Šablony I. Základní škola Praha - Radotín

Publicita   plakát
Naše škola úspěšně využila výzvy MŠMT (OP VVV), která je poskytována z Evropských strukturálních a investičních fondů a zapojila se do šablon pro MŠ a ZŠ (Výzva č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I). 

Cílem projektu je podpora školy formou zjednodušeného vykazování. Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů. Realizace projektu pomůže škole při vzdělávání žáků a to možností personálního posílení o školního psychologa a školního speciálního pedagoga. V neposlední řadě budou v rámci projektu organizována doučování pro žáky, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem.

Realizace projektu „Šablony; Základní škola Praha – Radotín“ (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0004514) probíhá od 1. února 2017 a bude ukončena ke dni
31. ledna 2019. Celkově naše škola může vyčerpat až 1 876 908 Kč dotační podpory.

Letak sablony

 Vytvořeno 2.1.2018 13:03:48 - aktualizováno 3.1.2018 7:29:26 | přečteno 1485x | Jaroslav Jurásek