Vznik nové učebny dramatické výchovy

...slavnostní otevření dramatické učebny

Jak vznikala na naší škole nová učebna zaměřená na dramatickou výchovu? Od začátku, až do slavnostního otevření.

Začátkem tohoto školního roku bylo rozhodnuto, vyčleněno a ekonomickým hospodařením i ušetřeno na zřízení nové „Dramatické učebny“.

Co je vlastně dramatická výchova?

Dramatická výchova je jeden z pěti oborů estetické výchovy a výchovy uměním, v němž se pracuje s prostředky a postupy divadelního umění, především s rolovou hrou . V dramatické výchově je tak pozornost soustředěna především na lidské jednání a mezilidské vztahy.

Dramatickou výchovu je možné charakterizovat také jako učení přímým prožitkem a vlastní zkušeností v jednání, nabývání životní zkušenosti společným řešením problému nejen intelektem, ale i intuicí, a to se zapojením těla a emocí.

Dramatická výchova ve škole může být samostatným vyučovacím předmětem nebo mohou být některé její metody a techniky využívány při výuce jiných předmětům.

A takto to vše probíhalo.

Jako první bylo potřeba ve třídě, kterou využívala především školní družina ke své činnosti, provést několik úprav. Z družinové třídy bylo nutné vystěhovat všechen stávající nábytek, demontovat tabuli, poličky, věšáky a ostatní vybavení potřebné k provozu oddělení.

Zejména stěnu po demontáži tabule bylo nutné opravit a přemalovat.

Nejnákladnější a vlastně i nejdůležitější byl výběr koberce a jeho pokládka.

Společně s firmou, která provádí pokládky koberců jsme vybrali to nejkvalitnější co v daném rozpočtu bylo možné. Bylo nutné dodržet i podmínky barevnosti, pevnosti a bezpečnosti na úraz i požární odolnost.

Přístup majitele firmy a ochota řemeslníků, kteří kromě pokládky podlahy také vymalovaly a pověsili nové konzole nad okna pro závěsy na zatemnění nás potěšila.

Nákup nových policových regálů, úložných krabic, polštářů, závěsů a orffových nástrojů, zajistily dle možností všichni, kdo se podílely na vybudování nové učebny.

S demontáží tabule, smontováním a ukotvením regálů ke stěně a upevněním opony pomáhal pan školník. S vybalením krabic a polštářů zase pomohly děti z družiny.

Ne vše, ale bylo nutné kupovat nové. Použité starší židle byly opatřeny novým veselým nátěrem v červené, zelené a oranžové barvě. Doplnilo se pár šroubků, ostatní se dotáhly a povedlo se, jsou moc hezké.

Nakonec jsme přilepili dekorativní zrcadla a mohlo se otevírat.

Slavnostní předání „Dramatické učebny“ bylo zahájeno 19. února v odpoledních hodinách. Pozvánku k otevření přijal k naší radosti i pan starosta Karel Hanzlík, jeho zástupce Miroslav Knotek a vedoucí odboru školství paní Miloslava Černá.

Slavnostního přestřižení pásky se svorně ujali pan starosta s ředitelem školy Romanem Králem.

O úvodní vystoupení v nově upravených prostorách se postarala dramatická skupina pod vedením paní učitelky Vendulky Matrasové s představením „ Po stopách Sněžného muže“

Po několika měsíčním úsilí se vše zdárně podařilo a učebna je předána ke svému novému využití.

Ať se v ní všem líbí a dobře pracuje.

Dramatická učebna

...konečně dorazil nábytek z Ikea

...konečně dorazil nábytek z Ikea

 
...17.prosince, třída připravena na pokládku koberce

...17.prosince, třída připravena na pokládku koberce

 
...natíráme policový systém

...natíráme policový systém

 
...je to nekonečné

...je to nekonečné

 
...za chvilku si lehnu

...za chvilku si lehnu

 
...pěkná fuška, než to poskládám

...pěkná fuška, než to poskládám

 
...už máme natřené všechny židle, paráda

...už máme natřené všechny židle, paráda

 
...vidíte to také

...vidíte to také

 
...vše je hotové a připravené ke kolaudaci

...vše je hotové a připravené ke kolaudaci

 
...přišli první hosté

...přišli první hosté

 
...slavnostní otevření dramatické učebny

...slavnostní otevření dramatické učebny

 
...můžeme začít

...můžeme začít

 
...pěkně si vše prohlédněte

...pěkně si vše prohlédněte

 
...snad se Vám tady bude líbit

...snad se Vám tady bude líbit

 
...začíná představení

...začíná představení

 
...sněžný muž je tady

...sněžný muž je tady

 
...

...

 
jsme rádi, že se Vám to líbilo

jsme rádi, že se Vám to líbilo

 
...bylo to krásné představení, Vendulko

...bylo to krásné představení, Vendulko

 
...orffovy nástroje

...orffovy nástroje

 
 
Vytvořeno 9.3.2009 20:49:30 | přečteno 2659x | Ivana Kubicová