I. A - Podzim - ohlédnutí

Podzimní mozaika

Téma "Podzim" bylo tak obsáhlé, že jsme se mu věnovali pět týdnů. Rozdělila jsem ho na několik oblastí - Počasí a změny v přírodě na podzim, Rostliny na podzim, Podzim v sadu, na zahradě a na poli, Zvířata na podzim.

Podzim v naší třídě začal domácím úkolem, vyzvala jsem rodiče, aby si o víkendu udělali s dětmi výlet do přírody a pomohli jim nasbírat různé přírodniny, které děti v pondělí přinesly do školy. Při setkání v ranním kruhu si děti navzájem představily své sbírky přírodnin, jednotlivé kusy pojmenovávaly a porovnávaly různé zástupce téhož druhu. Ještě více než množství a rozmanitost přinesených přírodnin mě velmi mile překvapilo, jak dobře je děti uměly určovat. Sešlo se několik druhů hub, různé podzimní plody (kaštany, žaludy, šípky, jeřabiny, trnky), větvičky a šišky všech jehličnatých stromů, množství listů, kousky kůry z několika stromů, nechyběly ani lesní byliny. Bylo toho opravdu spousta, takže měly děti z čeho vybírat, když ve skupinkách tvořily a sestavovaly mozaiky z donesených přírodnin. Při sestavování obrazců a obrázků děti plně využily svou fantazii a vytvořily zajímavá dílka, která budila zvědavost. V následujících dnech mě těšilo, když jsem vídala děti, jak si prohlížejí výtvory svých spolužáků a hodnotí výtvarný nápad a také pojmenovávají přírodniny, ze kterých je dílko vytvořeno.

V prvním podzimním týdnu jsme se zaměřili na počasí a na změny v přírodě, kterých si děti všimly při vycházce do přírody i každodenním životě.V centru Věda a objevy poznali žáci značky počasí a kreslili na lístky papíru charakteristiku podzimu.Každý nalepil svůj lístek na balicí papír a vznikla nám tak druhá podzimní mozaika, tentokrát kreslená. Protože v představách snad každého z nás se podzim pojí s deštěm, objevovaly se dešťové kapky a deštníky i v ostatních centrech.V centru Psaní žáci zaznamenávali různými čarami deště odlišné intenzity a dokreslovali rozmanité vzorky na deštníky V centru Čtení pršela z mraků písmena, děti je psaly na vystřihané kapky a pokoušely se z nich sestavovat slova.V centru Matematika vybarvovali žáci obrázek rybičky v dešti podle výsledků a jim přiřazených barev. Nejvíce děti lákala práce v centru Ateliér, kde vyráběly veselé deštníky, které by je sice před podzimními plískanicemi neochránily, ale které díky veselým barvám zkrášlily a rozveselily prostředí ve třídě a na chodbě.

Symbolem, který provázel děti oblastí Rostliny na podzim se stal list. Listy byly téměř všude, stejně jako je tomu v přírodě.V centru psaní děti dokreslovaly různé typy listů a čarami naznačovaly, jak listy poletují nebo padají ze stromu. V centru Čtení na listy, které si vystříhaly z barevných papírů, psaly slova, která se naučily číst v Živé abecedě. Slova na listech si žáci navzájem v centru četli a nakonec barevné papírové listy společně nalepili na velký plakát stromu, aby si je mohli přečíst i ostatní spolužáci. V centru Ateliér děti otiskovaly listy na čtvrtku tak, aby vznikala různá zvířátka nebo postavičky, také si vyzkoušely frotáž listů. V centru Věda a objevy jsme se neomezili pouze na určování listů. Vysvětlili jsme si rozdíl mezi stromem a keřem, žáci třídili stromy na listnaté a jehličnaté, učili se je poznávat, ke stromům přiřazovali jejich plody. Když už téměř všichni rozlišovali nejběžnější listnaté i jehličnaté stromy, vyrazili jsme do okolí školy, abychom zmapovali, jaké stromy a keře a v jakém množství v okolí naší školy rostou. Dvojice dětí si vylosovala kartičku s obrázkem stromu nebo keře a měla za úkol udělat na kartu čárku, jakmile na naší vycházce "ten jejich strom" uvidíme. Určování dřevin probíhalo společně, fungovala vzájemná pomoc a také kontrola. Po návratu do třídy jsme podle počtu čárek snadno stanovili, který strom je v okolí naší školy nejvíce rozšířen. Byla to LÍPA.

