Hrou proti HIV v radotínské Koruně

Zábrana nechtěného těhotenství

Zajímavý interaktivní výukový program v rámci výchovy zdravého životního stylu připravil pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol Státní zdravotní ústav v Praze.

Program jsme již absolvovali před dvěma lety, proto jsme byli velmi rádi, že se mohli žáci naší, zbraslavské a lipenecké školy v radotínské Koruně tohoto ojedinělého projektu opět zúčastnit. Program je založen na principu soutěžní hry, kdy jsou třídy rozděleny do 5 skupin, a obchází 5 samostatných stanovišť - Cesty přenosu HIV, Láska, sexualita a ochrana před HIV, Zábrana nechtěného těhotenství, pohlavně přenosných nemocí a HIV, Sexualita řečí těla, Život s HIV/AIDS - na kterých jim pracovníci Zdravotního ústavu a studenti zdravotního lycea vysvětlovali základní pojmy a nejnovější poznatky z výzkumu AIDS.

Celý blok programu trval 2 vyučovací hodiny, žáci byli velmi zaujatí a zvídaví, všechna témata je zajímala, živě diskutovali, aktivně se zúčastňovali všech aktivit, neměli žádná tabu, takže jsme vždy stanovený čas přetáhli…

Letošní zapojení studentů střední školy do programu bylo velice přínosné, neboť jejich vrstevnický přístup byl u našich žáků velmi kladně přijímán.

Některé zajímavé názory žáků:  

Program mi dal spoustu zajímavých názorů a formací, mohli jsme tam otevřeně mluvit o věcech, kterých se často stydíme mluvit s rodiči…

Dozvěděl jsem se, jak se nedopustit chyby, která by mi mohla pěkně zmařit život…

V podstatě jsem moc o HIV nevěděla, dozvěděla jsem se i jaký je rozdíl mezi druhy ochrany…

Myslím, že je tahle přednáška důležitá pro děti v mém věku…

Dozvěděl jsem se o rizicích nechráněného sexu a dalších pohlavních nemocech…

Ani jsem nevěděla, že je tolik druhů antikoncepce, ale největší jedinou ochranou je kondom…

Myslím se, že jsme si mnoho zapamatovali díky této formě…

Dozvěděla jsem se důležitou věc, jak a co mám udělat, kdybych měla HIV a jaké jsou vlastně příznaky…

Taky jsem se dozvěděl, že věrnost je před HIV největší ochrana...

Hlavně tam byli moc v pohodě lidi,, takže se s nimi dalo dobře komunikovat a ptát se na všechno…

Děkujeme p. Dagmar Součkové – Mikoláškové, obvodní protidrogové koordinátorce a p. Radové vedoucí KS Koruna, za  umožnění akce.

A hlavně děkujeme Městské části Praha 16, která Hru proti AIDS celou finančně podpořila!

Hrou proti AIDS v Koruně

Mgr. Stupka vysvětlil princip Hry

Mgr. Stupka vysvětlil princip Hry

 
Stanoviště antikoncepce

Stanoviště antikoncepce

 
Zábrana nechtěného těhotenství..

Zábrana nechtěného těhotenství..

 
Sexualita řečí těla..

Sexualita řečí těla..

 
..je přesvědčivá?

..je přesvědčivá?

 
Lektoři s úsměvem..

Lektoři s úsměvem..

 
Život s HIV..

Život s HIV..

 
Správné určení možnosti přenosu HIV..

Správné určení možnosti přenosu HIV..

 
Život s HIV..

Život s HIV..

 
Zábrana nechtěného těhotenství

Zábrana nechtěného těhotenství

 
Život s HIV - nejtěžší téma

Život s HIV - nejtěžší téma

 
Projev lásky pantomimou..

Projev lásky pantomimou..

 
Dovídáme se hodně nového..

Dovídáme se hodně nového..

 
Dan je hodně přesvědčivý!

Dan je hodně přesvědčivý!

 
Sabina se ujala úkolu..

Sabina se ujala úkolu..

 
Na koho padne kostka?

Na koho padne kostka?

 
Moc toho o antikoncepci nevíme..

Moc toho o antikoncepci nevíme..

 
Skládáme mozaiku fotografie lásky

Skládáme mozaiku fotografie lásky

 
Přenos HIV - někdy překvapivý!

Přenos HIV - někdy překvapivý!

 
Kluci se učí nasazovat kondom..

Kluci se učí nasazovat kondom..

 
Antikoncepce je pro nás důležitá..

Antikoncepce je pro nás důležitá..

 
Zde byla vždy velká diskuse..

Zde byla vždy velká diskuse..

 
Závěr Hry, vyhlášení nejlepší skupiny

Závěr Hry, vyhlášení nejlepší skupiny

 
Studenti zdravotního lycea

Studenti zdravotního lycea

 
 
Vytvořeno 2.6.2011 15:00:06 | přečteno 2114x | Ilona Valešová