KROUŽKY V 2. POLOLETÍ 2013/14

Vážení rodiče a žáci,
pomalu končí 1. pololetí činnosti zájmových kroužků na naší škole - 14 setkání, dle schůzek jednotlivých kroužků.
Nabídka kroužků pro 2. pololetí zůstává stejná jako v 1. pololetí.
Prosím rodiče, aby písemně nahlásili případné změny v docházce svého dítěte na kroužek - zejména odhlášení - na e-mail: valesova@skola-radotin.cz
Platby na 2. pololetí provádějte, prosím, dle svého přiděleného variabilního symbolu na číslo účtu 131 604 349/0800 buď bankovním převodem nebo složenkou (tu obdrží na kroužku od lektora jen ti žáci, kteří neplatí dle seznamu převodem) do 10. 2. 2014.

Případné informace (např. o zapomenutém variabilním seznamu nebo částce za kroužek) na tel. 776 492 773 nebo na uvedeném e-mailu.
Ilona Valešová


Vytvořeno 9.1.2014 11:49:22 | přečteno 1591x | Ilona Valešová