Učitelský sbor

Učitelský sbor 1. stupně

Paedr. Albrechtová Zdenka

2.C

Baráková Irena

4.D

Bláhová Jana

4.D

Mgr. Boháčová Jaroslava

zást. ředitele 1. st.

Ing. Buštová Ilona

2.A

Paedr. Černohorská Mária

5.B

Češková Dita

4.A

Paedr. Fialová Ivana

5.A

PhDr. Horáková Květuše

AJ

Korvasová Alena

3.B

Mgr. Křivohlavá Ludmila

2.B

Mgr. Kuntová Věra

AJ

Mgr. Lukášová Markéta

4.B

Mgr.Marková Hana

1.A

Mgr. Martínková Ludmila

1.C

Morsteinová Jana

4.C

Mgr. Procházková Lenka

5.C

Mgr. Rysková Anna

1.B

Mgr. Šimková Eva

3.A

Špirková Dana

3.C

Učitelský sbor 2. stupně

Mgr. Hanzlík Karel

Zeměpis, Tělesná výchova, Sport. výchova

Mgr. Hurábová Naděžda

Zeměpis, Tělesná výchova, Sport. výchova

Mgr. Král Roman

Anglický jazyk, Dramatická výchova

Novák Miroslav

Anglický jazyk, Informatika

Pařízek Martin

Matematika, Fyzika

Mgr. Pokorová Jitka

od 1.1.2002Ing. Jirsa Michael

Matematika

Mgr. Říhová Anna

Občanská výchova, Němčina, Prac. činnosti

Paedr. Straková Alena

Chemie, Přírodopis, Prac. činnosti, Rodinná výchova, Domácnost

Šmákalová Petra

Hudební výchova

Mgr. Štemberová Marie

Český jazyk, Přírodopis, Rodinná výchova, Občanská nauka

Mgr. Tauberová Irena

Český jazyk

Mgr. Tunturovová Marie

Matematika, Fyzika

Ing. Ullrichová Hana

Anglický jazyk

Urbanová Marie

Přírodopis, Rodinná výchova

Bc. Vaněček Michal

Dějepis

Mgr. Vejmelková Zuzana

Český jazyk, Občanská výchova

Volemanová Lucie

Výtvarná vých., Prac. činnosti, Rodinná výchova

Voříšek Josef

Technické činnosti

Vytvořeno 30.8.2006 21:53:24 | přečteno 3887x | tana