Návštěva Terezína

Letecký pohled na Terezín

4. listopadu 2015 jsme navštívili Terezín. Přečtěte si, co o této exkurzi napsali její účastníci.

Ve středu 4.11. jsme navštívili Terezín. Na místo jsme se dostali autobusem. Cesta trvala asi hodinu a půl. Jako první jsme navštívili tzv. ,,Hajm”, což byla za doby nacizmu ubytovna pro děti do 15 let. Dnes se v budově nachází muzeum a místnosti, ve kterých se přednáší. Proto jsme absolvovali přednášku o židech a o historii jejich utlačování. Dozvěděl jsem se, že byli odjakživa utlačováni hlavně proto, protože údajně nechali ukřižovat Ježíše Krista. Po přednášce jsme se setkali s pánem, který nás zavedl na Terezínské náměstí a vysvětlovat nám účely jednotlivých budov za nacizmu.  Byla tam i kavárna, která byla zřízena jen za účelem návštěvy Červeného kříže v ghettu. Nacisté dokonce zřídili i umělé obchody jen pro jednorázový účel, jímž byl dobrý efekt na inspekci. S průvodcem jsme se podívali ještě na pár historicky důležitých míst, mezi nimiž nechyběla provizorní judaistická modlitebna nebo kasárna a dnešní muzeum Terezína, jako ghetta. Po této procházce Terezínem jsme opět nastoupili do autobusu, který nás zavezl před terezínskou Malou pevnost. Tam se nám představil nový průvodce. Dozvěděl jsem se, že Malá pevnost sloužila spíš jako politické vězení. Prošli jsme tunel, který celou pevnost obehnává, cely bez oken a sprchy. Také jsme si poslechli velice brutální příběhy z minulosti, které jsou bohužel realitou. Myslím, že návštěva Terezína byla užitečná hlavně kvůli tomu, že si člověk uvědomí, čeho všeho jsou lidé schopní, a že pokuď se mu něco špatného stane, tak v drtivé většině případů může říct, že už na tom lidé byli hůř.

Richard Růžička z 8.B


Po hodinové cestě do Terezína nás čekala přednáška o Terezíně, Židech a celkově o tom, jak celý transport probíhal. Zjistili jsme, že Terezín se dělí na Velkou a Malou pevnost. Malá pevnost sloužila jako vězení a ve velké Židé bydleli. Nejlépe se v Terezíně měly děti a nejhůře naopak staří lidé. Po přednášce jsme vyšli ven do Velké pevnosti Terezína. Židé sem do tohoto Ghetta byli přiváženi a poté rozděleni. Děti šly do Kinderheimů, kde se učily, zpívaly a hrály si. Když dítě dovršilo 16 let, šlo pracovat jako normalní dospělý člověk. Velká pevnost vypadala docela hezky, ale to jen proto, že nacisté udělali např: kavárnu, aby z venku Červený kříž viděl (když se příjel podívat), že se tu Židé mají dobře a nic jim nechybí. Bohužel opak byl pravdou. Židé měli velký nedostatek jídla. A protože děti jsou budoucnost, měly se nejlépe, zato starým lidem bylo jídlo odebráno (něco málo jim zůstalo, ale bylo toho opravdu velice málo). Věci, se kterými Židé přijeli, jim byly odebrány, takže jim zůstalo snad jen oblečení, které se při těžké práci rychle zapotilo a ušpinilo. Rozhodně se nemyli každý den, tudíž v postelích byly vši, blechy, atd. Od nich se šířily také různé nemoce. Židé spali všude, kde bylo místo. Jelikož byl Terezín vybudován jako pevnost, spali v kasárnách, ale také v malých bytech po obyvatelích, kteří se museli vystěhovat. Terezín však byl dočasným místem, většina Židů se z Terezína odvážela dobytčáky do koncentračních táborů, hlavně na východ. Po prohlídce židovského Ghetta, nás čekal workshop. Celý workshop byl na téma "Přihlížející" a celkově nám shrnul celý den. Na workshopu jsme měli za úkol vcítit se do Židů, které odváděli pražskými ulicemi do shromaždišť, odkud ransporty odjížděly. Někteří přihlížející brečeli a některým to bylo úplně jedno. Ti lidé, co nějak pomohli, byli odměněni. Nakonec jsme se vydali do Malé pevnosti Terezín. Když jsme přišli do Malé pevnosti. vypadalo to tam děsivě a rozhodně to nebylo příjemné prostředí. Procházeli jsme se po Malé pevnosti Terezín a dozvěděli jsme se o životě vězňů. Lidé tam žili úplně všude, kde to šlo. Vězeňské cely byly tak malé, že v jedné místnosti bylo 60 vězňů s chorobami jako skvrnitý tyfus, krvavý průjem atd. Potom jsme šli do podzemních chodeb, které byly asi půl kilometru dlouhé. Byly tmavé, vlhké a malé. Vyšli jsme z chodeb ven a uviděli jsme zeď, u které byli lidé popravováni. Odebrali jsme se zpět k východu.

