Hrou proti HIV/AIDS

Hrou proti HIV/AIDS

V rámci prevence rizikového chování proběhl ve škole zajímavý interaktivní program...


V březnu proběhl ve škole pro 8. a 9. ročníky zajímavý interaktivní výukový program – Hrou proti HIV/AIDS.

Projekt v rámci výchovy zdravého životního stylu letos připravila pro základní školy Státní hygienická správa v Praze pod vedením MUDr. Němečkové.

Tento program již známe, naše škola jej absolvovala dvakrát, se Státním zdravotním ústavem - pod vedením pana Stupky, DiS.

Vždy jsme byli velmi spokojeni, a proto jsme byli rádi, že se tohoto ojedinělého projektu mohli zúčastnit i další naši žáci.

Je založen na principu soutěžní hry, kdy jsou třídy rozděleny do 5 skupin a obchází 5 samostatných stanovišť - Cesty přenosu HIV, Láska, sexualita a ochrana před HIV, Zábrana nechtěného těhotenství, pohlavně přenosných nemocí a HIV, Sexualita řečí těla, Život s HIV/AIDS - na kterých jim pracovníci hygienické správy vysvětlovali základní pojmy a nejnovější poznatky z prevence i výzkumu HIV/AIDS. Cílem "Hry" bylo žáky nenásilně poučit tak, aby sami došli k přesvědčení, že jejich zdraví spočívá zejména v zodpovědném chování, které je ochrání před touto zákeřnou nemocí.

Celý blok programu se uskutečnil v tělocvičně, trval dvě vyučovací hodiny, žáci byli velmi otevření a zvídaví, všechna témata je bavila, živě diskutovali, ochotně se zúčastňovali všech aktivit, neměli žádné zábrany při kladení otázek.

Jsme rádi, že jsme měli opět možnost v rámci prevence rizikového chování tento projekt na naší škole přivítat, a děkujeme všem lektorům Státní hygienické správy, kteří nám nové informace přijeli zajímavým způsobem předat.

Hrou proti HIV/AIDS

Hrou proti HIV/AIDS

Hrou proti HIV/AIDS

 
Hrou proti HIV/AIDS

Hrou proti HIV/AIDS

 
Hrou proti HIV/AIDS

Hrou proti HIV/AIDS

 
Hrou proti HIV/AIDS

Hrou proti HIV/AIDS

 
Hrou proti HIV/AIDS

Hrou proti HIV/AIDS

 
Hrou proti HIV/AIDS

Hrou proti HIV/AIDS

 
Hrou proti HIV/AIDS

Hrou proti HIV/AIDS

 
Hrou proti HIV/AIDS

Hrou proti HIV/AIDS

 
Hrou proti HIV/AIDS

Hrou proti HIV/AIDS

 
Hrou proti HIV/AIDS

Hrou proti HIV/AIDS

 
Hrou proti HIV/AIDS

Hrou proti HIV/AIDS

 
Hrou proti HIV/AIDS

Hrou proti HIV/AIDS

 
Hrou proti HIV/AIDS

Hrou proti HIV/AIDS

 
Hrou proti HIV/AIDS

Hrou proti HIV/AIDS

 
Hrou proti HIV/AIDS

Hrou proti HIV/AIDS

 
Hrou proti HIV/AIDS

Hrou proti HIV/AIDS

 
Hrou proti HIV/AIDS

Hrou proti HIV/AIDS

 
Hrou proti HIV/AIDS

Hrou proti HIV/AIDS

 
Hrou proti HIV/AIDS

Hrou proti HIV/AIDS

 
Hrou proti HIV/AIDS

Hrou proti HIV/AIDS

 
Hrou proti HIV/AIDS

Hrou proti HIV/AIDS

 
Hrou proti HIV/AIDS

Hrou proti HIV/AIDS

 
Hrou proti HIV/AIDS

Hrou proti HIV/AIDS

 
Hrou proti HIV/AIDS

Hrou proti HIV/AIDS

 
Hrou proti HIV/AIDS

Hrou proti HIV/AIDS

 
Hrou proti HIV/AIDS

Hrou proti HIV/AIDS

 
Hrou proti HIV/AIDS

Hrou proti HIV/AIDS

 
Hrou proti HIV/AIDS

Hrou proti HIV/AIDS

 
Hrou proti HIV/AIDS

Hrou proti HIV/AIDS

 
Hrou proti HIV/AIDS

Hrou proti HIV/AIDS

 
Hrou proti HIV/AIDS

Hrou proti HIV/AIDS

 
Hrou proti HIV/AIDS

Hrou proti HIV/AIDS

 
Hrou proti HIV/AIDS

Hrou proti HIV/AIDS

 
Hrou proti HIV/AIDS

Hrou proti HIV/AIDS

 
Hrou proti HIV/AIDS

Hrou proti HIV/AIDS

 
Hrou proti HIV/AIDS

Hrou proti HIV/AIDS

 
Hrou proti HIV/AIDS

Hrou proti HIV/AIDS

 
Hrou proti HIV/AIDS

Hrou proti HIV/AIDS

 
Hrou proti HIV/AIDS

Hrou proti HIV/AIDS

 
Hrou proti HIV/AIDS

Hrou proti HIV/AIDS

 
Hrou proti HIV/AIDS

Hrou proti HIV/AIDS

 
Hrou proti HIV/AIDS

Hrou proti HIV/AIDS

 
 
Vytvořeno 3.4.2013 15:05:52 | přečteno 1770x | Ilona Valešová