Informace k činnosti

psychologie

Více informací o činnosti školního psychologa si můžete přečíst v následujícím článku. 

Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. 

K činnostem školního psychologa patří:

 • poskytování úvodní poradenské konzultace dítěti, které ho samo vyhledá;
 • poskytování krizové intervence dítěti, které se octne v psychicky mimořádně náročné situaci;
 • poskytování poradenství pro rodiče a pomoc žákům při výchovně vzdělávacích problémech ve škole;
 • práce s třídními kolektivy a provádění sociometrických měření (více info níže* nebo osobně poskytne školní psycholog);
 • práce se stresovanými dětmi, aktuálními osobními, vztahovými a podobnými problémy;
 • provádění anonymních anketních šetření a průzkumů ve škole (vztah žáků k vyučovacím předmětům, výskyt sociálně patologických jevů apod.) a konzultace zjištěných údaje s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření a průzkumů účastnili;
 • informování rodičů na třídních schůzkách, či mimořádným písemným sdělením o výsledcích anonymních anketních šetření a průzkumech;
 • poskytování konzultací pedagogům;
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum), zdravotnickými a dalšími zařízeními.

*Sociometrická měření jsou nezbytnou součástí každé skupinové diagnostiky. O kolektivu umožňují získat značné množství přehledných a ucelených informací. Tyto informace pak slouží jako východiska pro následnou intervenci či dlouhodobou práci s daným kolektivem.

Sociometrie slouží k:

 • mapování vzájemných vztahů ve školní třídě;
 • získání komplexních informací nezbytných pro prevenci a řešení šikany;
 • získání dat pro cílenou práci se školní třídou.

Kdy, kde a s čím kontaktovat školního psychologa

info

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

ráda bych Vám poskytla několik informací o tom kdy, kde a s čím mě můžete kontaktovat na základní škole, kterou navštěvují Vaše děti. Jmenuji se Lenka Hulanová a od září 2022 zde opět působím jako školní psycholožka.

23.1.2014 11:28:39 - aktualizováno 2.9.2022 9:14:01 | přečteno 2421x | lhulanova | Celý článek
 
Vytvořeno 23.1.2014 10:50:54 - aktualizováno 31.8.2017 11:15:58 | přečteno 2810x | lhulanova