Informační list

Informační list základní školy

2002/2003

Identifikátor: 600038203
IČO: 70874263
Právní sujbektivita: od 1.1.2001
Název: Základní škola Praha - Radotí škola
Adresa : Loučanská 1112/3, Praha Radotín 153 00
Zaměření: všeobecné, alter. plán Začít spolu, třídy s roz. výukou jazyk:
Telefon :

5791 2580-2. stupeň + fax

5791 1672 - ředitelství

5791 1686-1. stupeň

5781 1391 - školní družina

Elektronická adresa: skola-radotin@seznam.cz
webová adresa: www.skola-radotin.cz
Zřizovatel školy: MČ Praha - Radotín
Ředitel školy : Mgr. Roman Král
Zástupci ředitele:

Mgr. Jaroslava Boháčová - 1. stupeň

Marie Urbanová - 2. stupeň

Výchovný poradce: Mgr. Ludmila Martínková

Mgr. Zuzana Vejmelková

Počet tříd: 27
Počet žáků: 593
Prům. počet žáků na tř.: 22
Počet 1. r.: 66
Počet 9. r.: 58
Rozšíř. vý?íř. AJ, 3.,4. ročník
Výuka jazyků: Anglický jazyk ( 4. - 9. ročník )

Německý jazyk ( 6. - 9. ročník )

Spec. třídy: ---
Volitelné předměty:

Informatika, Sportovní výchova, Technické

činnosti,Domácnost, Německý jazyk,

Dramatická výchova, Taneční průprava,

Výtvarné činnosti

Nepovinné předměty: Logopedie, Náboženství
Vybavenost: Školní družina, velká tělocvična pro míčové hry, 2 malé tělocvičny pro gymnastiku a úpolové sporty, 2 venkovní hřiště ( travnatý a umělý povrch), vypalovací pec, 2 počítačové

učebny, školní klub.

Vzdělávací program: Základní kola s rozšířenou výukou jazyků
ŠD: 5 oddělení
ŠK: ano (v rámci školy)
Knihovna: ano
ŠJ: ne
Tělocvična: ano
Hřiště: ano
Kroužky:

Keramika, Hra na flétnu, Náprava SPU, Pohybová výchova, Výtvarná výchova, Sportovní kroužek, Výpočetní technika, Tanec, Příprava na 4-,8-letá gymnázia, Volejbal, Stolní tenis, Angličtina hrou,

šachový kroužek, Jezdecký kroužek...

Dne 12.9.2002, Roman Král, ředitel školy

Vytvořeno 30.8.2006 22:45:51 | přečteno 2379x | Roman Král