Sportovní kroužek sálových míčových her pro žáky 2. - 4. tříd

Ve školním roce 2008/09 začíná při ZŠ Radotín působit sportovní kroužek pro žáky 2. - 4. tříd se zaměřením na sálové míčové hry

Náplní činnosti kroužku je naučit děti základům sálových míčových her jakými jsou basketbal, volejbal, příp. házená. Cílem je rozvoj základní pohybové aktivity dětí při hře s míčem.

Vzhledem k věku dětí bude kroužek v prvním roce působit jako smíšený pro děvčata i chlapce, bez specializace na jednotlivé sporty. Podle zájmu dětí a jejich počtu dojde v dalším roce již k dělení na jednotlivé sporty a družstva.

Tréninky budou vždy 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek, vždy od 14. 30 do 16. 00 hodin v tělocvičně budovy 1. stupně. Prosíme, vezměte s sebou sportovní oděv i obutí, případně míč.

Cena: 600,- Kč na celý rok

Přihlášku můžete vyzvednout u třídních učitelů, složenky s variabilním symbolem obdržíte

u p. Valešové do 31. 10., platby proveďte do 14. 11.

Za RSK Radotín“ J. Kysela

Vytvořeno 20.10.2008 15:58:32 | přečteno 2927x | Ilona Valešová