Nabídka kroužků na 1. pololetí šk. r. 2007/08

Vážení žáci a rodiče, předkládáme vám nabídku volnočasových aktivit na 1. pololetí

Vážení rodiče, děvčata a chlapci,

předkládáme vám (ve škole, na internetu a ve venkovních vitrínách) nabídku volnočasových aktivit na naší škole pro šk. rok 2007/08 a chceme vás seznámit se změnami, které se týkají organizace a přihlašování.

Zájemce o jakýkoliv nabízený kroužek se přihlašuje u p. Valešové na budově

II. stupně ve školním klubu v týdnu od pondělí 3. 9. do pátku 14. 9. 2007, kde odevzdá řádně vyplněnou přihlášku se závazným podpisem rodiče a obdrží svůj variabilní symbol a složenku nebo číslo účtu.

Hodiny pro přihlašování v klubu:

Pondělí - čtvrtek 7.00 - 8.00, 9.40 - 10.00, 13.00 - 16.00

Pátek 7.00 - 12.00

Přihlášky získáte v klubu u p. Valešové

Informace o kroužcích na tel. čísle 720 554 117 - p. Valešová

PLATBA - bezhotovostním způsobem - složenkou nebo bankovním převodem

do 28. 9. 2007

Pozor na správně vyplněný variabilní symbol dítěte!

Kurzovné je určeno na 14 setkání za pololetí.

Nezaplatí-li dítě do 28. 9. 2007, nebude moci kroužek navštěvovat, dokud nepředloží doklad o zaplacení.

ČINNOST KROUŽKŮ BUDE ZAHÁJENA PŘI JEJICH NAPLNĚNÍ

V PONDĚLÍ 1. 10. 2007

Komunitní centrum: Nabídka kroužků na rok 2007/08
Číslo Kroužek Den/Místo Lektor Info Cena
(1/2roku)
1 Keramika Po14.00-15.30
Dílna
M. Černohorská Začátečníci 1000,-
2 Keramika Út 14.30-16.00 Dílna M. Černohorská Pokročilí 1000,-
3 Šikula 1. - 3. třída Po14.00-15.30 I. Kubicová Seznámení s výtvarnými a pracovními technikami 850,-
4 Šikula 1. - 3. třída Út 14.00-15.30 I. Kubicová Seznámení s výtvarnými a pracovními technikami 850,-
5 Šikula 1. - 3. třída Čt 14.00-15.30 I. Kubicová Seznámení s výtvarnými a pracovními technikami 850,-
6 Ruční práce 1. - 9. třída St14.00-15.30 řádové sestry Vyrábíme pro radost Zdarma
7 Basketbal 5. + 6. třídy Út 17.00-18.30 A. Kindlová 5. + 6. třídy 600,-celý rok
8 Sportovní hry 1. - 2. třída Út 14.00-15.30
tělocv. 1. st.
D. Špirková Míčové hry, hry v přírodě, základy sportu 700,-
9 Taneční kroužek 1. - 2. třída Po14.30-15.30
malá tělocv.
A. Hechtová Základy balet. průpravy, moderní tance+gymnastika 600,-
10 Aerobic 6. - 9. třída Po15.45-16.45 malá tělocvična A. Hechtová 6. - 9. třídy 600,-
11 Street + disco dance St14.30-16.00 malá tělocvična A. Hechtová 6. - 9. třídy 800,-
12 Disco dance, street 3. - 5. třída Út 15.45-16.45 tělocv. 1. st. A. Hechtová Disco dance, základy street dance a aerobicu, jednod.posilování, gymnastika 600,-
13 Volejbal 6. - 9. třídy St 18.00-19.30 p. Šmrha výuka hry, trénink 700,-
14 Příprava na přijímačky - osmiletá gymn. Po14.00-15.30 R. Chaloupková 5. třídy, budova 1. stupně, 14 setkání od 15.10. 900,-
15 Příprava na přijímačky - z matematiky Út 15.30-16.30 p. Shevkunová 9. třídy - 14 setkání od listopadu
při přípravě M i ČJ = cena 1000,- Kč
600,-
16 Příprava na přijímačky - z českého jazyka Po15.30-16.30 M. Grätzová 9. třídy - 14 setkání od listopadu
při přípravě M i ČJ = cena 1000,- Kč
600,-
17 Doučování českého jazyka Po15.30-16.30 Z. Vejmelková 6. - 7. třídy 500,-
18 Příprava na přijímačky z matematiky - šestiletá gymnázia Út 14.00-15.00 I. Shevkunová 7. třídy 600,-
19 Ruský jazyk St 16.30-17.30 I.Shevkunová 6. - 9. třídy 600,-
20 Dramaticko-hudební kroužek 1.- 4.třída Čt 16.00-17.00 J. Smělá Tanečky, písničky, skupinové pohybové ztvárnění textů písní 600,-
21 Krajina za školou 5. - 9. třídy dle dohody s dětmi Z. Hrdinová Práce s archivními materiály, tvorba web.stránek, práce s histor. fotografiemi Zdarma
22 Náboženství Po14.00-15.00 L. Martínková 1. - 5. třídy Zdarma
23 Šachy Čt14.00-15.30 Družina P.Kimla 2. - 6. třídy, v červené družině 800,-
Vytvořeno 6.9.2007 12:34:43 | přečteno 2218x | Ilona Valešová