Otevření školních kroužků

V pondělí 4. 10. byla zahájena činnost školních zájmových kroužků. 

Cena kroužků je rozpočítána na 14 setkání za pololetí.
Pouze u biatlonu bude ve 2. pololetí dodatečně určeno (a upravena cena), kolikrát se kroužek bude konat - z důvodu lyžařských kurzů školy. 
Dle počátečních informací v nabídkové tabulce kroužků jsou děti buď odváděny lektory ze školní družiny na kroužek a zase do družiny vráceny nebo chodí na kroužek z družiny samy. 
Sraz dětí, které na kroužek chodí samy, je vždy před vchodem budovy, kde kroužek probíhá (budova 1. st., budova 2. st., družina), a tam si je lektor vyzvedne.
Veškeré změny hlaste prosím pouze písemně na valesova@skola-radotin.cz


Vytvořeno 4.10.2021 14:50:56 | přečteno 729x | Ilona Valešová