Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Praha 16

Základní, mateřské a základní umělecké školy Prahy 16 se zapojily do pokračování projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II (MAP II). MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, ale i zájmového a neformálního vzdělávání. Cílem MAP je zlepšení kvality vzdělávání dětí a žáků prostřednictvím podpory spolupráce zřizovatelů, škol a všech ostatních aktérů ve vzdělávání. Podstatou projektu je spolupráce a výměna zkušeností mezi pedagogy, vyšší míra zapojení rodičů do aktivit školy a zvýšení podílu rodičů na vzdělávání jejich dětí, návštěvy přednášek a workshopů vedených zkušenými přednášejícími a další.

Realizace projektu „MAP II. Praha 16“ byla zahájena 1. 8. 2019 a potrvá 3 roky. MAP II navazuje na první projekt podporovaný z finančních prostředků Evropské unie, který byl ukončen 30. 9. 2018.

Do pokračování projektu se zapojily mateřské školy, základní školy a základní umělecké školy, které působí v území MČ Praha 16, MČ Praha – Lipence, MČ Praha – Lochkov, MČ Praha – Velká Chuchle a MČ Praha – Zbraslav. Kromě vedoucích pracovníků škol a pedagogů jsou aktéry rovněž zřizovatelé škol a školských zařízení.

Dalšími zapojenými jsou rodiče dětí a žáků, pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání, asistenčních služeb či neformálního a zájmového vzdělávání nebo zástupci široké veřejnosti.

Vytvořeno 25.10.2019 14:00:19 | přečteno 1284x | Jaroslav Jurásek