2.B na škole v přírodě

To  je náš úlovek

I ve druhé třídě jsme absolvovali školu v přírodě. Tentokrát společně s 1.A, 1.B a 3.A. Počasí se vydařilo a tak jsme si týdenní pobyt v přírodě opravdu užili. Na tvorbě tohoto článku jsme se podíleli všichni.

Bára:

Ve čtvrtek 16. října jsme za nepříznivého počasí dorazili na školu v přírodě opět do Dolu u Blatné. Bohužel nám celý zbytek dne pršelo, tak jsme si užívali svých útulných pokojíčků.

Káťa a Eliška:

Druhý den, v pátek, jsme se dopoledne učili a v dopise od Felixe jsme se dozvěděli, že se nám opět ztratil! Při poledním klidu jsme společně s dětmi ze 3.A vyrobili značky, podle kterých se ostatní třídy řídily v lese. Byly to například tyto značky: „Zákaz vyhazování odpadků“, „Pozor zvěř“, „Zákaz šlapání na houby“, „Zákaz rozdělávání ohně“ a další. Nad mýtinou jsme Felixovi postavili domečky z mechu, klacíků, jehličí, kůry a dalšího přírodního materiálu. Konstruovali jsme je tak, aby na něj netáhlo, nepršelo a aby ho nic netlačilo a bylo mu teplo.

Valča, Julinka a Sára:

V sobotu, po vyučování, jsme byli na hřišti a užívali si míčových her. A protože jsme v pátek Felixe nenašli, vydali jsme se po poledním klidu, za slunečného počasí, na druhou, důkladnější pátrací výpravu. Nejdříve jsme našli jeho stopy - na posedu byly jeho chloupky. Ty objevila Klára, maminka Sáry Čejkové. Podle čuchu jsme pokračovali dál. Felixe jsme objevili, jak si pěkně spinká, zabalený v listí, v krmelci. Jeho chrápání bylo slyšet na celý les. U krmelce jsme našli houby a na zpáteční cestě jsme narazili na stopy lesní zvěře srnky nebo divokého prasete.

Martinka, Hanka:

Na zpáteční cestě jsme sbírali přírodní materiál - bukvice, žaludy, šípky, trávu, kůru, listy, mech na výrobu šperků a vše jsme si z lesa odnesli. Každý večer jsme vše pečlivě zaznamenávali do deníků.

David:

V sobotu se k nám připojil Adam Kučera. Adam Štěpánek odjel na hokejový zápas. Byly to takové malé „Škatulata, hýbejte se.“

Sárka a Nikolka:

V neděli jsme se v kroužku dozvěděli, kde Felix cestoval. Navštívil Paříž, Egypt a Řím. Všechna města jsme hledali na mapě. Nevíce nám dal zabrat Egypt, protože jsme ho hledali v Evropě. A on tam nebyl. Ještě, že máme Matyho s Martinkou, kteří nám Egypt pomohli najít. Našli ho v Africe. Adam Kučera, který se právě před několika dny z Egypta vrátil, nám o něm vyprávěl. V neděli se i s medailí vrátil ze zápasu Adam Š.

Adam Kučera:

V Egyptě jsem viděl úplně jiné domy. Všude kam jsme šlápli byl jemný písek. Bylo tam krásné teplo. Navštívili jsme ponorku, kterou jsem si pečlivě prohlédl. Pak jsme se potápěli na třech ostrovech. Jeden se jmenoval Gyftu a tam byly hezké korály.

Adam Štěpánek:

Adam nám z Egypta přinesl sladký kokos, který byl moc dobrý.

Matěj:

Před obědem jsme měli v tělocvičně půlhodinku s hudebním a tanečním souborem Jiskra. Umělci nejdříve zatancovali a poté zahráli lidové písně na hudební nástroje. Nejvíce nás zaujaly dudy. Zkoušel jsem si zadudat na PET láhev, ale nebylo to ono.

Jindra:

Já jsem si zkusil zahrát na housle, ale pěkně mi to vrzalo, tak jsem je raději vrátil rychle zpět.

Dianka, Filip:

Po obědě jsme se rozdělili do smíšených družstev (prvňáci + druháci + třeťáci), vymysleli si svůj název, např.: Piráti, Felixové, Broučci, Štíři, Rychlouši, Černí tygři a další a poté jsme plnili společně úkoly, které pro nás připravili všichni dospělí. Byla to taková malá olympiáda. Nejvíce nás bavil kviz. Nejtěžší bylo skládat příběh ze zadaných slov a trojboj. Všichni jsme dostali nějaké ceny. První skončili překvapivě Lenoši.

Maty, Váňa:

V pondělí jsme po vyučování měli přírodní centra, ve kterých jsme drátkovali, otiskovali listy, a navlékali korále z přírodnin. Počasí nám přálo a tak jsme u toho vydrželi až do večeře. Výrobky z přírodnin a potiskaná prostěradla teď zdobí naši třídu a každý den nám připomínají chvíle strávené na škole v přírodě. Výrobky z drátků jsme si odvezli domů.

Všichni:

V úterý jsme se hned po obědě vydali autobusem do městečka Blatná, kde jsme navštívili zámeckou zahradu, ve které volně žijí stáda daňků a pávi. Daňkům jsme přinesli ke svačině jablka a mrkvičky. Nemohli jsme na ně sahat, protože byli v období říje. Tak jsme je jen tiše pozorovali. Všichni jsme dostali paví pero, které jsme si večer vložili do deníku. Na zpáteční cestě jsme objevili obrovský strom - dub. Napadlo nás ho společně obejmout. Postupně se přidávali další a další až jsme kolem stromu utvořili velký kruh. Návštěvu Blatné za završili nákupem drobných upomínkových předmětů.

