Zájmové kroužky v 2. pololetí šk. r. 2011/12

Vážení rodiče, ve 2. pololetí dochází ke snížení cen většiny kroužků, předepsané složenky, které obdržíte, uhraďte, prosím, do 31. 1. 2012 a kopii dokladu odevzdejte lektorovi daného kroužku. Jednotlivé kroužky pokračují dle pokynů lektora. Svoji činnost končí kroužek hry na flétnu. Přípravka na 8-letá gymnázia se prolíná oběma pololetími a zbývá ještě 6 setkání. Pokud chcete své dítě z kroužku odhlásit, oznamte to, prosím, svému lektorovi nebo I. Valešové na tel. 776 492 773, případně na e-mail: valesova@skola-radotin.cz Děkuji, Ilona Valešová

Otevřené kroužky v 2. pol. šk. r. 2011/12 
Číslo Kroužek Den/Místo Lektor Základní informace Cena za
pololetí
1 Keramika Po 14.00-15.30 Dílny na 2.st. M.Černohorská Začátečníci - v ceně materiál, výpal výrobků 800,-
3 Keramika Út 14.30-16.30 Dílny na 2. st. M.Černohorská Pokročilí - v ceně materiál, výpal výrobků 900,-
4 Šikula 1. - 3. třída Po 14.15-15.45 Družina I. Kubicová Výtvarné a pracovní techniky, v ceně materiál  800,-
5 Šikula 1. - 3. třída Út 14.15-15.45 Družina I. Kubicová Vývarné a pracovní techniky, v ceně materiál  800,-
6 Šikula 1. - 3. třída Čt 14.15-15.45 Družina I. Kubicová Výtvarné a pracovní techniky, v ceně materiál 800,-
8 Vývtvarné dílny 2.-4.tř. Čt 14.00-15.00 Dílny na 2.st. R. Brollová Různé výtvarné techniky, výroba šperků, v ceně materiál 600,-
12 Sportovní hry 1.-2. třídy Út 14.00-15.30 tělocvična 1.st. D. Špirková Míčové hry, hry v přírodě, základy sportu 600,-
13 Basketbal 5. - 7. třídy Út. 17.00-18.30 tělocvična 2.st. A. Kindlová DDM Praha 5  5. - 7. třídy 800,-
14 Taneční kroužek  St 14.00-14.45 tělocvična 1.st. Ag.Fialka  1. - 2. třídy 650.-
15 Street + disco dance St 15.00-15.45 tělocvična 1.st. Ag.Fialka  3. - 5. třídy 650,-
16 Street, disco, hip hop St 16.00-16.45 tělocvična 1.st. Ag.Fialka  6. - 9. třídy  650,-
17 Všeobecná přípravka míčových her Po 14.30-16.00 nová hala J. Kysela, Z.Stříhavka 2. - 5. třídy, základy míčových her, kromě fotbalu, od 26.9. 600,-
18 Volejbal 6. - 9.třídy St 18.00-19.30 tělocvična 2.st. L. Damašek Výuka hry 600,-
19 Šachy 1. - 9. třídy Út 14.00-16.00 budova 2. st. M. Školoud DDM Praha 5 Výuka šachů, hraní deskových her 800,-
20 Doučování českého jazyka  Po 14.00-15.00 P.Bílková 8.+ 9. třídy 600,-
22 Příprava na přijímačky - osmiletá gymnázia Po 14.00-15.30 budova 1.st.-PC R.Chaloupková Prolíná se oběma pololetími Ještě zbývá 6 setkání 1. 000,-
23 Angličtina 1. třída Út 14.00-14.45 budova 2.st. R. Vitoušová Začátečníci  700,-
24 Angličtina 2. třída Út 15.00-15.45 budova 2.st. R. Vitoušová Pokročilí 700,-
25 Angl.konverzace 3.třída Čt 14.00-14.45 budova 1.st. Geoff Washburn Rodilý mluvčí, min.10 žáků, max.12 žáků 900,-
26 Angl.konverzace 3.třída Čt 15.00-15.45 budova 1.st. Geoff Washburn Rodilý mluvčí, min.10 žáků, max.12 žáků 900,-
27 Hra na flétnu 1. - 5.třída   M. Brončková TENTO KROUŽEK KONČÍ  
28 Dramatický kroužek Po 14.30-16.00 Družina V. Matrasová Nepřímo navazuje loňský kroužek dramat. výchovy 600,-
29 Náboženství Po 14.00-15.00 budova 1.st. L. Martínková 1. - 5.třídy - nepovinný předmět zdarma
30 Počítačová grafika 5. - 9. třídy Po 14.00-15.30 budova 2.st. J. Jurásek Obsluha jednoduch. grafických programů, úprava fotografií 700,-
           
Vytvořeno 10.1.2012 13:27:24 | přečteno 1929x | Ilona Valešová