Havelské posvícení

Havelské posvícení

Vážení,


informujeme Vás o tom, že jsme činností školního stánku na Havelském posvícení pro naši základní školu získali částku ve výši 17 400,- Kč. V letošním školním roce bychom rádi podpořili mimo I. stupně také  II. stupeň nákupem knih do knihobudky. Je plně na Vašem zvážení k jakému účelu peněžní prostředky využijete, a jak dojde k jejich přerozdělení.
Děkujeme za spolupráci všem třídám ZŠ, které školní stánek podpořily svými výrobky. Velké poděkování patří především školní družině, která je naším stálým partnerem.
Zároveň bychom rádi poděkovali dětem, které se na stánku podílely svojí aktivitou.
Děti byly naprosto skvělé. Komunikovaly s veřejností a byly velice milé. Veřejnost jim také předávala velice pozitivní zpětné vazby. 
Velké poděkování patří také všem rodičům, kteří na stánek připravili své výrobky. Někteří rodiče jsou již našimi stálými partnery. Někteří rodiče se stávají dokonce součástí školního stánku jako je např. tatínek žákyně naší ZŠ Evy Soldátové, díky kterému letos na našem stánku opět voněla káva. 
Vyjádřete prosím velké poděkování žákům, kteří školní stánek obsluhovali. Výtěžek byl získán především díky jejich aktivitě: Eva Soldátová (7. tř.), Dominik Sláma (6.D.), Simonka Severová (5.B), Filip Severa (6.D.), Kamila Ksenzhuk a Valerie Sheiko (obě 6.B), Ada Vančátová (3.D.), Lili Katinová (třídu nevím).

Závěrem jen doplním, že jsme hlavní myšlenku školního stánku, kterou je propojení ZŠ, rodičů, dětí a veřejnosti opět posunuli o příčku výše, neboť se letos aktivně podíleli také prarodiče dětí. Jako příklad uvedu aktivní účast babičky žákyně Evy Soldátové, která s tatínkem Evy obsluhovala stánek kávy a vítala návštěvníky svým milým úsměvem. Na stánku se jí moc líbilo. Pro náš školní stánek letos vyhotovovali výrobky také prarodiče dětí, kteří spolu se svými vnoučaty chystali různé dobroty nebo dekorace. Někteří nám osobně předali zpětné vazby při zakoupení výrobků u stánku, že měli možnost se na chvilku v tomto uspěchaném čase znovu sejít a společně tvořit. 

Přikládám několik fotografií ze sobotního dne na HP.

S pozdravem a poděkováním za spolupráci

Alena Slámová 
(předsedkyně ŠR)


Havelské posvícení

Havelské posvícení

Havelské posvícení

 
Havelské posvícení

Havelské posvícení

 
Havelské posvícení

Havelské posvícení

 
Havelské posvícení

Havelské posvícení

 
Havelské posvícení

Havelské posvícení

 
Havelské posvícení

Havelské posvícení

 
Havelské posvícení

Havelské posvícení

 
Havelské posvícení

Havelské posvícení

 
Havelské posvícení

Havelské posvícení

 
Havelské posvícení

Havelské posvícení

 
 
Vytvořeno 14.10.2022 10:35:47 | přečteno 655x | Ivana Kubicová