Minulost, současnost a budoucnost pohledem učedníků z 2.A

Nad myšlenkovou mapou

Podívejte se, jak jsme tento týden pracovali na jednom projektu.

Samotné téma projektu pro nás bylo velmi zajímavé. Mohli jsme trochu cestovat časem - nahlédnout do minulosti, uvědomit si současnost a představit si budoucnost. Do skupin jsme se rozdělili náhodně, pomocí lístečků s pojmy JE, BYLO, BUDE. Nejprve jsme si v každé skupině vytvořili myšlenkovou mapu. Ta pak byla velice důležitá pro další práci.


Stanovili jsme si kritéria a také co bude výstupem naší práce. Především to měl být plakát, který jsmě měli prezentovat ostatním. Ten musel obsahoval zápis s určením a objasněním té které doby. Dále pak zajímavosti, které jsme vyčetli z encyklopedií nebo internetu. Ty jsme měli doplnit alespoň třemi obrázky.
Také jsme měli nakreslit, jak vypadalo, vypadá a bude asi vypadat lidské obydlí. K tomu nesměl chybět popis. Dalším úkolem bylo vytvořit model oděvu, který dříve lidé nosili, nosí a třeba jednou budou nosit. Oděv musel být samozřejmě z látky.
K výstupu patřila také "živá fotografie" z minulosti, současnosti a budoucnosti.

S chutí jsme se pustili do práce. Snažili jsme si ve skupinách rozdělit role. Někde to šlo hladce, jinde trochu vázla domluva a spolupráce. Na konci každého dne jsme hodnotili jak v práci postupujeme, co nám ještě schází, co udělat pro lehčí průběh a spolupráci. Postupně se ze skupinek staly sehrané týmy. Bohužel se nám díky nemoci během týdne zmenšoval počet členů v jednotlivých skupinách. Nejhůře nakonec dopadla Současnost, ve které nás zbylo jen pět.

V pátek jednotliví mluvčí prezentovali práci celé skupinky. Byl také čas na různé dotazy. Pobavili jsme se u "živých fotografií" a pak jsme jednotlivé práce hodnotili. Tentokrát jsme k hodnocení použili hodnotící škály a diagramy. Z jednoho se stal velmi spokojený usměváček. Z druhého spokojený, a ten třetí - ten už ví, co a jak udělat příště lépe.

A co jsme si z projektu odnesli? Určitě hodně. Například jsme se zorientovali v čase, osvojili si některé pojmy, pochopili jsme rozdíl mezi dějem v minulosti, v přítomnosti a v budoucnosti a v neposlední řadě jsme si vyzkoušeli spolupráci, vzájemnou domluvu, toleranci vůči názorům druhých a nový způsob hodnocení práce. Důležitý byl pro nás také dobrý pocit z výborně odvedené práce.
Učedníci

Projekt

Nad myšlenkovou mapou

Nad myšlenkovou mapou

 
Nad myšlenkovou mapou 2

Nad myšlenkovou mapou 2

 
Nad myšlenkovou mapou 3

Nad myšlenkovou mapou 3

 
Minulost

Minulost

 
Současnost

Současnost

 
Budoucnost

Budoucnost

 
V akci

V akci

 
Zdroj informací - internet

Zdroj informací - internet

 
Spolupráce?

Spolupráce?

 
V akci 2

V akci 2

 
Výroba kostýmu

Výroba kostýmu

 
Výstup - minulost

Výstup - minulost

 
Lov mamuta

Lov mamuta

 
Výstup - současnost

Výstup - současnost

 
Fotografie ze současnosti

Fotografie ze současnosti

 
Výstup - budoucnost

Výstup - budoucnost

 
Fotografie z budoucnosti

Fotografie z budoucnosti

 
Hodnocení

Hodnocení

 
Hodnocení 2

Hodnocení 2

 
Hodnocení 3

Hodnocení 3

 
...

...

 
...

...

 
...

...

 
 
Vytvořeno 27.1.2008 20:36:08 | přečteno 1832x | Martina Prokopová