Sára Kročková, Adéla Procházková, David Putz z 8.B


Terezín (německy Theresienstadt) byl v roce 1780, v okresu Litoměřice založen Josefem II., aby bránil území císařovny Marie Terezie okupovaná Prusy. V roce 1782 byl prohlášen svobodným královským městem. V roce 1790 už  byl  schopen obrany, na svou dobu byl Terezín na špičkové úrovni. Proto se mu Prusové vyhýbali a v prusko-rakouských válkách nebyl nikdy využit. Hlavní pevnost má tvar osmiúhelníku, protáhlého ve směrech od severu k jihu, ze všech nároží vybíhají pětiboké bastiony. Celková délka pevnostního valu, silného přibližně 30m, činní 3770m. Obranný systém se skládá z Hlavní pevnosti na levém břehu nové Ohře a Malé pevnosti na pravém břehu staré Ohře. Vojenské budovy byly budovány jako odolné vůči dělostřeleckému bombardování. Opevnění Terezína obsahovalo celkem 55 hradebních článků a v nich 136 podzemních prostor vzájemně spojených systémem podzemních chodeb. Spolu se ,,sesterskou“ pevností Josefov se jedná o velmi zajímavý doklad pevnostního stavitelství z konce 18. století. Po německé okupaci Československa nacisté brzy poznali výhody, které jim terezínská pevnost skýtala. 10. června 1940 získalo věznici v malé pevnosti gestapo a zřídilo zde vězení pro politické vězně. 24. listopadu 1941 bylo v hlavní pevnosti zřízeno židovské ghetto. Do ghetta byli židé odváženi vlakem po kolejích, které nacisti dostavěli až do ulic Terezína. Transport vlakem byl rychlý a úsporný, také byl eliminován kontakt věznů s okolním obyvatelstvem. Po příjezdu do ghetta podstoupili židé desinfekci a  prohlídku zavazadel, přičemž jim byli odebrány cenné předměty. Poté byli rozděleni (muži,ženy,děti) do hromadných ubytovacích prostor. Byl tu nedostatek jídla,léků a pitné vody. Panovala tu přísná pravidla, za jejichž porušení byli židé tvrdě trestáni. Terezínské ghetto bylo průchozí, odsud putovali židé na východ do koncentračních táborů. Konference ve Wannsee rozhodla, že Terezín sehraje svou vlastní roli v nacistickém plánu vymýcení evropského židovstva. V roce 1944 se měl Terezín stát nástrojem nacistické propagandy. V důsledku mezinárodního politického tlaku, který byl na nacistické Německo vyvíjen v průběhu války především Mezinárodním výborem Červeného kříže a Dánska,  se nacisté rozhodli povolit návštěvu delegace Mezinárodního výboru Červeného kříže do jednoho z koncentračních táborů. K tomu dnes již město armádě neslouží. Nyní je v prostorách Malé pevnosti zřízen Památník Terezín a objekt je nyní národní kulturní památkou. Od roku 2002, kdy Českou republiku včetně Terezína postihly rozsáhlé povodně, je pravidelně restaurován.

Adam Reinisch ze 7.A


Dne 4. 11. 2015 jsme se školou navštívili Terezín. Jeli jsme autobusem z Radotína. Poté, co jsme do Terezína dorazili, navštívili jsme Muzeum ghetta. Zde jsme šli do přednáškového sálu, kde jsme si poslechli přednášku o Terezíně jako pevnosti a poté o historii židovského národa. Dozvěděli jsme se, jak se Židům vedlo po nástupu Hitlera k moci v Německu. O tom, jak byli postupně úplně vyčleněni ze společnosti a poté hromadně vyvražďováni. Po této přednášce jsme vyrazili na prohlídku ghetta s výkladem. Paní průvodkyně nám ukázala, v jak hrozných podmínkách byli Židé ubytováni, viděli jsme bývalou vlečku a také tajnou židovskou modlitebnu. Poté jsme se zúčastnili workshopu na téma Efekt přihlížejícího. Byli jsme při něm rozděleni do skupin a bavili jsme se nejen o tom, jak mohli obyčejní lidé pomoci Židům, ale i o tom, jak se nestát přihlížejícím dnes. Po skončení workshopu jsme ještě navštívili tzv. Malou pevnost. Ta sloužila za války jako pracovní tábor pro politické vězně. Prošli jsme se zde také chodbou v hradbách. Viděli jsme také celu, ve které byl vězněn vrah následníka trůnu Františka Ferdinanda D´Este Gavrilo Princip. Prohlídka Terezína byla velmi zajímavá.

Jan Lukavský ze 7.A

Terezín 2015

Před Muzeem ghetta

Před Muzeem ghetta

 
S paní průvodkyní

S paní průvodkyní

 
Přestávka

Přestávka

 
Prohlídka bývalého ghetta

Prohlídka bývalého ghetta

 
Železniční vlečka

Železniční vlečka

 
Před takzvanou šlojskou

Před takzvanou šlojskou

 
Hradby malé pevnosti 1

Hradby malé pevnosti 1

 
Hradby malé pevnosti 2

Hradby malé pevnosti 2

 
Brána s potupným nápisem

Brána s potupným nápisem

 
Vězeňský dvůr

Vězeňský dvůr

 
Ubytování pro vězně

Ubytování pro vězně

 
Falešná umývárna

Falešná umývárna

 
Vodní příkop

Vodní příkop

 
Sousoší

Sousoší

 
Poslední zasmušilý pohled

Poslední zasmušilý pohled

 
 
Vytvořeno 24.11.2015 21:39:49 | přečteno 983x | Petra Bilkova