Informovaný souhlas

souhlas, autor: hulanova

Informace pro rodiče a zákonné zástupce k individuálnímu informovanému souhlasu s činností psychologa na základní škole.

Rodiče udělují vsouladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejícími právními předpisy (dále jen „GDPR“) – Individuální souhlas s činností.

V případě, že žák základní školy Praha - Radotín využije možnosti konzultace se školním psychologem, na které se dohodne, že by chtělo svůj problém řešit (vícekrát, tedy dlouhodobě), budou rodiče informováni prostřednictvím individuálního informovaného souhlasu. Tento souhlas dostane žák pro rodiče domů k podpisu. Na souhlasu bude uveden rozsah a obsah péče o dítě.

Souhlas lze kdykoli zrušit i obnovit.  

Kdy není souhlas rodičů či zákonných zástupců potřeba:

  • krizová intervence (mimořádná a závažná situace ve škole, či v osobním životě žáka/žákyně), až 5 individuálních návštěv dítěte může být bráno jako krizová intervence, každý případ je posuzován individuálně. Krizová intervence - odborná pomoc poskytovaná člověku v nouzi, kterou vnímá jako neodkladnou a naléhavou a kterou není schopen řešit vlastními silami a vlastními možnostmi, která je poskytovaná jako komplexní odborná služba i po dobu několika dní tak, aby se zvýšila schopnost zvládat situaci, vrátily se pocity bezpečí a celkově se tak zlepšila kvalita života. Pokud krizová situace vznikla jinde než v rodině, a dítě není doma v ohrožení života či jinak v ohrožení, jsou rodiče o krizové intervenci informováni. Proto jsou tyto případy posuzovány individuálně;
  • první kontakt se žákem (žák služby psychologa sám vyhledá, řekne, co potřebuje a s psychologem se domluví, že při dlouhodobější práci budou informováni rodiče či zákonní zástupci - žák domů přinese k podpisu informovaný souhlas);
  • při podezření, že je žák/žákyně týrán/a, zneužíván/a;
  • v případě ohrožení tělesného či duševního zdraví žáka (osob v jeho okolí); 
  • při preventivní činnosti – preventivní programy (z mé strany je pro první třídy připraven preventivní program - Seznámení se školním psychologem, o tomto programu jsou rodiče informováni předem třídním učitelem. Seznámení se školním psychologem probíhá formou hry. Děti se o mně i o mé práci doví spoustu informací. Cílem preventivního programu je získání důvěry dětí ke školnímu psychologovi, aby se nebály svěřit se svým trápením.Také jsou s nimi probírány příběhy dětí, které by se mohly přihodit jim nebo jejich kamarádům, aby věděly, na koho se obrátit o pomoc. Jako pomůcka nám k těmto příběhům slouží komiksy, které děti dostanou domů, aby je s nimi mohli rodiče či zákonní zástupci více probírat. Další preventivní programy, kterých se jako školní psycholog účastním, vybírá škola podle aktuálních potřeb a situací ve třídách).

Dokumentace (údaje o žácích, výstupy z vyšetření, apod.) je archivována u školního psychologa a je současně chráněna v souladu GDPR (dokumentace je uzamčena v kartotéce a veškerá zjištění o žácích, která podléhají individuálnímu souhlasu rodičů, jsou sdělována výhradně rodičům dítěte, nebo jejich zákonným zástupcům, a pouze s jejich souhlasem mohou být informováni pedagogičtí pracovníci školy). Dokumentace je po uplynutí dvou let od archivace skartována.

V případě jakýchkoliv dotazů mne můžete kontaktovat, podám podrobnější informace.

PhDr. Lenka Hulanová, školní psycholog

Vytvořeno 23.1.2014 9:40:19 - aktualizováno 31.8.2017 11:16:44 | přečteno 10041x | lhulanova