Vánoční setkání bývalých pracovníků naší školy

Společné foto na závěr

Opět po roce jsme ve škole přivítali milou návštěvu, které si velmi vážíme - bývalé kolegy-důchodce

Loňský slib, že se opět setkají, naši bývalí kolegové dodrželi a ve čtvrtek 15. prosince se v naší škole jejich vánoční posezení uskutečnilo.

Tohoto setkání se, bohužel, už nedožila paní učitelka Nebeská, která iniciovala první posezení před dvěma lety..

Pan ředitel Stříhavka všechny srdečně přivítal a vyjádřil potěšení, že se kolegové sešli zase v hojném počtu a ihned se rozproudila živá debata, neboť všichni bývalí kolegové si měli po roce co povídat.

Vánoční náladu přivodilo vystoupení našich mladých muzikantů, kteří pod vedením p. učitelky Marty Grätzové nacvičili několik skladeb.

Krásnou slavnostní tabuli opět přichystala paní Mašíková, která celé setkání připravila, a o hosty pečovala s panem školníkem Andrýskem.

Paní učitelky z prvního stupně vytvořily se svými žáky milé dárečky, které si návštěvníci mohli vzít pro potěšení na památku.

Odpoledne v příjemné atmosféře velmi rychle uteklo a hosté se postupně rozcházeli s příslibem, že se určitě za rok před Vánocemi sejdou.

Krásné Vánoce a šťastný nový rok pro všechny!

setkání býval.učitelů2011

P.Mašíková připravuje tabuli

P.Mašíková připravuje tabuli

 
První hosté..

První hosté..

 
Milé setkání..

Milé setkání..

 
Radostné vítání..

Radostné vítání..

 
Debata hned v předsálí..

Debata hned v předsálí..

 
Setkání po roce..

Setkání po roce..

 
S úsměvem..

S úsměvem..

 
Dva bývalí nejvyšší..

Dva bývalí nejvyšší..

 
Přivítání současným p.ředitelem

Přivítání současným p.ředitelem

 
Uvítání nás těší..

Uvítání nás těší..

 
a za setkání děkujeme..

a za setkání děkujeme..

 
Stále máme společné téma..

Stále máme společné téma..

 
Vzorná péče p. Mašíkové..

Vzorná péče p. Mašíkové..

 
Současná a bývalá zástupkyně..

Současná a bývalá zástupkyně..

 
Vystoupení muzikantů

Vystoupení muzikantů

 
Vystoupení muzikantů

Vystoupení muzikantů

 
Vystoupení muzikantů

Vystoupení muzikantů

 
..pod vedením p.Gratzové

..pod vedením p.Gratzové

 
..se moc líbilo..

..se moc líbilo..

 
..a všechny potěšilo

..a všechny potěšilo

 
Výměna zkušeností..

Výměna zkušeností..

 
Příjemné povídání..

Příjemné povídání..

 
Donedávna kolegyně..

Donedávna kolegyně..

 
Paní Vlasta ještě u nás pracuje!

Paní Vlasta ještě u nás pracuje!

 
Společné foto na závěr

Společné foto na závěr

 
 
Vytvořeno 19.12.2011 10:36:23 | přečteno 1903x | Ilona Valešová