Informační list

INFORMAČNÍ LIST ZÁKLADNÍ ŠKOLY

2005/2006

Identifikátor: 600038203
IČO: 70874263
Právní subjektivita: od 1.1. 2001
Název : Základní škola Praha - Radotín
Adresa : Loučanská 1112/3, Praha - Radotín 153 00
Zaměření:

všeobecné, alter. plán Začít spolu, třídy

s rozš. výukou jazyků

Telefon :

5791 2580 - 2. stupeň + fax

5791 1672 - ředitelství

5791 1686 - 1. stupeň

5781 1391 - školní družina

Elektronická adresa: skola-radotin@seznam.cz
webová adresa: www.skola-radotin.cz
Zřizovatel školy: MČ Praha - Radotín
Ředitel školy : Mgr. Roman Král
Zástupci ředitele:

Mgr. Jaroslava Boháčová - 1. stupeň

Marie Urbanová - 2. stupeň

Výchovný poradce:

Mgr. Zuzana Vejmelková

Počet tříd: 21
Počet žáků: 497
Prům. počet žáků na tř.: 24
Počet žáků 1.r.: 66
Rozšíř. výuka: AJ, 3.- 7. ročník
Výuka jazyků:

Anglický jazyk ( 3. - 9. ročník)

Německý jazyk ( 4.- 7. ročník )

Spec. třídy: ---
Volitelné předměty:

Informatika, Sportovní výchova, Technické činnosti, Domácnost, Německý jazyk, Výtvarné techniky, Přírodopisná praktika, Dramatická výchova, Nonverbální výchova, Matematická praktika, Zdravotní tělesná výchova

Nepovinné předměty: Logopedie, Náboženství
Vybavenost: školní družina, velká tělocvična pro míčové hry, 2 malé tělocvičny pro gymnastiku a úpolové sporty, 2 venkovní hřiště ( travnatý a umělý povrch ), vypalovací pec, 2 počítačové učebny, školní klub, multimediální učebna, odborné učebny F,Ch,Př, hudebna
ŠD: 5 oddělení
ŠK: ano ( v rámci školy )
Knihovna: ano
ŠJ: ne
Tělocvična: ano
Hřiště: ano
Kroužky: široká nabídka (viz. nabídka)

,

Dne 1.9.2005, Roman Král, ředitel školy

Vytvořeno 10.9.2006 22:51:48 | přečteno 2346x | Roman Král