Informace pro rodiče budoucích žáků 1. tříd

Provoz školní družiny (dále ŠD) začíná od 1. září 2015 od 6.30 hodin. Provoz ŠD je denně (kromě školních prázdnin, dnů ředitelského volna) od 6.30 hodin do 17.00 hodin.

Žáci, kteří dosud nedostali zápisní lístek do ŠD na první schůzce v červnu 2015, ho obdrží v den nástupu do ŠD, tj. 1. 9. 2015.

Veškeré informace o provozu ŠD najdete na webových stránkách školy www.skola-radotin.cz v záložce Školní družina (na levé straně hlavní webové stránky).

Podrobnější informace o provozu ŠD sdělí na třídních schůzkách dne 9. září 2015 vychovatelka příslušného oddělení.

Všechny informace o akcích pořádaných ŠD budou vyvěšeny na školním webu (v záložce ŠD), kde je můžete vyhledat v případě nemoci či dlouhodobé nepřítomnosti dítěte. Žáci budou o nich také informováni vychovatelkou a tyto informace budou vylepeny do notýsku dítěte. Žádáme rodiče, aby průběžně sledovali zprávy v notýscích a včas na ně reagovali.

Řád ŠD a Vnitřní řád ŠD (kde jsou informace o vyzvedávání dětí apod.) najdete na webových stránkách školy. Doporučujeme rodičům, aby si je přečetli. Základem dobré spolupráce je komunikace, včasná reakce - předejde se tak spoustě problémů a nedorozumění  

Kontakt na vedoucí vychovatelku paní Ivanu Kubicovou – email: kubicova@skola-radotin.cz, telefon č. +420 227 031 051.

 
Vytvořeno 25.8.2015 15:30:36 | přečteno 771x | Ivana Kubicová