Celoroční plán školní družiny 2023/2024

 

Celoroční plán školní družiny školní rok 2022/2023

Odpočinkové činnosti (od 11: 45 – 14:00 a od 16:00 – 17:00 )

- odstraňování únavy žáků z vyučování

- řešení odpočinku dle individuálních potřeb

- vytváření celkové pohody dětí

- klidné hry na koberci, prohlížení obrázků, četba knih, časopisů, poslech hudby, pohádek, rozhovory, vyprávění

- stolní hry, hádanky, křížovky

- konstruktivní hry, pexeso, kvarteta

- tematické hry

Zájmové činnosti (14:00 – 15:30)

     1. sportovní

- kolektivní hry

- průpravná cvičení

- zdokonalování sportovní zdatnosti

- upevňování morálních vlastností, bezpečnosti a hygieny při sport. aktivitách, potlačování nesportovního chování, vytváření kladných citových vztahů

     2. přírodovědná

- rozvoj zájmu o přírodu

- výchova k ohleduplnému a šetrnému přístupu k přírodě

- ekologická problematika a ochrana životního prostředí

- pozorování přírody a jejích proměn

     3. estetická

- probuzení zájmu o četbu, dramatizaci, poslech

- rozšiřování vědomostí a dovedností v oblasti kresby, malby, pracovních dovedností, práce s přírodninami, korálky, kůží, textilem, papírem

- využívání poznatků získaných ve škole

- vedení k samostatné tvořivé práci

- rozvoj řeči a komunikace

- ohleduplné chování, tolerance odlišností

- hygiena, péče o zdraví, bezpečnost práce

- upevňování dopravních pravidel

Rekreační činnosti (14:00 – 15:30)

- pohybová aktivita na čerstvém vzduchu k přihlédnutí k počasí a zdravotnímu stavu

- tělovýchovné chvilky

- soutěživé hry, pohybové hry

Příprava na vyučování (15:30 – 16:00)

- psaní domácích úkolů, oprav v sešitech

- procvičování a upevňování probraného učiva

- čtení z čítanek 


ROČNÍ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 

Září Já školák,  orientace v budově ŠD a v jídelně

Chování ve škole, v družině a v jídelně

Dodržování zásad správného stolování

                        Pohybové hry na školní zahradě

Říjen Dopravní výchova s využitím dopravního hřiště

Příroda na podzim, práce s přírodninami

Pohybové hry v přírodě

Dýňování

Listopad Barevný podzim, stromy, listy, plody

Podzim ve městě, zapouštění barev

Hrátky s přírodninami

Příprava na vánoční jarmark, vánoční jarmark

Prosinec   Předvánoční čas, advent

Vánoce, vánoční zvyky, pečení perníčků a vánočního cukroví

Výroba dárečků a přáníček pro seniory

Poslech vánočních koled

Leden Zimní dovádění

Ptáci a zvířata v zimě

Výroba dárečků k zápisu prvňáčků

Únor Zdraví, zdravá výživa, zdravý jídelníček

  Zdravé vaření

Zimní sporty

Březen Pomáháme čtením

Výroba záložky do knížky

Domácí zvířata

První pomoc, přednáška

Duben Jarní rostliny, tráva, zvířata

Pálení čarodějnic – zvyky

Dopravní výchova s využitím dopravního hřiště

Květen Svátek matek

Příroda na jaře, květiny, stromy, rostliny

Turistické výlety do okolí

Červen Den dětí, celodenní výlet do Starých Hradů

Biotop, koupání a slunění

 

  


Vytvořeno 19.9.2010 15:42:58 | přečteno 18469x | Ivana Kubicová