Jak jsme začínali

Skupinová práce 1

Jak jsme trávili první týden ve škole.

První týden byl především seznamovací. Poznávali jsme se navzájem, učili se naše jména, prohlédli školu a hlavně si, na základě našich bohatých znalostí o slušném chování získaných v rodině a také pomocí našeho dobrého úsudku o tom, co je dobré a co ne, stanovili naše třídní pravidla. Ta jsme na důkaz jejich pochopení a našeho souhlasu podepsali a vyvěsili na viditelné místo ve třídě. Naše pravidla se snažíme dodržovat, protože nám pomáhají ve společném soužití a zajišťují naši bezpečnost.

Už první týden jsme zkoušeli různé způsoby školní práce. Umíme už pěkně sedět v kroužku, učíme se, jak "spořádaně" sedět v lavici (hlavně při psaní), jak samostatně pracovat do sešitu (obdrželi jsme první pracovní sešit Prvouky) a také jak pracovat ve skupině. Naším prvním společným úkolem bylo postavit z omezeného počtu kostek, na omezeném prostoru (barevný papír) a za omezený čas naši školu. Úkol splnily všechny skupiny - některým se dařilo lépe, některým hůře. Vysvětlili jsme si, že společná práce není jednoduchý úkol a že na jejím zvládnutí budeme ještě pracovat.

1. týden

Skupinová práce 1

Skupinová práce 1

 
Skupinová práce 2

Skupinová práce 2

 
Skupinová práce 3

Skupinová práce 3

 
Skupinová práce 4

Skupinová práce 4

 
Skupinová práce 5

Skupinová práce 5

 
 
Vytvořeno 23.9.2007 20:20:20 | přečteno 1732x | Alena Bednářová