David, Váňa, Adam Štěpánek:

Ve středu nás čekalo to největší překvapení. Vydali jsme se hledat Felixův ztracený kufr. Uvnitř jsme našli modrá, červená a černá trička s potiskem Felixe. Kufr jsme společnými silami, každý s ním ušel deset kroků, dopravili na Radost.

Večer jsme zhodnotili týdenní pobyt na škole v přírodě. Obdrželi jsme diplomy a ceny. Dan a Sárka H. byli vyhlášeni nejlepšími jedlíky. Nejlépe uklízeli: Sárka H. Eliška., Sára Č., Monča, Bára, Valča. David byl vyhlášen nejlepším spáčem. Váňa a Dianka byli nejsamostatnější. Julinka vyhrála cenu za nejpovedenější deník školy v přírodě. Všichni jsme dostali diplom a dárky za účast na škole v přírodě. Nasbírané diamanty od Kláry jsme si mohli odvézt domů.

Ála

Škola v přírodě se opravdu povedla. Obavy z velkého množství dětí na jednom místě se po pár dnech vytratily. Bylo to hlavně díky důkladné přípravě a dobré organizaci Ivanky a dalších zúčastněných. Také bych chtěla moc poděkovat Honzovi Soukupovi a Klárce Čejkové za doplnění našeho vedoucího týmu. Byli jste úžasní!

Škola v přírodě

Ranní kroužek

Ranní kroužek

 
Volné psaní

Volné psaní

 
Prezentace

Prezentace

 
Venkovní hry

Venkovní hry

 
Navlékáme korále z nasbíraných přírodnin.

Navlékáme korále z nasbíraných přírodnin.

 
Ty budou pro maminku!

Ty budou pro maminku!

 
Otiskujeme listy.

Otiskujeme listy.

 
S pomocí Honzy drátkujeme.

S pomocí Honzy drátkujeme.

 
Muzikanti pěkně hrají.

Muzikanti pěkně hrají.

 
Vyvěšujeme značky pro prvňáčky.

Vyvěšujeme značky pro prvňáčky.

 
Lesní domeček pro Felixe

Lesní domeček pro Felixe

 
 Tady je další.

Tady je další.

 
To jsme postavili my!

To jsme postavili my!

 
A tohle zase my!

A tohle zase my!

 
Felix se ztratil.

Felix se ztratil.

 
Vydali jsme se ho hledat.

Vydali jsme se ho hledat.

 
Našli jsme houby!

Našli jsme houby!

 
Klára našla stopu Felixe!

Klára našla stopu Felixe!

 
Tady je Felix!!!

Tady je Felix!!!

 
Chudáček malej.

Chudáček malej.

 
Posloucháme pokyny k Malé olympiádě.

Posloucháme pokyny k Malé olympiádě.

 
1. družstvo

1. družstvo

 
2. družstvo

2. družstvo

 
3. družstvo

3. družstvo

 
4. družstvo

4. družstvo

 
5. družstvo

5. družstvo

 
6. družstvo

6. družstvo

 
7. družstvo

7. družstvo

 
8. družstvo

8. družstvo

 
9. družstvo

9. družstvo

 
10. družstvo

10. družstvo

 
Kimova hra

Kimova hra

 
Kvíz

Kvíz

 
Dáme hlavy dohromady.

Dáme hlavy dohromady.

 
Učíme se básničku.

Učíme se básničku.

 
Tady se tvoří z listí.

Tady se tvoří z listí.

 
Trojboj a v pozadí skok do dálky

Trojboj a v pozadí skok do dálky

 
Nošení papírové koule

Nošení papírové koule

 
Vyhlašování vítězů

Vyhlašování vítězů

 
Jdeme na výlet.

Jdeme na výlet.

 
Zámek Blatná

Zámek Blatná

 
V zámeckém parku

V zámeckém parku

 
Pozorujeme stádo daňků.

Pozorujeme stádo daňků.

 
...

...

 
Ať je nevyplašíme!

Ať je nevyplašíme!

 
Pyšný páv

Pyšný páv

 
Ten je krásný!

Ten je krásný!

 
Svačinka

Svačinka

 
Jedééém!

Jedééém!

 
Nosič David :-)

Nosič David :-)

 
Holky objevily vodníka.

Holky objevily vodníka.

 
Pojďte nám pomoct!

Pojďte nám pomoct!

 
Už je nás dost.

Už je nás dost.

 
Hledáme kufr.

Hledáme kufr.

 
Je plný triček!

Je plný triček!

 
To  je náš úlovek

To je náš úlovek

 
Každý ho ponese 10 kroků.

Každý ho ponese 10 kroků.

 
Sýr!

Sýr!

 
Milý deníčku ...

Milý deníčku ...

 
Tady se také pilně píše.

Tady se také pilně píše.

 
Večerní razítkování

Večerní razítkování

 
Ještě medicínu a do hajan.

Ještě medicínu a do hajan.

 
Rozdávání drahokamů

Rozdávání drahokamů

 
Pionýři, pionýři...

Pionýři, pionýři...

 
Holčičky

Holčičky

 
Kluci

Kluci

 
 
Vytvořeno 11.11.2008 17:21:18 | přečteno 1887x | Alena Bednářová