I.A - Jak jsme prožili Noc s Andersenem.

Společné setkání u knihovny.

Poprvé jsme nocovali ve škole, byla to premiéra nejen pro děti, ale také pro mě a pro Aničku. Naše představy a očekávání se v lecčem shodovaly, v něčem se možná lišily, všichni jsme se strašně těšili na společné dobrodružství.

Sešli jsme se v pátek 28. března před 18. hodinou před naší třídou s přihlášenými dětmi a jejich rodiči. Děti si odložily spací pytle a batohy, někteří rodiče se zdrželi, aby se spolu s námi zúčastnili slavnostního zasazení kouzelného stromu pohádkovníku. Při sázení stromu před budovou 1. stupně se shromáždili všichni účastníci Noci s Andersenem, rodiče a také pan starosta, pan ředitel a paní zástupkyně. Nejdřív promluvil starosta, po něm stromku popřál ředitel školy a potom následovala přání jednotlivých tříd, která přednesli zástupci všech zapojených tříd. Za naši třídu přála Katka Linhartová.Potom se chlapci z 5.třídy chopili sázení, ale ukázalo se, že potřebují pomoc někoho z dospělých. Po zasazení pohádkovníku jsme se vrátili do třídy.

Po příchodu do třídy si každý našel místo v kruhu na koberci a udělal si pohodlí, aby se mu dobře poslouchalo. S Aničkou jsme se střídaly v předčítání z knihy Devatero pohádek od Karla Čapka, vybrala jsem Psí pohádku. Děti byly pozornými posluchači. Po přečtení pohádky jsem děti seznámila s jednotlivými zastaveními a s aktivitami, které tam na ně čekají. Nebylo jich devatero jako pohádek ale jen šest. Zastavení první u "Ilustrátorů" (nakreslit ilustraci k pohádce), zastavení druhé u "Psích vil"(připravit si a předvést, jak tančily víly na pasece), zastavení třetí u "Voříška I."(složit origami psa - Anička byla velkým pomocníkem), zastavení čtvrté u "Psího království" (podílet se na vzniku textilní koláže - patronát nad tímto nelehkým úkolem převzala Petra Bílková), zastavení páté u "Voříška II."(vymodelovat psa Voříška) a zastavení šesté u "Štěkání" (Voříšek se učil štěkat, ale děti se učily říkanku, kterou později přednesly na společném setkání u knihovny). Potom jsme vyhlásili přestávku, aby si děti mohly odpočinout a při občerstvení nabraly síly na plnění úkolů u jednotlivých zastavení a také aby se mohly rozdělit do skupinek po třech nebo čtyřech a rozmyslely si, kde začnou.

Střídání u jednotlivých zastavení oddělovala jednotlivá minipředstavení našich "psích vil". Během večera ti, kteří chtěli, měli možnost přečíst si vzkazy na chatu od účastníků z jiných měst a také napsat svůj vlastní vzkaz pro ně. A zprávy se psaly nejen na internetu, na naší budově fungovala Kouzelná pohádková noční nástěnka, kam mohl každý napsat své vzkazy a přečíst si vzkazy ostatních. I této možnosti dost dětí využilo. Před půl desátou jsme se oblékli a se světýlky se vydali do večerní tmy na společné večerní setkání u knihovny. Všichni účastníci se spojili a vytvořili kruh kolem knihovny, když jsme odříkali říkanku "Devatero zastavení, devatero pohádek ..."a obešli knihovnu kolem dokola, vrátili jsme se zase zpátky do naší třídy.

Ve třídě propukly přípravy na spaní a večerní hygiena. Nějakou dobu trvalo, než se všichni vystřídali u umyvadla, zabydleli se ve spacáku a přitulili si svého plyšového mazlíčka. Když už byli všichni hotovi, popřáli jsme si dobrou noc a aby se lépe usínalo, pustila jsem dětem vyprávění o Dášence. Někteří usnuli brzy, ale někteří nespavci ještě dlouho špitali ..... Ráno čekala na děti chutná snídaně, pohlednice na památku a časopis jako dáreček. Potom se spokojené a plné nových zážitků rozcházely domů, podělit se s rodiči o své dojmy a možná si i odpočinout. Díky pane Andersene, díky Jano, že jsi akci na naší škole organizovala.

Noc s Andersenem

Slavnostní sázení pohádkového stromu

Slavnostní sázení pohádkového stromu

 
Pohádkovník už se nese.

Pohádkovník už se nese.

 
Kouzelný pohádkový strom

Kouzelný pohádkový strom

 
Stromečku přeje pan ředitel.

Stromečku přeje pan ředitel.

 
Za naši třídu popřála Katka.

Za naši třídu popřála Katka.

 
Není jednoduché zasadit strom.

Není jednoduché zasadit strom.

 
To nikdo z nás nečekal.

To nikdo z nás nečekal.

 
Ve třídě.

