Prevence - Hrou proti HIV/AIDS

Hrou proti HIV/AIDS

Interaktivní výukový program pro žáky 8. a 9. ročníků

Zajímavý výukový program v rámci výchovy zdravého životního stylu připravil Státní zdravotní ústav v Praze, pod vedením pana Jiřího Stupky. 
Je založen na principu soutěžní hry, kdy jsou třídy rozděleny do 5 skupin a obchází 5 samostatných stanovišť - Cesty přenosu HIV, Láska, sexualita a ochrana před HIV, Zábrana nechtěného těhotenství, pohlavně přenosných nemocí a HIV, Sexualita řečí těla, Život s HIV/AIDS - na kterých jim pracovníci Zdravotního ústavu a studenti zdravotního lycea vysvětlovali základní pojmy a nejnovější poznatky z výzkumu AIDS. 
Velkým přínosem pro dokonalé pochopení programu pro naše ukrajinské žáky byla účast ukrajinských lektorů.
Situace a otázky i odpovědi byly většinou vážné, ale na stanovišti Sexualita řečí těla docházelo i k úsměvným pantomimám. Sestavení krásné fotografie pak stálo za to.
Naopak na stanovišti Zábrana nechtěného těhotenství se do praktické ukázky nikdo zvlášť nehrnul, a tak lektor musel "demokraticky" určit jednu dívku a jednoho chlapce. Všude se soutěžící setkali s něčím novým, s čím ještě neměli zkušenost.
Cílem "Hry" je žáky nenásilně poučit tak, aby sami došli k přesvědčení, že jejich zdraví spočívá zejména v zodpovědném chování, které je ochrání před touto zákeřnou nemocí.
Všechny čtyři bloky programu se uskutečnily v aule, jeden blok trval dvě vyučovací hodiny, žáci byli velmi otevření a zvídaví, témata je bavila, živě diskutovali, ochotně se zúčastňovali všech aktivit, neměli žádné zábrany při kladení otázek.
Některé zajímavé názory žáků:  Program mi dal spoustu zajímavých názorů a formací, mohli jsme tam otevřeně mluvit o věcech, kterých se často stydíme mluvit s rodiči…Dozvěděl jsem se, jak se nedopustit chyby, která by mi mohla pěkně zmařit život…V podstatě jsem moc o HIV nevěděla, dozvěděla jsem se i jaký je rozdíl mezi druhy ochrany…Myslím, že je tahle přednáška důležitá pro děti v mém věku…Dozvěděl jsem se o rizicích nechráněného sexu a dalších pohlavních nemocech…Ani jsem nevěděla, že je tolik druhů antikoncepce, ale největší jedinou ochranou je kondom…Myslím se, že jsme si mnoho zapamatovali díky této formě…Dozvěděla jsem se důležitou věc, jak a co mám udělat, kdybych měla HIV a jaké jsou vlastně příznaky…Taky jsem se dozvěděl, že věrnost je před HIV největší ochrana...Hlavně tam byli moc v pohodě lidi, takže se s nimi dalo dobře komunikovat a ptát se na všechno…
Zapojení studentů střední školy do programu bylo velice přínosné, neboť jejich vrstevnický přístup byl u našich žáků velmi kladně přijímán. 
Tuto formu seznamování s ožehavými tématy, u kterých je právě důležité, aby se nestala tabu, připravil Státní zdravotní ústav skvěle, těšíme se na další spolupráci!


Hrou proti HIV/AIDS

Hrou proti HIV/AIDS

Hrou proti HIV/AIDS

 
Hrou proti HIV/AIDS

Hrou proti HIV/AIDS

 
Hrou proti HIV/AIDS

Hrou proti HIV/AIDS

 
Hrou proti HIV/AIDS

Hrou proti HIV/AIDS

 
Hrou proti HIV/AIDS

Hrou proti HIV/AIDS

 
Hrou proti HIV/AIDS

Hrou proti HIV/AIDS

 
Hrou proti HIV/AIDS

Hrou proti HIV/AIDS

 
Hrou proti HIV/AIDS

Hrou proti HIV/AIDS

 
Hrou proti HIV/AIDS

Hrou proti HIV/AIDS

 
Hrou proti HIV/AIDS

Hrou proti HIV/AIDS

 
Hrou proti HIV/AIDS

Hrou proti HIV/AIDS

 
Hrou proti HIV/AIDS

Hrou proti HIV/AIDS

 
Hrou proti HIV/AIDS

Hrou proti HIV/AIDS

 
 
Vytvořeno 2.3.2023 11:42:22 | přečteno 401x | Ilona Valešová