Exkurze 2.B na FTVS

Dorazili jsme na místo.

V rámci týdne věnovaného zdravé výživě jsme se vydali za odborníky na Fakultu tělovýchovy a sportu.

Ve čtvrtek 19.2. jsme plni očekávání vyrazili na vysokou školu, konkrétně na Fakultu tělovýchovy a sportu, abychom zhlédli přednášku o zdravé výživě, zúčastnili se diskuse a hlavně si vyzkoušeli různá měření v tamní laboratoři.

Dostalo se nám hezkého přivítání od dvou mladých doktorů, kteří školu vystudovali, a jejich starších kolegyň. Hned jak jsme dorazili na místo a trochu posvačili, rozdělili jsme se na dvě skupiny. Jedna zůstala v posluchárně a ta druhá prošla labyrintem školy až do zvláštní místnosti určené k měření a různým pokusům.

V posluchárně se nám moc líbilo, vypadalo to tam jako na stadionu - z každé lavice byl hezký výhled na přednášejícího i na promítací plátno. Pan přednášející měl pro nás připravenu obrázkovou prezentaci, kterou prokládal spoustou otázek, na které jsme v naprosté většině znali správnou odpověď. Někteří z nás si díky ní uvědomili své špatné stravovací návyky, jiní se ujistili, že pro své zdraví, co se týče zdravé výživy, dělají maximum.

V laboratoři jsme si na jednom přístroji vyzkoušeli svůj postřeh a rychlou reakci, na druhém schopnost vyskočit co nejvíce do výšky a na dalším odhad hmotnosti a schopnost rozlišit drobné váhové odchylky.Také jsme si mohli zkusit, jak je těžké něco obkreslit, když se přitom díváme do zrcadla. Každý jsme se nechal změřit tukoměrem, který nám ukázal, jak jsme na tom se svou tělesnou hmotností a rozložením tuku. Nejvíce se nám ale líbil tančící koberec, na kterém se tancovalo podle pokynů do hudby a tak se zjišťoval postřeh a rychlé a přesné rozhodování. Podobalo se to počítačové hře, která se ale ovládala dotykem nohy na určené místo na koberci.

Exkurze se nám všem moc líbila, obohatila nás o nové poznatky a zážitky. Škoda jen, že nemáme více fotek na památku - zatracená technika!

Exkurze

Dorazili jsme na místo.

Dorazili jsme na místo.

 
V přednáškovém sále se nám líbí.

V přednáškovém sále se nám líbí.

 
A už se balíme na zpáteční cestu.

A už se balíme na zpáteční cestu.

 
 
Vytvořeno 23.3.2009 20:00:56 | přečteno 1387x | Alena Bednářová