I. A - JSEM ŠKOLÁK

Namaluj svou  školní tašku

Téma "Jsem školák" nás provázelo 2. a 3. školní týden.

Téma "Jsem školák" nás provázelo druhý a třetí školní týden. Navazovalo na nové zkušenosti, které děti získaly během prvního týdne. V prvním týdnu jsem děti seznámila se třemi budovami naší školy, ukázala jim, kde mají kanceláře pan ředitel, paní zástupkyně a paní hospodářka naší školy. Nakoukli jsme do sborovny, kabinetu, prohlédli jsem si počítačovou učebnu a učebnu na dramatickou výchovu, navštívili jsme spolužáky v ostatních třídách Začít spolu, které sídlí spolu s námi v prostorách školní družiny. Hráli jsme různé hry, jejichž hlavním cílem bylo, aby se děti navzájem poznalya zapamatovaly si svá jména.

V druhém týdnu děti poprvé pracovaly v centrech aktivit. Díky jmenovkám, které jsme jim vyrobili, a pomoci asistentky Báry nebylo pro ně obtížné umístit si cedulku do centra, kde budou ten den pracovat. Většina dětí si tento úkol splnila ještě před tím, než jsme zahájili náš pracovní den v ranním kruhu. Nejvíce lákala práce v centru Ateliér. Děti se těšily až namalují svou aktovku nebo si vyrobí záložku do knihy. Díky sebehodnocení v závěrečném kruhu, kdy si žáci navzájem předávali zkušenosti, se dozvěděli, že také práce v jiných centrech je zajímavá nebo lákavá. Velké oblibě se pak těšilo i centrum Věda a objevy, kde děti kreslily školu, hledaly v bludišti cestu do různých místností ve škole, třídily, co patří a co nepatří do aktovky. Velkým lákadlem byly hry "Ve škole jsem viděl(a) .., Co se změnilo ve třídě ?, Kimovka", které si v tomto centu zahrály.Při hře "Kimovka", která se dětem nejvíce líbila, skupinka měla za úkol pozorovat 15 školních pomůcek rozložených na stolečku po dobu 5 minut. Po uplynutí této doby děti kreslily věci, které si zapamatovaly. Ukázalo se, že paměť mají žáci opravdu dobrou. Dvě skupiny si zapamatovaly a nakreslily 14 věcí z 15, jedna skupina 13 věcí a dvě skupinky 10 věcí.

Snažila jsem se, aby i práce v ostatních centrech byla pro děti zajímavá a také zábavná. V centru Psaní děti dělaly uvolňovací cviky, spojením teček získaly obrázky, které před nimi byly původně skryty, vyhledávaly rozdíly mezi dvěmi zdánlivě stejnými obrázky nebo hledaly chybně nakreslené části obrázků. V centru Čtení jsme trénovali známá písmena, děti je modelovaly, vybarvovaly, vyhledávaly nebo vyznačovaly v textu. Odměnou za správně splněný úkol jim byl obrázek, který se objevil, když správně vyznačily všechna písmena. Velký úspěch měla "Oživlá písmena", kdy děti známá písmena dokreslovaly podle své fantazie, vznikaly velmi pěkné obrázky. V centru Matematika jsme určovali počet školních pomůcek a jiných předmětů nebo obrázků, žáci přiřazovali číslice k danému počtu nebo doplňovali předměty a obrázky tak, aby jejich počet odpovídal přiřazené číslici. Společně jsme si zopakovali názvy geometrických obrazců a žáci potom z nich na magnetické tabuli sestavili obrázek nebo v obrázku vybarvovali geometrické tvary určenou barvou a vyhledávali ve třídě předměty, které mají tvary připominající jednotlivé geometrické obrazce.

Cílem tématu "Jsem školák" bylo pracovat s novými pojmy, seznámit se s prací v centrech, naučit se do center aktivit zapisovat, naučit se vyplňovat arch sebehodnoceni, učit se hodnotit svou práci v závěrečném hodnotícím kruhu, naučit se požádat o radu a pomoc nejen "dospěláky" ale také spolužáky v centru, učit se spolupracovat s ostatními a v případě potřeby podřídit se názoru většiny dětí ve skupině. První krok se všem dětem skvěle vydařil, ale i dále máme co vylepšovat a zdokonalovat. Držte nám palce, ať se nám to daří tak skvěle jako doposud.

Jsem školák

Moje školní taška

Moje školní taška

 
Školní taška očima její majitelky

Školní taška očima její majitelky

 
Aktovka

Aktovka

 
Namaluj svou  školní tašku

Namaluj svou školní tašku

 
Školní taška

Školní taška

 
Školní taška očima jejího majitele

Školní taška očima jejího majitele

 
A tuhle jste viděli ?

A tuhle jste viděli ?

 
Oživlá písmena  -O,o

Oživlá písmena -O,o

 
Oživlá písmmena - E.e

Oživlá písmmena - E.e

 
Oživlá písmena - E, e

Oživlá písmena - E, e

 
Oživlá písmena - E. e

Oživlá písmena - E. e

 
Oživlá písmena - U,u

Oživlá písmena - U,u

 
Oživlá písmena - U, u

Oživlá písmena - U, u

 
Oživlá písmena - U,u

Oživlá písmena - U,u

 
Oživlá písmena - U,u

Oživlá písmena - U,u

 
 
Vytvořeno 21.10.2007 15:41:53 | přečteno 2497x | Lenka Prochazkova