Ukliďme si svět

Jako mravenečci

Byla akce, kterou jsme si docela všichni užili. 

V pondělí 19. 3. 2012 jsme zahájili plánovaný jarní úklid naší školní zahrady. 

Na zahradu jsme přišli patřičně vybaveni dobrou náladou a nářadím, které bylo k úklidu potřeba. Anička a Magda si celou akci, trvající více než týden vzaly na starost společně s dětmi, které se po celou dobu velmi snažily, aby si část zahrady, kde si hrají, hezky uklidily. 

Před zahájením úklidu byly všechny děti poučeny o bezpečnosti práce s hráběmi a pytli na odpad. Hlavně byly děti důkladně instruovány o sběru odpadků s přihlédnutím na možnost poranění o ostré předměty.

Po proškolení byly dětem rozdány gumové rukavice, pytle na odpad a hrábě a pak už nic nebránilo začít s úklidem zahrady. 

V době, kdy děti hrabaly listí a sbíraly odpadky, Anička a Magda vyčistily od hlíny chodníček kolem trávníku.

Za pondělní odpoledne byl posbírán jeden pytel odpadků a napytlováno přibližně devět pytlů shrabaného listí. Na zahradě zůstaly ještě tři hromady shrabaného listí, které odvezl pan školník na určené místo. 

Po celý týden práce na zahradě pokračovaly. Postupně bylo odstraněno nebezpečné, trnité roští a vystřihány staré zaschlé kopřivy kolem keřů.

Dále se pokračovalo v hrabání listí na zahradě a sběru odpadků, kterých opravdu nebylo málo. Kde se tady všechny ty odpadky vzaly? Vždyť v celém areálu jsou odpadkové koše, které jsou určené právě na odpadky.

Vzhledem k počasí, které nám opravdu přálo, jsme zvládli vše, co jsme si naplánovali. Nebylo to nijak lehké, některé děti možná držely hrábě poprvé v ruce. Bylo však vidět, že všem záleželo na tom, aby jsme měli pěkně uklizenou zahradu. Vždyť si tady odpoledne hrajeme a odpočíváme.

Všichni návštěvníci naší školní zahrady by si měli uvědomit, nejenom to, že odpadky patří do koše, ale také, že když navštěvují dopravní hřiště a ostatní prostory zahrady, tak by se měli chovat jako na návštěvě a neničit prostředí, které slouží všem ke sportování, odpočinku a relaxaci.

 

Ukliďme si svět

A jde se na to

A jde se na to

 
Hrabeme a hrabeme

Hrabeme a hrabeme

 
Všude je listí

Všude je listí

 
Přišel na řadu i náš oblíbený keř, ve kterém si hrajeme

Přišel na řadu i náš oblíbený keř, ve kterém si hrajeme

 
Nářadí je důležité

Nářadí je důležité

 
Úsměv při práci

Úsměv při práci

 
Jde nám to od ruky

Jde nám to od ruky

 
V řadě za sebou

V řadě za sebou

 
Jako mravenečci

Jako mravenečci

 
Je potřeba i posbírat papíry

Je potřeba i posbírat papíry

 
Anička jde příkladem

Anička jde příkladem

 
Tak je to správné

Tak je to správné

 
Listí je potřeba napytlovat

Listí je potřeba napytlovat

 
Zvládli jsme všechno

Zvládli jsme všechno

 
 
Vytvořeno 9.4.2012 11:12:55 | přečteno 1566x | Ivana Kubicová