jak usnadňují práci v domácnosti domácí spotřebiče a které nářadí potřebujeme na různé činnosti. V centru ATELIÉR děti malovaly domácí elektrospotřebiče. Měly k dispozici několik modelů včetně vysavače, ale na výkresech jednoznačně převládaly žehličky a do malování vysavače se nepustil nikdo.V centru VĚDA A OBJEVY děti vyprávěly a kreslily jak pomáhají doma, dokreslovaly předmět z domácnosti, který si vylosovaly a vyznačovaly, které nářadí používá častěji tatínek a které maminka. V centru ČTENÍ žáci četli krátká vyprávění o tom, jak děti pomáhají doma.Uvolňovací cviky v centru PSANÍ měly podobu pily nebo šroubů a po nácviku písmene l děti dokreslovaly vzorek na džbánek.

S myšlenkou uspořádat společná centra aktivit pro rodiče a děti jsem si pohrávala už delší dobu. Viděla jsem v tom dobrou příležitost, jak přizvat rodiče do školy ke společným činnostem. A pro rodiče to byla možnost, jak se blíže seznámit s tím, jak jejich děti pracují v centrech aktivit. Nejdřív jsem se svým plánem seznámila asistentku Aničku a když mi ho nevymlouvala jako úplnou hloupost, předložila jsem návrh rodičům na třídní schůzce. Vymyslet a připravit úkoly do společných center pro rodiče a děti nám dalo dost zabrat, když jsem chtěla, aby úkoly byly zajímavé a zábavné, mohly je plnit děti samostatně nebo s mírnou dopomocí rodíčů a aby se dotýkaly našeho tématu Domov a rodina. V centru ČTENÍ hrála celá skupina hru s písmeny na rozvoj slovní zásoby, děti četly jednoduché věty a rodiče kontrolovali a vymýšleli otázky, kterými prověřili, jak děti porozuměly přečtenému. Společně řešili hádanky a hledali slova, která nepatří do řady ostatních slov. V centru PSANÍ jsem ztížila rodičům uvolňovací cviky tím, že je měli dělat druhou rukou než obvykle píší. Vybarvování mandal podle vlastní fantazie mělo přinést uvolnění po předchozím náročném úkolu. V centru MATEMATIKA byly úlohy podporující rozvoj logického myšlení, soustředěné pozorování, porovnávání a vyhledávání rozdílů. V centru VĚDA A OBJEVY ocenili rodiče křížovku, v které vyšla tajenka "naše rodina", dětem se líbilo hledání dílků a skládání puzzle. Po složení obrázku se všichni dobře bavili při vymýšlení příběhu k obrázku, který sestavili. V centru ATELIÉR se kreslilo rudkou nebo uhlem, rodiče kreslili děti a děti zase rodiče.

Než jsme zahájili naše setkání v komunitním kruhu, rodiče s dětmi už splnili dva úkoly - přečetli si "ranní zprávu" a zapsali se do některého z center aktivit. Příprava některých rodičů na odpolední vyučování byla vzorná - nechyběly přezůvky, ořezané pastelky, dobrá svačinka, objevila se i školní aktovka. V kruhu jsme si navzájem sdělili s jakými pocity a očekáváními přicházíme.Potom se všichni rozešli do center, do kterých se zapsali. Úkoly, které mají plnit, si přečetli v deskách, které už ležely na stolech. U každého úkolu jsem napsala, jestli ho mají rodiče s dětmi plnit společně nebo jestli rodiče jen pomáhají nebo jestli je úkol určen pro celou skupinu.Stejně, tak jako to dělávám dětem, jsem úkoly pro "rychlíky" vyznačila hvězdičkou, u obtížnějších úkolů jsem prozradila, kde je možné hledat nápovědu a kde najít řešení, aby si mohli zkontrolovat to své. Někteří byli tak pilní, že vystřídali dvě nebo tři centra. Než jsme se sešli k závěrečnému hodnotícímu kruhu, každý si zaznamenal do archu sebehodnocení jak se mu práce dařila.

Při zahájení jsem pociťovala velké obavy a trému, obojí mě postupně opustilo díky příjemné atmosféře, která vládla v naší třídě. A domů už jsem odcházela s bezvadným pocitem z vydařeného setkání a přesvědčením, že energie a úsilí, které jsme přípravě věnovaly, nebyly zbytečné a stály za to.

Domov - rodina

Oblíbené hračky dětí

Oblíbené hračky dětí

 
Moje nejrychlejší auto

Moje nejrychlejší auto

 
Auto na dálkové ovládání

Auto na dálkové ovládání

 
Hurvínek

Hurvínek

 
Miminko

Miminko

 
Domácí spotřebiče

Domácí spotřebiče

 
Žehličky

Žehličky

 
Uvaříme kávu

Uvaříme kávu

 
Zahajovací kruh - Kdo ještě jde?

Zahajovací kruh - Kdo ještě jde?

 
Centrum ČTENÍ

Centrum ČTENÍ

 
Centrum PSANÍ

Centrum PSANÍ

 
Centrum PSANÍ a MATEMATIKA

Centrum PSANÍ a MATEMATIKA

 
Centrum MATEMATIKA  1

Centrum MATEMATIKA 1

 
Centrum MATEMATIKA  2

Centrum MATEMATIKA 2

 
Centrum VĚDA A OBJEVY  1

Centrum VĚDA A OBJEVY 1

 
Centrum VĚDA A OBJEVY  2

Centrum VĚDA A OBJEVY 2

 
Centrum VĚDA A OBJEVY  3

Centrum VĚDA A OBJEVY 3

 
Centrum ATELIÉR  1

Centrum ATELIÉR 1

 
Centrum ATELIÉR  2

Centrum ATELIÉR 2

 
Maminka je fešanda a co já?

Maminka je fešanda a co já?

 
Moje maminka je ta nejkrášnější.

Moje maminka je ta nejkrášnější.

 
Ani ti nejmladší nezaháleli.

Ani ti nejmladší nezaháleli.

 
Hodnocení v závěrečném kruhu......

Hodnocení v závěrečném kruhu......

 
..... pěkně se to poslouchá

..... pěkně se to poslouchá

 
Nasloucháme se zaujetím.

Nasloucháme se zaujetím.

 
S úsměvem jde všechno líp

S úsměvem jde všechno líp

 
Také se řídíme heslem -S úsměvem jde všechno líp.

Také se řídíme heslem -S úsměvem jde všechno líp.

 
Vyprávíme příběh

Vyprávíme příběh

 
To jejich vyprávění se fakt hodí k tomu obrázku.

To jejich vyprávění se fakt hodí k tomu obrázku.

 
 
Vytvořeno 28.12.2007 23:01:30 | přečteno 2300x | Lenka Prochazkova