Celoškolní projekt DEN ZEMĚ - na 2. stupni

Modřanské tůně

Dne 22. 4. 2010 se uskutečnil druhý plánovaný tématický projektový den na škole.

Tento celoškolní projektový den byl zaměřen na všechna průřezová témata (MEV, KKV, OSO, EGS, EVVO).

Žáci se mohli přihlásit do těchto pracovních dílen:

1) Skanzen Řepora

2) Cesta kolem světa za 4 hodiny

3) Bioplynová stanice Kněžice

4)Český Kras

5)Vodní ekosystém Modřanských tůní

1)Návštěva skanzenu Řepora

V rámci projektového dne věnovanému ,,Dnu Země“ navštívila skupina 14 žáků naší školy středověký skanzen Řepora na okraji Prahy.

Žáci se mohli seznámit s životem ve středověku, porovnat, jak se žilo na přelomu 14. a 15. století a jak dnes.

Tento skanzen vznikl jako replika středověké vesnice, která byla vybudována pomocí dobových stavebních technologíí s využitím pouze přírodních materiálů. Děti si zde mohly prohlédnout domy hrnčíře, kováře, rybáře nebo domkáře, podívaly se do dřevěného kostelíka, viděly, jak vypadala tržnice, hostinec, pohanské kultovní místo s posvátným stromem, ba dokonce i pranýř. Pro děti bylo velmi přitažlivé i to, že mohly do všech domků vstoupit, projít si je. Většinu z nich překvapilo, jak lidé oproti dnešku žili skromně, jak málo věcí k životu potřebovali.

Návštěva skanzenu všechny zaujala a mimo hezkých zážitků si odnášeli i nové vědomosti.

Zuzana Vejmelková

2)Around the World in 4 hours - Cesta kolem světa za čtyři hodiny

Pořádali učitelé angličtiny: Hana Ullrichová, Renata Vitoušová, Filip Pýcha

Seminář propojil znalosti z předmětů anglický jazyk, dějepis a zeměpis; jeho hlavním cílem bylo, aby žáci dokázali vyhledat na internetu a formou projektu prezentovat informace týkající se historicky významných objevitelů a cestovatelů.

Práce byla rozvržena do čtyř bloků.

  • V prvním bloku vyslechli žáci v angličtině zjednodušený obsah knihy Cesta kolem světa za osmdesát dní (Jules Verne), jejich úkolem bylo získat během poslechu maximum informací o zemích, které hlavní hrdina knihy navštívil.
  • Ve druhém bloku dostali žáci, poté co byli rozděleni do dvojic, kvíz, týkající se zmíněného příběhu a zemí. Pokud žáci zjistili, že danou informaci nezachytili během poslechu, měli za úkol dohledat ji na internetu.
  • Ve třetím bloku bylo úkolem žáků vylosovat si jednoho významného cestovatele či objevitele a zpracovat o něm projekt v anglickém jazyce. Výstupem byla na papíře zpracovaná prezentace.
  • Podle plánu měl poté následovat blok, kde žáci vlastními slovy česky krátce představí svého cestovatele či objevitele. Z důvodů nedostatku času na tuto část nedošlo, práce žáků jsou ale vystaveny na nástěnce na chodbě ve druhém patře budovy, aby si je mohli v případě zájmu přečíst.

Seznam cestovatelů a objevitelů:

Fernão de Magalhães, Kryštof Kolumbus, Leif Eiríksson, Vasco da Gama, Hernán Cortés,

Francis Drake, Abel Tasan, James Cook, David Livingstone, Emil Holub, Francisco Pizarro,

Marco Polo, Jacques Cartier, Amerigo Vespucci, Zheng He

Filip Pýcha

3) Bioplynová stanice Kněžice

Téměř 50 žáků ze všech tříd II.stupně navštívilo v rámci Dne Země obec Kněžice. Tato obec leží ve Středočeském kraji v okrese Nymburk, má cca 500 obyvatel a rozlohu téměř 2000 ha. Co je na ní tak zajímavého? Jedná se o tzv. energeticky soběstačnou obec. Co to znamená?

To jsme se my všichni, kteří jsme se zúčastnili této zajímavé exkurze, dozvěděli na dvou místech - nejprve v přednáškovém sále formou pěkně připravené a okomentované prezentace, následně pak přímo živě v areálu bioplynové stanice. Zde jsme mohli mimo jiné i nahlédnout do vyhaslého kotle, prohlédli jsme si i vlastní kogenerační jednotku a hlavně jsme žasli nad tím, jak ekologicky a šetrně k naší planetě se dá také topit, získávat teplá voda a vyrábět elektřinu. A že to tam kapánek smrdělo? Jak říká jeden známý - ještě se nikdo neusmradil, ale hodně lidí již zmrzlo…

Celá exkurze i s dopravou byla pro všechny zdarma díky ZO ČSOP Koniklec. DĚKUJEME!

Dodatek - něco málo k projektu (více např. na www.obec-knezice.cz)

Bioplynová stanice s jednou kogenerační jednotkou s elektrickým výkonem 330 kW je v provozu nepřetržitě a vyrábí ze zemědělských, z potravinářských a z dalších materiálů a odpadů elektřinu na prodej do elektrizační sítě a teplo pro vytápění obce. Dále se zde zpracovává sláma, kukuřice, jeteloviny a další přebytečná i nově pěstovaná biomasa. Z těchto 100% obnovitelných zdrojů se vyrábí bioplyn, elektřina, horká voda na vytápění většiny obce, topné pelety z biomasy a kvalitní hnojivo pro zemědělství.