Ve třídě.

 
Připravujeme se na poslouchání pohádky.

Připravujeme se na poslouchání pohádky.

 
Čekáme, ještě nejsme všichni.

Čekáme, ještě nejsme všichni.

 
Přípravy končí, už budeme moci začít.

Přípravy končí, už budeme moci začít.

 
Předala jsem Aničce štafetu ve čtení.

Předala jsem Aničce štafetu ve čtení.

 
To se to pěkně poslouchá.

To se to pěkně poslouchá.

 
Přestávka - občerstvení.

Přestávka - občerstvení.

 
Dan s Vojtou se posilňují.

Dan s Vojtou se posilňují.

 
Maruška, Julka a Martinka v JUICE BARU.

Maruška, Julka a Martinka v JUICE BARU.

 
Evička s Petrou začínají koláž.

Evička s Petrou začínají koláž.

 
Ilustrátorky Nikolka a Maruška.

Ilustrátorky Nikolka a Maruška.

 
Koláž - první krůčky.

Koláž - první krůčky.

 
U Voříškova origami.

U Voříškova origami.

 
Psí rusalky předvádějí svůj tanec 1.

Psí rusalky předvádějí svůj tanec 1.

 
Psí rusalky předvádějí svůj tanec 2.

Psí rusalky předvádějí svůj tanec 2.

 
Ta Evička je ale pilná.

Ta Evička je ale pilná.

 
Zastavení u Ilustrátorů.

Zastavení u Ilustrátorů.

 
Julka a Štěpán se učí básničku.

Julka a Štěpán se učí básničku.

 
Natálka, Maruška a Míša jako psí rusalky

Natálka, Maruška a Míša jako psí rusalky

 
Rusalky předvádějí svůj tanec publiku.

Rusalky předvádějí svůj tanec publiku.

 
Ve víru tance.

Ve víru tance.

 
Honza se Štěpánem to musí důkladně prodiskutovat.

Honza se Štěpánem to musí důkladně prodiskutovat.

 
Á .. na pasece už jsou  další víly.

Á .. na pasece už jsou další víly.

 
Tančí tak lehce, ...

Tančí tak lehce, ...

 
..., že se sotva dotýkají země.

..., že se sotva dotýkají země.

 
Jak to jde, Honzo ?

Jak to jde, Honzo ?

 
Ilustrátoři Emma, Míša, Dan.

Ilustrátoři Emma, Míša, Dan.

 
Matýsek a Katka napíší zprávu pro ostatní účastníky.

Matýsek a Katka napíší zprávu pro ostatní účastníky.

 
Psí rusalky na scéně.

Psí rusalky na scéně.

 
Náročná choreografie.

Náročná choreografie.

 
Vílí tanec

Vílí tanec

 
Poklona a potlesk.

Poklona a potlesk.

 
Patricie dokončuje koláž.

Patricie dokončuje koláž.

 
Píšeme zprávy ...

Píšeme zprávy ...

 
... pro Kouzelnou...

... pro Kouzelnou...

 
... pohádkovou ...

... pohádkovou ...

 
... noční ...

... noční ...

 
.... nástěnku.

.... nástěnku.

 
Terezka, Natálka, Eva píší vzkazy.

Terezka, Natálka, Eva píší vzkazy.

 
....

....

 
Společné setkání u knihovny.

Společné setkání u knihovny.

 
Večerní setkání všech radotínských účastníků.

Večerní setkání všech radotínských účastníků.

 
Psí království - textilní koláž.

Psí království - textilní koláž.

 
Voříšek - modelína.

Voříšek - modelína.

 
Voříšek - oregami 1.

Voříšek - oregami 1.

 
Voříšek - oregami 2.

Voříšek - oregami 2.

 
Psí hrad 1.

Psí hrad 1.

 
Psí hrad 2.

Psí hrad 2.

 
Voříšek v lese.

Voříšek v lese.

 
Voříšek

Voříšek

 
... a proto psi hrabou, protože si myslí, že najdou své ztracené království.

... a proto psi hrabou, protože si myslí, že najdou své ztracené království.

 
Přípravy ke spánku.

Přípravy ke spánku.

 
.....

.....

 
Dobrá nálada a plyšáček spáčům nechyběly.

Dobrá nálada a plyšáček spáčům nechyběly.

 
Čekání na poslední opozdilce a ...

Čekání na poslední opozdilce a ...

 
...a zhasíná se.

...a zhasíná se.

 
To už je ráno.

To už je ráno.

 
Vstávejte! Je ráno!

Vstávejte! Je ráno!

 
Ranní vstávání a balení.

Ranní vstávání a balení.

 
....

....

 
...

...

 
....

....

 
.....

.....

 
Chutná snídaně

Chutná snídaně

 
....

....

 
....

....

 
 
Vytvořeno 7.4.2008 10:52:58 | přečteno 1842x | Lenka Prochazkova