Vánoční zpívání

Betlém doplňuje atmosféru...

Letošní vánoční zpívání bylo u krásného papírového betlému, který žáci sami vyrobili...

V úterý 22. prosince, poslední den před zimními prázdninami, jsme se, jako každý rok, sešli na 2. stupni ve vestibulu, abychom si společně zazpívali a popřáli hezké Vánoce.

Letos poprvé tu stál velký krásný papírový betlém, který vyrobili žáci s panem učitelem Netopilem při hodinách výtvarné výchovy.

Sváteční chvilku zpěvu měla na starosti paní učitelka Marta Grätzová, která nacvičila s několika dětmi - muzikanty - nejznámější koledy a namnožila pro nás ostatní texty.

V 10 hodin byla obsazena všechna „dobrá místa“, včetně schodiště, rozdány noty a dali jsme se do zpěvu.

Po skončení tohoto minikoncertu popřál pan ředitel všem přítomným krásné Vánoce a pěkné prázdniny a žáci se rozešli do svých tříd, kde ještě měli připravené besídky.

A s posledním zazvoněním se všichni nedočkavě rozběhli vstříc nejkrásnějším svátkům v roce a hlavně - PRÁZDNINÁM!!

Vánoční zpívání 2009

Příprava muzikantů

Příprava muzikantů

 
Místa na galerii obsazená...

Místa na galerii obsazená...

 
I na této galerce je plno..

I na této galerce je plno..

 
Paní učitelka vítá přítomné...

Paní učitelka vítá přítomné...

 
...a udává tón

...a udává tón

 
Naposledy si s námi zazpívali Voříškovi

Naposledy si s námi zazpívali Voříškovi

 
Sekce houslí...

Sekce houslí...

 
Zpíváme s chutí

Zpíváme s chutí

 
Přeplněný balkón zpívá naplno

Přeplněný balkón zpívá naplno

 
I kluci...

I kluci...

 
Kytaristky...

Kytaristky...

 
Pohled zezdola...

Pohled zezdola...

 
I deváťáci zpívají s námi naposledy...

I deváťáci zpívají s námi naposledy...

 
Děvčata, tak pořádné cis!

Děvčata, tak pořádné cis!

 
Kytary zblízka..

Kytary zblízka..

 
A flétny...

A flétny...

 
Noty má téměř každý...

Noty má téměř každý...

 
Betlém doplňuje atmosféru...

Betlém doplňuje atmosféru...

 
Prostor je úplně zaplněný...

Prostor je úplně zaplněný...

 
...všichni si chtějí zazpívat

...všichni si chtějí zazpívat

 
Pan ředitel na závěr přeje krásné Vánoce

Pan ředitel na závěr přeje krásné Vánoce

 
 
Vytvořeno 11.1.2010 8:38:48 | přečteno 2201x | Ilona Valešová