Stavy - informační list

Název školy : Základní škola Praha - Radotín, Loučanská 3
Adresa školy:Loučanská 3/1112, Praha - Radotín 153 00

Jednotlivé součásti školy:

  • Základní škola
  • Školní družina

Telefon :

  • 25791 2580 - 2. stupeň + fax
  • 25791 1686 - 1. stupeň
  • 25781 1391 - školní družina

Elektronická adresa: skola-radotin@seznam.cz

Webová adresa: www.skola-radotin.cz

Ředitel školy : Mgr. Roman Král

Statutární zástupce ředitele: Mgr. Jaroslava Boháčová

Další zástupce ředitele: Marie Urbanová - 2. stupeň

Výchovný poradce:

  • 1. st. Mgr. Ludmila Martínková
  • 2. st. Mgr. Zuzana Vejmelková

Školní metodik prevence:Ilona Valešová

Vzdělávací programy školy:

  • Základní škola
  • Začít spolu
  • Rozšířená výuka cizích jazyků

Tab.- počet tříd a žáků ZŠ ve škol. r. 2006/2007

Počet tříd ZŠ Počet žáků ZŠ Z toho počet specializ. tříd Počet žáků specializ. tříd Počet 1. tříd Počet žáků 1. tříd Prům. počet žáků v běžných tř.

22

518

0

0

3

79

23,5

Tab. - počet odděl. a žáků ŠD, ŠK ve škol. r. 2006/2007

Školní družina Školní klub
Počet oddělení Počet žáků Počet oddělení Počet žáků
6 180 --- ---

Rozšířená výuka: rozšířená výuka jazyků, 4.- 8. ročník

Výuka cizích jazyků: anglický 3. - 9. roč. , německý, 5. - 8. roč.

Specializované třídy: ---

Volitelné předměty: Sportovní výchova - všestranný rozvoj, fotbal, laktos, softbal, Technické činnosti, Výtvarné techniky I, II, Německý jazyk, Zdravotní tělesná výchova, Domácnost, Přírodopisná praktika, Informatika, Muzikantská dílna

Nepovinné předměty: Logopedie, Náboženství, Dramatická výchova

Specifika ZŠ, případně další informace: vzdělávací program Začít spolu (1. - 6. ročník)

ověřovací rok rozšířené výuky tělesné výchovy

Vybavenost: školní družina, velká tělocvična pro míčové hry, 2 malé tělocvičny pro gymnastiku a úpolové sporty, 2 venkovní hřiště ( travnatý a umělý povrch ), vypalovací pec, 2 počítačové učebny, školní klub, multimediální učebna, odborné učebny F, Ch, Př, hudebna

Vytvořeno 26.9.2006 13:42:01 - aktualizováno 27.9.2006 20:43:10 | přečteno 3235x | Roman Král