Hrou proti AIDS

Kojení je pro matku HIV pozitivní zakázáno!

Naše škola věnuje prevenci sociálně patologických jevů stálou pozornost, pracuje podle Minimálního preventivního programu. Jedním z témat zdravého stylu života je i ochrana proti infekčním chorobám, zejména HIV/AIDS, a žáci 8. a 9. ročníků měli možnost se zúčastnit následujícího projektu.

Zajímavý interaktivní výukový program v rámci výchovy zdravého životního stylu připravil pro žáky 8. a 9. ročníku základních škol Státní zdravotní ústav v Praze.

Tento program prevence HIV/AIDS, ostatních sexuálně přenosných infekcí a nechtěných těhotenství vznikl za podpory Všeobecné zdravotní pojišťovny, Národního programu boje proti AIDS a Národního programu podpory zdraví.

Prevence v co nejnižším věku žáků je v dnešním otevřeném světě velmi důležitým, a možná jediným, účinným faktorem v boji s touto zákeřnou a nevyléčitelnou nemocí.

Byli jsme tedy velmi rádi, že se ve čtvrtek 26. 3. mohli žáci naší školy zúčastnit v radotínské Koruně tohoto ojedinělého projektu a v pátek i žáci ze zbraslavské ZŠ.

Program je založen na principu soutěžní hry.

Třídy byly rozděleny do 5 skupin, které obcházely 5 samostatných stanovišť - Cesty přenosu HIV, Láska, sexualita a ochrana před HIV, Zábrana nechtěného těhotenství, pohlavně přenosných nemocí a HIV, Sexualita řečí těla, Život s HIV/AIDS - na kterých jim pracovníci Zdravotního ústavu vysvětlovali základní pojmy a nejnovější poznatky z výzkumu AIDS. Na tyto informace a dotazy lektorů reagovali žáci svými znalostmi a získávali tak pro svoji skupinu body. Situace a otázky i odpovědi byly většinou vážné, ale na stanovišti Sexualita řečí těla docházelo i k úsměvným pantomimám. Sestavení krásné fotografie pak stálo za to.

Naopak na stanovišti Zábrana nechtěného těhotenství se do praktické ukázky nikdo zvlášť nehrnul, a tak lektor musel "demokraticky" určit jednu dívku a jednoho chlapce.Všude se soutěžící setkali s něčím novým, s čím ještě neměli zkušenost.

Celý blok programu měl trvat 2 vyučovací hodiny, ale žáci byli velmi zaujatí a zvídaví, všechna témata je zajímala, živě diskutovali, aktivně se zúčastňovali všech aktivit, neměli žádné zábrany, takže jsme vždy stanovený čas přetáhli…

Tuto formu seznamování s ožehavými tématy, u kterých je právě důležité, aby se nestala tabu, připravil Státní zdravotní ústav skvěle.

Jsme moc rádi, že se nám podařilo program absolvovat a děkujeme p. Miloslavě Černé, obvodní protidrogové koordinátorce a p. Markétě Křístkové, vedoucí KS Koruna, za umožnění této velmi přínosné vzdělávací akce.

Hrou proti AIDS

Zahájení Hry...

Zahájení Hry...

 
Zábrana nechtěného těhotenství...

Zábrana nechtěného těhotenství...

 
Cesty přenosu HIV

Cesty přenosu HIV

 
Vymýšlíme název družstva

Vymýšlíme název družstva

 
Láska, sexualita a ochrana před HIV

Láska, sexualita a ochrana před HIV

 
Sexualita řečí těla-Fanda losuje úkol

Sexualita řečí těla-Fanda losuje úkol

 
Určování nebezpečnosti přenosu...

Určování nebezpečnosti přenosu...

 
Losujeme úkol - ochrana těhotenství

Losujeme úkol - ochrana těhotenství

 
Život s HIV/AIDS

Život s HIV/AIDS

 
Láska, sexualita a ochrana před HIV

Láska, sexualita a ochrana před HIV

 
Karolína dokončila úkol skupiny..

Karolína dokončila úkol skupiny..

 
Spokojené družstvo...

Spokojené družstvo...

 
Hned zkoušíme ochranné prostředky...

Hned zkoušíme ochranné prostředky...

 
Život s HIV je nesmírně těžký...

Život s HIV je nesmírně těžký...

 
Ruda háže kostkou, co bude za otázku?

Ruda háže kostkou, co bude za otázku?

 
Lukáš s Danielou - řeč těla...

Lukáš s Danielou - řeč těla...

 
Vyhlášení vítězů

Vyhlášení vítězů

 
Gabča, Jana, Tereza - Hra se jim líbila

Gabča, Jana, Tereza - Hra se jim líbila

 
Vítězové si jdou pro odměnu

Vítězové si jdou pro odměnu

 
Odměny vítězům..

Odměny vítězům..

 
p.Černá a p. Stupka

p.Černá a p. Stupka

 
Druhá skupina začíná Hru...

Druhá skupina začíná Hru...

 
J. Honsová a p. M. Černá

J. Honsová a p. M. Černá

 
Co nám padlo?

Co nám padlo?

 
Je vidět, že nás Hra zajímá...

Je vidět, že nás Hra zajímá...

 
Pavla s Luckou - hra těla...

Pavla s Luckou - hra těla...

 
I deváťáci se rádi dozví něco nového...

I deváťáci se rádi dozví něco nového...

 
Je to opravdu vážné téma

Je to opravdu vážné téma

 
Tak, co to bude?

Tak, co to bude?

 
Víme správně?

Víme správně?

 
Kdo se ujme praktické ukázky?

Kdo se ujme praktické ukázky?

 
Semafory rizika nákazy...

Semafory rizika nákazy...

 
Teorie bývá jasná, co praxe?

Teorie bývá jasná, co praxe?

 
Tak, co je pro vás nového?

Tak, co je pro vás nového?

 
Kojení je pro matku HIV pozitivní zakázáno!

Kojení je pro matku HIV pozitivní zakázáno!

 
Pepa, Sára a David - řeč těla..

Pepa, Sára a David - řeč těla..

 
Čekáme na výsledky...

Čekáme na výsledky...

 
Vítězové!!

Vítězové!!

 
Jdeme pro ceny..

Jdeme pro ceny..

 
Moc se nám líbilo...

Moc se nám líbilo...

 
Hanka s Kristýnou si rády zahrají...

Hanka s Kristýnou si rády zahrají...

 
 
Vytvořeno 31.3.2009 15:09:34 | přečteno 2270x | Ilona Valešová