Způsob platby školní družiny na 2. pololetí

Způsob platby školní družiny na 2. pololetí školního roku 2014 – 2015


1. Platba převodem na účet školy částkou 1.800,- Kč s variabilním číslem žáka 

( číslo je stejné, jako za první pololetí a najdete jej v družinových notýskách 501…).

2. Platba složenkou, kterou si vyžádejte u vychovatelky příslušného oddělení.

3. Měsíční platba převodem, nebo složenkou. Tento způsob platby je nutné nahlásit vychovatelce příslušného oddělení.

4. Platbu z částkou 1.800,- Kč je nutné uhradit do 25. Ledna 2015. Měsíční platby vždy do 5. dne v měsíci.

číslo účtu školy 131604349/0800

Vytvořeno 5.1.2015 19:40:03 | přečteno 1138x | Ivana Kubicová