Vyráběná elektřina z bioplynové stanice není na rozdíl od tepla zavedena přímo do jednotlivých domů. Domácnosti a místní podniky nadále odebírají elektřinu od místně příslušné distribuční společnosti ČEZ Distribuce. Bioplynová stanice Kněžice dodá za rok do této distribuční sítě více elektrické energie, než celá vesnice a celé nové zařízení spotřebuje.

Michael Jirsa

4) Den Země - Český Kras

Naše pochodová skupina započala svoji výpravu ve stanici Karlštejn. Prvotním cílem byl sám hrad, kolem kterého jsme prošli a v blízkém krámku jsme i doplnili stravu a pití.

Poté jsme se vydali směrem na Mořinku skrz NPR Karlštejn. Zde jsme viděli nejtypičtější a nejrozsáhlejší ukázku přírody Českého krasu. Rozsáhlou rezervací prochází naučná stezka, které nás provedla zajímavými částmi rezervace.Bohužel naše trasa nemířila k velmi zajímavým Bubovickým vodopádům. Trasa to byla poměrně náročná. Neustálé stoupání se na ní logicky střídalo s neustálým klesáním. Podél celé cesty rostly sasanky, které přímo lákaly k utrhnutí, ale naštěstí jsme všichni odolali. Z Mořinky jsme zamířili do Vonoklas, kde nás zaujala čtvrť moderních vilových domů. Následně jsme zamířili přes PP Krásná stráň do Dobřichovic a pak hurá novým vlakem (bez tekoucí vody) do Radotína.

Závěrem bych chtěl poděkovat žákyním šestých tříd, které celou trasu zvládly bez problémů (na rozdíl od pánů MŽ a AY z devítky, kteří odpadli v podstatě hned na začátku).

Jiří Riedl

5) ,,Vodní ekosystém Modřanských tůní „- terénní program

Trasu exkurze tvořil okruh Modřanské a Komořanské tůně.

Jsou dobře dostupnou lokalitou. Zde se žáci seznámili s ekosystémem tůní a nivního

i lužního biotopu. Vyzkoušeli si lov bezobratlých živočichů a práci s hydrobiologickými

pomůckami (planktony, lupy, pinzety) a určovacím klíčem.V závěru si vyplnili pracovní list. .

Marie Ouhledová

DEN ZEMĚ

Skanzen Řepora

Skanzen Řepora

 
Skanzen Řepora

Skanzen Řepora

 
Skanzen Řepora

Skanzen Řepora

 
Skanzen Řepora

Skanzen Řepora

 
Skanzen Řepora

Skanzen Řepora

 
Skanzen Řepora

Skanzen Řepora

 
Skanzen Řepora

Skanzen Řepora

 
Skanzen Řepora

Skanzen Řepora

 
Skanzen Řepora

Skanzen Řepora

 
Bioplynka  Kněžice

Bioplynka Kněžice

 
Bioplynka  Kněžice

Bioplynka Kněžice

 
Bioplynka  Kněžice

Bioplynka Kněžice

 
Bioplynka Kněžice

Bioplynka Kněžice

 
Bioplynka Kněžice

Bioplynka Kněžice

 
Bioplynka Kněžice

Bioplynka Kněžice

 
Bioplynka Kněžice

Bioplynka Kněžice

 
Bioplynka Kněžice

Bioplynka Kněžice

 
Bioplynka Kněžice

Bioplynka Kněžice

 
Bioplynka Kněžice

Bioplynka Kněžice

 
Bioplynka Kněžice

Bioplynka Kněžice

 
Bioplynka Kněžice

Bioplynka Kněžice

 
Bioplynka Kněžice

Bioplynka Kněžice

 
Bioplynka Kněžice

Bioplynka Kněžice

 
Bioplynka Kněžice

Bioplynka Kněžice

 
Bioplynka Kněžice

Bioplynka Kněžice

 
Modřanské tůně

Modřanské tůně

 
Modřanské tůně

Modřanské tůně

 
Modřanské tůně

Modřanské tůně

 
Modřanské tůně

Modřanské tůně

 
Modřanské tůně

Modřanské tůně

 
Modřanské tůně

Modřanské tůně

 
Modřanské tůně

Modřanské tůně

 
Modřanské tůně

Modřanské tůně

 
Modřanské tůně

Modřanské tůně

 
Modřanské tůně

Modřanské tůně

 
Modřanské tůně

Modřanské tůně

 
Modřanské tůně

Modřanské tůně

 
Cesta kolem světa..

Cesta kolem světa..

 
Cesta kolem světa..

Cesta kolem světa..

 
Cesta kolem světa..

Cesta kolem světa..

 
Cesta kolem světa..

Cesta kolem světa..

 
Svačícící Gábina

Svačícící Gábina

 
Matěj porušující obecní vyhlášku)

Matěj porušující obecní vyhlášku)

 
který už nemůže dál

který už nemůže dál

 
sedmačky

sedmačky

 
výhled od Mořinky

výhled od Mořinky

 
polní cesta

polní cesta

 
Schovávající se Josefa)

Schovávající se Josefa)

 
ale moc jí to nejde).

ale moc jí to nejde).

 
Vonoklasy

Vonoklasy

 
 
Vytvořeno 29.4.2010 15:15:40 | přečteno 2692x | Ilona Valešová