Cementárna v Radotíně

Cementárna

V rámci projektového dne jsme 19. 10. 2011 navštívili provoz cementárny v Radotíně. Hned ve vrátnici jsme dostali helmy, žluté vesty a ochranné brýle. Ujali se nás naši průvodci, kteří nás provedli celým areálem. Seznámili jsme se s výrobou cementu a prohlédli si provoz cementárny. Překvapilo nás, jak málo zaměstnanců celý provoz obsluhuje a co všechno je již řízené počítači. I přes deštivé počasí se akce vydařila.

Cementárna v Radotíně

Českomoravský cement má výrobu soustředěnou ve dvou závodech – v Praze–Radotíně a v Mokré nedaleko Brna. Závody Radotín a Mokrá, prošly od začátku devadesátých let minulého století, kdy byly privatizovány, rozsáhlou modernizací a jejich zařízení odpovídají světovým standardům. Celý výrobní proces, od těžby vápence v lomu až  po expedici cementu, je v každém z obou závodů systémově řízen z jednoho místa –  centrálního velínu, přičemž nová plně automatická laboratoř nepřetržitě sleduje kvalitu vyráběného cementu. Oba závody používají moderní technologie, které zaručují efektivní výrobu šetrnou k životnímu prostředí.

Další modernizace výrobních závodů bude pokračovat zejména v oblasti rozšiřování možností využívání alternativních materiálů a paliv. Snahou Českomoravského cementu je důsledně realizovat hospodárná a preventivní opatření v oblasti spotřeby energie a surovin a vzniku a využití odpadů, a to především zvýšením efektivnosti procesů či náhradou přírodních surovin a paliv – tam, kde to bude možné - alternativními surovinami nebo palivy. Využívání alternativních paliv a materiálů má velký význam, protože umožňuje celosvětovou úsporu neobnovitelných přírodních zdrojů. 

Něco málo z historie:

Cementárenský závod založila v místě bývalých vrchnostenských pilířů (v centru dnešního Radotína) v roce 1871 firma Pražské akciové továrny na hydraulický cement. Cementárna využívala velmi výhodné polohy na hlavní trati spojující Prahu s Plzní a vznikla v období velkého stavebního rozvoje. Ten měl ale krátké trvání. Propuknutí hospodářské krize v roce 1873 přivedlo společnost do potíží, zaznamenala vážné finanční ztráty a na čas musela dokonce zastavit výrobu. Z finančních nesnází cemetárnu zachránil největší akcionář Max Herget, který ji koupil za 44 % odhadní ceny.

Kapacita výroby cementárny se pohybovala kolem 500 vagónů ročně. Surovina byla nejprve získávána z lomu ve Slivenci, později i z Lochkova Aby bylo dodrženo správné chemické složení, bylo nutno jako korekci dovážet suroviny z lomů v Berouně, Loděnicích a Řeporyjích.

Počáteční vybavení cementárny bylo velmi prosté. Cement se mlel v mlýnech, které svou podobou připomínaly mlýny na obilí. Rozemletá surovina se dále lisovala v Dorstenových lisech a odnášela na nosítkách do kanálových sušáren a odtud do šachtových pecí. Dopravu vápence z lomů zajišťovaly v prvních letech smluvně koňské potahy místních rolníků, v roce 1873 byla z lomu zřízena úzkorozchodná dráha, vagóny tahali nadále ale koně – malá lokomotiva byla zakoupena až roku 1911.

Cementárna v Radotíně

Příprava ve škole1

Příprava ve škole1

 
Příprava ve škole2

Příprava ve škole2

 
Příprava ve škole3

Příprava ve škole3

 
U vrátnice dostáváme helmy, vesty a brýle

U vrátnice dostáváme helmy, vesty a brýle

 
Společné foto

Společné foto

 
Cementárna

Cementárna

 
Prvotní úprava vápence

Prvotní úprava vápence

 
V hale

V hale

 
Druhá skupina

Druhá skupina

 
Trafostanice

Trafostanice

 
Prohlídka areálu

Prohlídka areálu

 
20151007 105710

20151007 105710

 
Mlýn1

Mlýn1

 
Mlýn2

Mlýn2

 
Celkový pohled

Celkový pohled

 
Alternativní zdroj paliva

Alternativní zdroj paliva

 
Další stroje

Další stroje

 
Tekutý kyslík

Tekutý kyslík

 
Zpracování slivku

Zpracování slivku

 
V centrálním velíně

V centrálním velíně

 
Vzorky cementu na testování

Vzorky cementu na testování

 
Testování cementu tlakem

Testování cementu tlakem

 
 
Vytvořeno 25.10.2011 17:59:08 | přečteno 2516x | Petra Bilkova