Skutečně otevřené kroužky v 1. pol. 2015/16

Vážení rodiče a žáci,

předkládáme vám seznam otevřených kroužků v 1. pololetí šk. r. 2015/16.

Pokud jste zaplatili za kroužek, který není otevřený, peníze vám budou vráceny po předložení dokladu o zaplacení.

Otevřené kroužky začínají svoji činnost dle data v tabulce.

Děti, které docházejí na kroužek samy, budou čekat na lektora 15 min. před začátkem kroužku před vchodem do budovy (zadní vchod budovy u 1. stupně, vstupní hala u 2. stupně nebo před tělocvičnou).

Vytvořeno 15.9.2015 12:28:55 | přečteno 818x | Ilona Valešová