I.A - Jak jsme se připravovali na Velikonoce

 Velikonoční symboly

Na Velikonoce jsme se připravovali důkladně. Jeden týden jsme měli velikonoční centra a týden, který byl jen poloviční kvůli velikonočním prázdninám, jsme se každý den dotýkali velikonočního tématu při čtení, psaní nebo počítání. A také každý den se vyrábělo a tvořilo.

Téma "Velikonoce" jsme zahájili v pondělním ranním kruhu. Přinesla jsem do kruhu různé předměty, které souvisí s Velikonocemi, kraslici a pomlázku poznali všichni, řehtačku už jen někteří, a každý nám pověděl, co si vybaví při vyslovení slova Velikonoce. Nejčastěji se ozývalo pomlázka, malovaná vajíčka, koleda, mazanec, beránek, záleželo na tom, jak v které rodině tradice dodržují. Když proběhlo "kolečko", snažila jsem se jednoduše dětem vysvětlit, jak to s těmi Velikonocemi je, proč jsou někdy v březnu a někdy v dubnu, proč právě vajíčko a pomlázka, že s řehtačkou se dřív nechodilo fandit na stadion jako dneska, jak je slaví křesťané a jaké zvyky se dřív na Velikonoce dodržovaly. Potom děti zalovily v paměti a kdo si vzpomněl na velikonoční koledu, mohl ji ostatním přednést.

Další dvě koledy, které v kroužku nezazněly, si děti přečetly ve Slabikáři při práci v centru Čtení. A nejen přečetly, většina z nich se také dokázala jednu naučit zpaměti. Technika nácviku byla různá, někteří zvolili práci ve dvojici a navzájem se doplňovali a zkoušeli, jiní si opakovaně šeptem četli a přeřikávali, někteří pracovali úplně potichu pohrouženi do textu a sebe sama. Ke konci týdne se objevili i jedinci, kteří nechtěli nic ponechat náhodě a trénovali už doma, těm zbylo více času na závěrečnou hru se slovy. K hlasitému čtení jsme v centu využili příběh ze Slabikáře, který vyprávěl o tom, jak šel Tom koledovat. Po čtení děti odpovídaly na mé otázky, aby prokázaly porozumění čtenému textu. Stejný cíl také sledovala cvičení v pracovním sešitě, která už skupinka čtenářů plnila samostatně.

Centrum Psaní ovládly velikonoční symboly - beránek, kraslice, slepice, kuřátka. Děti dokreslovaly beránkům kudrny v podobě kliček a spirál, podle předtištěného vzoru dokreslovaly chybějící motivy na různé kraslice, kohoutům, slepičkám a kuřátkům dokreslovaly chybějící části těl. V centru Matematika žáci počítali příklady na sčítání a odčítání do 10 a podle získaných výsledků vybarvili obrázek velikonočního zajíčka. Také všechny slovní úlohy měly společný námět - koledování a malování kraslic. Rychlí počtáři hledali dvojice shodných kraslic.

První úkol v centru Věda a objevy plnila celá skupinka společně. Podle obrázku v pracovním sešitě měli za úkol vymyslet příběh a v závěrečnému kruhu ho převyprávět ostatním. Bylo pěkné, že jsme každý den poslouchali jiný příběh, i když obrázek byl jeden stejný pro všechny. Než si děti založily do portfólia list s obrázky velikonočních zvyků, vybarvily si ty, které dodržují u nich doma. Velmi obtížný se ukázal úkol, ve kterém devět koledníků vyrazilo do ulic a žáci měli zjistit, co mají společného vždy tři koledníci vedle sebe, pod sebou i šikmo. Najít opravdu všechny shodné znaky se podařilo jen Patricii.

V centru Ateliér si děti vyzkoušely dvě techniky při malování kraslic. Při jedné z nich celé vajíčko natřely inkoustem a po zaschnutí zmizíkem kreslily ozdobné vzory. Při druhé pracovaly s temperami a náměty byly různé - puntíky, proužky svislé i vodorovné, vlnovky, srdíčka. Někteří namalovali vajíčko žlutě a z barevných papírů dolepili zobáček a hřebínek a tak vyrobili kuřátko nebo slepičku.V dalších výtvarných aktivitách jsme pokračovali následující týden. Děti si z kartonu vystřihly a nakreslily velikonočního zajíčka, který posloužil jako stojánek pro jednu kraslici. Zbývající dvě kraslice jim Anička s Bárou navlíkly na stužky a zavěsily na věneček z vrbových proutků. Děti věneček ozdobily dvojicí barevných ptáčků z kartonu. Se zaujetím děti pozorovaly několik dní řeřichu, kterou vysily do skořápek od vajíček. Byl to malý zázrak, když malá semínka začala vystrkovat klíčky a ještě větší obdiv si u dětí vysloužila, když z nich začaly růst tenoučké rostlinky. Řeřichu jsme velikonočně přizdobili malými kuřátky. Nezapomněli jsme ani na beránky.Ti naši nebyli ani živí ani pečení, ale byli vystřiženi z papíru a jejich rouna vznikla ze stočených proužků papíru.

Velikonoce

 Velikonoční symboly

Velikonoční symboly

 
Centrum Psaní 1

Centrum Psaní 1

 
Centrum Psaní 2

Centrum Psaní 2

 
Centrum Matematika

Centrum Matematika

 
Centrum Věda a objevy

Centrum Věda a objevy

 
Ateliér - malujeme kraslice

Ateliér - malujeme kraslice

 
Třída při práci v centech aktivit

Třída při práci v centech aktivit

 
Kuřátka a děvčátka

Kuřátka a děvčátka

 
Anička rozdává kuřátka

Anička rozdává kuřátka

 
Další prosím ...

Další prosím ...

 
Spokojený Matyáš

Spokojený Matyáš

 
Vojta zkoumající

Vojta zkoumající

 
Terezka vybarvuje ptáčky.

Terezka vybarvuje ptáčky.

 
Katka a Šimon zabraní do práce.

Katka a Šimon zabraní do práce.

 
Evička už má hotovo.

Evička už má hotovo.

 
Kreslíme ptáčky.

Kreslíme ptáčky.

 
Tak a je hotovo. Hezké,že?

Tak a je hotovo. Hezké,že?

 
Kraslice 1

Kraslice 1

 
Kraslice 2

Kraslice 2

 
Kralice 3

Kralice 3

 
Velikonoční zajíčci

Velikonoční zajíčci

 
Usměvavý zajíček

Usměvavý zajíček

 
Trochu smutný zajíček

Trochu smutný zajíček

 
Veselý zajíček

Veselý zajíček

 
Překvapený zajíček.

Překvapený zajíček.

 
Beránci na louce

Beránci na louce

 
Beránci

Beránci

 
 
Vytvořeno 25.3.2008 19:29:25 | přečteno 2191x | Lenka Prochazkova