Nabídka kroužků na 1. pololetí šk. r. 2009/10

Vážení žáci a rodiče, základní škola Radotín vám předkládá nabídku volnočasových aktivit na 1. pololetí šk. r. 2009/10

Komunitní centrum: Nabídka kroužků na šk. r. 2009/10
Obor Číslo Kroužek Den/Místo Lektor Základní informace Cena za
pololetí
Výtvarná výchova, keramika, ruční práce 1 Keramika Po 14.00-16.00 Dílny na 2.st. M.Černohorská Začátečníci - v ceně materiál, výpal výrobků, lektorné 1. 000,-
2 Keramika Út 14.00-16.00 Dílny na 2. st. M. Černohorská Pokročilí - v ceně materiál, výpal výrobků, lektorné 1. 000,-
3 Šikula 1. - 3. třída Po 14.15-15.45 Družina I. Kubicová Výtvarné a pracovní techniky, v ceně materiál 850,-
4 Šikula 1. - 3. třída Út 14.15-15.45 Družina I. Kubicová Vývarné a pracovní techniky, v ceně materiál 850,-
5 Šikula 3. - 5. třída Út 15.45-17.15 Družina I. Kubicová Výtvarné a pracovní techniky, v ceně materiál 850,-
6 Šikula 1. - 3. třída Čt 14.15-15.45 Družina I. Kubicová Výtvarné a pracovní techniky, v ceně materiál 850,-
7 Ruční práce 1. - 9. třída Středy budova 1.st. Řádové sestry Vyrábíme pro radost, schůzky 1x za 14 dní dle rozpisu zdarma
8 Vývtvarné dílny 4.-5.tř. Čt 14.30-15.30 Dílny na 2.st. R. Brollová Různé výtvarné techniky, výroba šperků, v ceně materiál 700,-
9 Výtvarné dílny 6.-9.tř. Čt 15.30-17.00 Dílny na 2.st. R. Brollová Různé výtvarné techniky, výroba šperků, v ceně materiál 850,-
10 Keramika pro dospělé Út 17.00-18.30 Dílny na 2. st. J.Gagyorová Výrobky pro radost 1. 700,-
Sport 11 Sportovní hry 1.-2. třídy Čt 14.00-15.30 tělocvična 1.st. D. Špirková Míčové hry, hry v přírodě, základy sportu 700,-
12 Basketbal 5. - 7. třídy Út. 17.00-18.30 tělocvična 2.st. A. Kindlová DDM Praha 5 5. - 7. třída 600,-
13 Taneční kroužek 1.-2.tř. St 14.00-14.45 tělocvična 1.st. Ag.Fialka od 1. 10. 2009 620,-
14 Street + disco dance 3. - 5. třídy St 15.00-15.45 tělocvična 1.st. Ag.Fialka od 1. 10. 2009 620,-
15 Street, disco, hip hop 6. - 9. třídy St 16.00-17.30 tělocvična 1.st. Ag.Fialka od 1. 10. 2009 1. 240,-
16 Aerobic 6.-9. třídy Pá 14.00-15.00 tělocvična 1.st. K. Dočekalová Klasický aerobic 600,-
17 Všeobecná přípravka míčových her Po + Čt 14.30-16.00 J. Kysela, Z.Střihavka 2. - 5. třídy, základy míčových her kromě fotbalu 600,-
18 Volejbal 6. - 9.třídy St 18.00-19.30 tělocvična 2.st. L. Damašek Výuka hry 700,-
19 Šachy 1. - 9. třídy Út 14.00-16.00 budova 2. st. p. Školoud, DDM Praha 5 Výuka šachů, hraní deskových her 800,-
Učení 20 Příprava na přijímačky - osmiletá gymnázia Po 14.00-15.30 budova 1.st. R.Chaloupková 5. třídy, český jazyk a matematika 1. 000,-
21 Doučování českého jazyka Po 14.00-15.00 Z. Vejmelková 6. - 7. třídy 600,-
22 Doučování českého jazyka Po 15.00-16.00 Z. Vejmelková 8. - 9. třídy 600,-
Jazyky, hudba, umění,náboženství 23 Angličtina 1. třída Út 14.00-14.45 Družina A. Bednářová Začátečníci 800,-
24 Angličtina 2. třída Út 15.00-15.45 Družina A. Bednářová Pokročilí 800,-
25 Hra na flétnu 1. stupeň Út 15.00-15.45 budova 1.st. R. Chaloupková Začátečníci 600,-
26 Dramatický kroužek 5. - 6. třídy Po 14.00-15.30 Družina V. Matrasová Navazuje na nepovinný předmět Dramatická výchova 5. - 6. tř. 700,-
27 Náboženství Po 14.00-15.00 budova 1.st. L. Martínková 1. - 5.třídy zdarma
PC 28 Počítačová grafika 5. - 9. třídy Po 14.00-15.30 budova 2.st. J. Jurásek Obsluha jednoduch. grafických programů, úprava fotografií 800,-

PŘIHLAŠOVÁNÍ ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

Zájemce o jakýkoliv nabízený kroužek se přihlašuje u p. Valešové na budově II. stupně ve školním klubu

od úterý 1. 9. do čtvrtka 10. 9. 2009,

kde odevzdá řádně vyplněnou přihlášku se závazným podpisem rodiče a obdrží svůj variabilní symbol a složenku nebo číslo účtu.

Přihlášky získáte v klubu u p.Valešové na budově 2. stupně, pro děti 1. stupně i ve školní družině, u třídních učitelů nebo ikona souboruzde.

Hodiny pro přihlašování v klubu:

Pondělí - čtvrtek 7.30 - 16.00

Pátek 7.30 - 12.00

Informace o kroužcích na tel. čísle 720 554 117 - p. Valešová

PLATBA - pouze bezhotovostním způsobem - složenkou nebo bankovním převodem do 25. 9. 2009

Prosím, pozor na správně vyplněný variabilní symbol dítěte.

Kurzovné je určeno na 14 setkání za pololetí.

DOKLAD (kopii) O ZAPLACENÍ odevzdáte lektorovi kroužku při 1. hodině

ČINNOST KROUŽKŮ BUDE ZAHÁJENA PŘI JEJICH NAPLNĚNÍ

V PONDĚLÍ 5. 10. 2009

(MINIMÁLNÍ POČET DĚTÍ V KROUŽKU JE 8)

Vytvořeno 26.8.2009 13:50:49 | přečteno 2583x | Ilona Valešová