Pokračujeme spolu

Přestávka

...tak nám pomalu skončil druhý měsíc druhého stupně a mě se zachtělo trochu bilancovat. Máme za sebou prvních pár kroků do neznáma - já zažívám první osobní zkušenosti se třídou Začít spolu, děti se zase pomalu sžívají se systémem druhého stupně, jsme tedy doslova na jedné lodi a plujeme kupředu.

Už teď ale můžu říci, že bych moc přála svým kolegům i dětem, aby se těšili do školy tak, jako se těším každé ráno já. Pracuji totiž s dětmi, kvůli kterým se nemusím každé ráno měnit na tu přísnou a zlou paní učitelku, aby vnímaly co říkám, a aby se mnou spolupracovaly.

Asi není úplně na místě pro naši třídu nadále používat název Začít spolu, protože ne všechny prvky tohoto programu bylo možné „přetáhnout“ na druhý stupeň, některé z nich jsme museli poupravit, některé jsme si naopak vypůjčili z jiných škol a programů. Čím se tedy liší chod naší třídy od ostatních?

Každé pondělí se setkáváme v ranním kruhu, kde se vítáme, sdělujeme si zážitky z víkendu, radosti, starosti, děti se dozví, co nás čeká následující týden, rozdělují se kompetence. Třída funguje na principu samosprávy, každých 14 dní (nebo podle potřeby) si děti dobrovolně vybírají jednu ze služeb. Střídají se v péči o křečka, kytičky, hudbu o přestávkách, přípravu čaje pro v šechny, tabuli, třídnici, šatnu, Filipa (kamarád se specifickými potřebami), informace o učivu a úkolech a nástěnky, texty na web a o fotky. Někteří lépe, někteří hůře, ale směrem ke mě se dostává stále méně problémů k řešení, děti si dobře poradí samy. Na další vyučování se rozcházíme do lavic, které jsou uspořádány pro práci ve skupinách či centrech aktivit. Děti mají i nadále k dispozici internet, encyklopedie, slovníky a časopisy, které využívají při výuce i o přestávkách. Výuka probíhá v závislosti na jednotlivých předmětech a vyučujících, některé spíše klasicky, většina však v souladu s novějšími a efektivními postupy (ne nadarmo máme všichni za sebou dvouletý Kurz kritického myšlení a mnoho dalších J!) a s principy Začít spolu. Děti se mohou i v tomto roce těšit na spoustu projektů, které pro ně s kolegy chystáme. Zatím máme za sebou rituál Loučíme se s létem, výlet Po stopách sv. Václava a nedokončený projekt Moje oblíbená dušička, který nám bohužel překazila nemoc. Právě se soustředíme na projekt Svatba, který vyvrcholí v pátek 10.11.2006 v 17.00 slavnostním obřadem a hostinou v naší třídě.

K hodnocení používáme tradiční známky a vždy v pololetí slovní hodnocení, kterému předchází schůzky v trojúhelníku. Na konci každého týdne si děti mohou vyzvednout hodnotící arch, na který si zaznamenávají zážitky a hodnocení uplynulého týdne, hodnotí sebe a své výkony, spolužáky, učivo, školu a poznamenávají si nejasnosti. Kdo chce, nese arch domů ukázat rodičům.Totéž děláme společně v závěrečném kruhu na konci pátečního vyučování. Všichni kolegové mají k dispozici pro každého žáka podrobný arch, na který zaznamenávají míru žákova úspěchu v osvojování si jednotlivých klíčových kompetencí. Na některých svých hodinách se pokoušíme naučit pracovat s tabulkou pro sebehodnocení, podle které je na konci vyučovací hodiny každý žák schopen ohodnotit svou práci v dané hodině. Naším cílem je převést většinu zodpovědnosti za vzdělávání na děti samotné tak, aby byly schopné pokračovat v tomto procesu i tehdy, když je právě nikdo nebude mít na očích a pod kontrolou. Mám ale pocit, že většina dětí v mé třídě dobře ví, co má dělat pro to, aby se toho nejen ve škole hodně dozvěděla a naučila.

Na tomto místě se patří poděkovat všem, kteří s „mými“dětmi pracovali v minulých letech, a kteří děti naučily být příjemnými parťáky pro sebe navzájem, ale i pro kolegy, kteří s nimi nyní pracují - jsou to hlavně Hanka Králová a Martina Prokopová, která právě rozkoukává své nové prvňáčky - žabáčky. Nesmím také zapomenout na rodiče, se kterými je velmi příjemná spolupráce a kteří dětem viditelně poskytují dobré zázemí a jistotu, ze které budou děti ještě mnohokrát čerpat.

Zuzana Hrdinová, tř. uč.

Sestava

Filip Hlaváček

Filip Hlaváček

 
Pavla Švehlová

Pavla Švehlová

 
Petr Mráz

Petr Mráz

 
Jakub Rys

Jakub Rys

 
Zuzana Matějů

Zuzana Matějů

 
Katka Bártlová

Katka Bártlová

 
Adéla Prokopová

Adéla Prokopová

 
Sarah Náhlíková

Sarah Náhlíková

 
Filip Ibl

Filip Ibl

 
Vendula Stehnová

Vendula Stehnová

 
Lucie Feiferová

Lucie Feiferová

 
Ludmila Čaplánová

Ludmila Čaplánová

 
Robert Šupák

Robert Šupák

 
Kristýna Králová

Kristýna Králová

 
Kristýna Vojtěchová

Kristýna Vojtěchová

 
Andrea Černá

Andrea Černá

 
Markéta Kolínová

Markéta Kolínová

 
 
Vytvořeno 9.11.2006 23:18:58 - aktualizováno 20.11.2006 17:30:59 | přečteno 4350x | Zuzana Hrdinová