Asi nejzábavnější aktivity jsme si užívali ve dvou týdnech, kdy jsme "pracovali" na zahradě, v sadu a na poli.Cílem této části bylo naučit žáky rozlišovat, co je ovoce a co zelenina, kterou část zeleniny jíme, jaké nářadí si vyberme, když jdeme pracovat na zahradu nebo do sadu a jak se s ním pracuje, které plodiny se sklízejí na poli. Hned na začátku jsme ve třídě uspořádali výstavku ovoce a zeleniny, aby je měly děti pěkně na očích. Později je zkoumaly nejen očima, ale také hmatem a chutí, to když se se zavázanýma očima snažily určit, jaké ovoce nebo zeleninu drží v ruce nebo mají právě v ústech. V centrech Ateliér a Věda a objevy ztvárňovali žáci ovoce i zeleninu nejrůznějšími technikami - malovali temperami, kreslili suchými pastely, vytrhávali a nalepovali z barevných papírů, modelovali mísy s ovocem a koše se zeleninou, kreslili do portfolia tu svou nejoblíbenější zeleninu a to své nejoblíbenější ovoce. Uvolňovací cviky v centru Psaní měly podobu ovoce a kompotů, děti dokreslovaly žebříky a stromy. V centru Matematika se nemohlo počítat nic jiného než ovoce a zelenina, většině úloh dominovala jablíčka a hrušky. Nejtěžší úkol čekal na žáky v centru Čtení - nacvičit a předvést pohádku O veliké řepě. I když snad všechny děti pohádku znaly, nebylo to vůbec jednoduché. Museli si rozdělit role a vymyslet pro jednotlivé osoby dialogy. Pomocníky jim byla obrázková osnova, kterou ovšem museli sami sestavit podle toho, jak probíhá děj pohádky a některá z nás dospěláků, abychom radily s nácvikem pohádky. Po zvládnutí tohoto obtížného úkolu se všem zdálo jednoduché individuálně předvést pantomimu práce s nářadím. U této aktivity se více zapotili ti, kteří se snažili uhádnou předváděné nářadí než ti, kteří práci s nářadím předváděli. Uhádnout ovoce nebo zeleninu bylo jednodušší, protože děti měly za úkol do svých hádanek kromě popisu zařadit také počáteční písmeno názvu.

Domnívám se, že jsme v naší třídě příjemně strávili podzimní dny, že se děti mnohému naučily a zopakovaly si to, co už uměly a navzájem si předaly své zkušenosti a poznatky. Samozřejmě, že na mnohé zajímavé aktivity a hry už nedošlo, protože čas nám nedovolil, ale nejsme smutní, vždyť až přejde zima, jaro a léto, bude tu zase podzim a my si zase budeme hrát a učit se o ....

Podzim

PICT2589

PICT2589

 
Značky počasí

Značky počasí

 
Písmenkový déšť

Písmenkový déšť

 
Prší písmenka a ....

Prší písmenka a ....

 
 .... tvoří slova

.... tvoří slova

 
Prší,prší, jen se leje ...

Prší,prší, jen se leje ...

 
Veselé deštníky

Veselé deštníky

 
Jakse vám líbí naše nástěnka?

Jakse vám líbí naše nástěnka?

 
Zpívání s Aničkou : Co zpívají?

Zpívání s Aničkou : Co zpívají?

 
Zpívání s Aničkou :  Určitě jste poznali - Když jsem já sloužil

Zpívání s Aničkou : Určitě jste poznali - Když jsem já sloužil

 
První slova

První slova

 
Podzim v naší třídě

Podzim v naší třídě

 
Do třídy už se nevešel

Do třídy už se nevešel

 
Panenka - otiskování listů

Panenka - otiskování listů

 
Listy - frotáž a otiskování

Listy - frotáž a otiskování

 
Miska s ovocem - vytrhávání

Miska s ovocem - vytrhávání

 
Jablko a hruška - kresba suchými pastely

Jablko a hruška - kresba suchými pastely

 
Jablko a hruška - malba temperami

Jablko a hruška - malba temperami

 
Ovoce - malba temperami

Ovoce - malba temperami

 
Ovoce - kresba suchými pastely

Ovoce - kresba suchými pastely

 
Hruška - nalepování natrhaných kousků papíru

Hruška - nalepování natrhaných kousků papíru

 
Jablko - nalepování natrhaných kousků papíru

Jablko - nalepování natrhaných kousků papíru

 
Ovoce - kresba suchými pastely

Ovoce - kresba suchými pastely

 
Jablka - nalepování natrhaných kousků papíru

Jablka - nalepování natrhaných kousků papíru

 
Miska s ovocem - vytrhávání

Miska s ovocem - vytrhávání

 
Miska s ovocem - vytrhávání

Miska s ovocem - vytrhávání

 
Minigalerie

Minigalerie

 
Výstavka vymodelovaného ovoce.

Výstavka vymodelovaného ovoce.

 
Vymodelované ovoce

Vymodelované ovoce

 
Pohádka O veliké řepě

Pohádka O veliké řepě

 
Táhli, táhli, ale řepu nevytáhli. Zavolali myšku ...

Táhli, táhli, ale řepu nevytáhli. Zavolali myšku ...

 
Zavolali vnučku ...

Zavolali vnučku ...

 
...a řepu vytáhli.

...a řepu vytáhli.

 
Dědek zavolal na pomoc babku.

Dědek zavolal na pomoc babku.

 
...a řepu vytáhli.

...a řepu vytáhli.

 
Vnučka za babku, babka za dědka, dědek za řepu.

Vnučka za babku, babka za dědka, dědek za řepu.

 
Táhne, potahuje, ale řepu nevytáhne.

Táhne, potahuje, ale řepu nevytáhne.

 
Diváci

Diváci

 
Myška za kočku, kočka za pejska, pejsek za vnučku, vnučka za babku, babka za dědka, dědek za řepu.

Myška za kočku, kočka za pejska, pejsek za vnučku, vnučka za babku, babka za dědka, dědek za řepu.

 
Vytáhli.

Vytáhli.

 
Táhnou, táhnou a řepu vytáhli.

Táhnou, táhnou a řepu vytáhli.

 
Vytáhnou či nevytáhnou?

Vytáhnou či nevytáhnou?

 
Podzimní mozaika

Podzimní mozaika

 
 
Vytvořeno 4.12.2007 1:55:27 | přečteno 3363x | Lenka Prochazkova