Absolventské práce

Házená a její vybavení..

Již třetím školním rokem pracovali žáci 9. ročníků na svých absolventských pracích

I v letošním školním roce pracovali žáci 9. ročníků naší školy na svých absolventských pracích. Tato jejich první "velká zkouška" je čekala v posledním lednovém týdnu.Nejdříve si v říjnu vybírali z 53 témat, která jim byla nabídnuta, některá si žáci navrhli sami, seznámili se se svými konzultanty a oponenty a začali pracovat.

Žáci mohli vybírat z těchto okruhů:

1) Příroda - CHKO, Adopce chrtů, Hlodavci, Koně

2) Zeměpis - Thajsko

3) Fyzika - Asteroidy

4) Matematika - Statistika

5) Český jazyk a literatura - K. Čapek, J. Foglar, Povídka

6) Dějepis - Významné osobnosti

7) Chemie - Člověk a chemie…

8) Občanská výchova - Státní svátky, Lidská práva, Ekologie, Rétorika

9) Informatika - Historie počítačů, Současnost počítačů

10) Anglický jazyk - Music

11) Hudba - Hudební nástroj, Má hudba, Kytary, Hip hop, Balet

12) Výtvarná výchova - Tetování, Graffiti

13) Sport - Atlet století, Volejbal, Desetiboj, Házená, Softball, Baseball

Se svými koncepty potom žáci docházeli k učitelům na průběžné konzultace, aby na konci ledna mohli svoji práci prezentovat a obhajovat.Před tříčlennou komisí - předseda komise, konzultant a oponent - potom dokazovali, jak svoji absolventskou práci zvládli, kolik odborných znalostí i svého „já“ do práce vložili. Část obhajoby proběhla v anglickém jazyce. Absolventská práce mohla být ohodnocena nejvíce 43 body, kdy konzultant mohl práci ocenit 11 body, oponent 10 body a celá komise 22 body.

Celkem žáků - 46

Neodevzdali - 1žák

Obhajovali - 45 žáků

Výsledky:

Vynikající (plný počet bodů) - 5 žáků = 11%

Vynikající - 21 žáků = 47%

Velmi dobré 16 žáků = 35,5%

Vyhovující 7 žáků = 15,5%

Neuspěl 1 žák = 2%

Žák, který neuspěl, bude mít možnost práci obhájit v náhradním termínu.

Většina žáků pracovala na své absolventské práci velmi poctivě, informace získávala z mnoha zdrojů, věnovala velkou pozornost i grafické stránce, svoji prezentaci doplnila i osobní ukázkou - baletními prvky, hrou na hudební nástroj, živými zvířaty, sportovními potřebami a doplňky, hudební ukázkou, čtením vybraného textu a zejména cenné byly vlastní zkušenosti a prožitky...

Mezi nejlepší patřily práce těchto žáků - K. Čížkové, P. Havlové, D. Holého, Z. Honzkové, A. Koníčkové, D. Kopicové, T. Koudelky, M. Krausové, R. Krivtsova, K. Nováčkové, D. Tomanové, E. Vopálkové, K. Vopěnkové, V. Zavřelové, M.Zimy.

Všem žákům blahopřejeme k tomu, že úspěšně obhájili své práce, a těšíme se na slavnostní předání osvědčení, které proběhne v červnu v kulturním středisku Koruna.

Absolventky 2008

F.Urban-Desetiboj

F.Urban-Desetiboj

 
Komise se rozhoduje...

Komise se rozhoduje...

 
D.Hollý-Desetiboj

D.Hollý-Desetiboj

 
M.Zima-Historie počítačů

M.Zima-Historie počítačů

 
H.Fousová-Volejbal

H.Fousová-Volejbal

 
N.Mekíšová-Volejbal

N.Mekíšová-Volejbal

 
N.Horejšová-Ekologie

N.Horejšová-Ekologie

 
J.Dědek-Kytary

J.Dědek-Kytary

 
V.Zavřelová-Balet

V.Zavřelová-Balet

 
M.Krausová-Rétorika

M.Krausová-Rétorika

 
Házená a její vybavení..

Házená a její vybavení..

 
O.Vondráčková-Má hudba

O.Vondráčková-Má hudba

 
Z.Honzková-Atlet století

Z.Honzková-Atlet století

 
M.Kučerová-Člověk, chemie..

M.Kučerová-Člověk, chemie..

 
H.Krejčíř-Asteroidy

H.Krejčíř-Asteroidy

 
J.Utíkal-Asteroidy

J.Utíkal-Asteroidy

 
D.Tomanová-Koně

D.Tomanová-Koně

 
Z.Chalupová-Thajsko

Z.Chalupová-Thajsko

 
J.Čermák-Statistika

J.Čermák-Statistika

 
J.Kartaš-Historie počítačů

J.Kartaš-Historie počítačů

 
M.Skalová-Lidská práva

M.Skalová-Lidská práva

 
P.Havlová-K.Čapek

P.Havlová-K.Čapek

 
K.Skalová-Ekologie

K.Skalová-Ekologie

 
E.Vopálková-Významná osobnost

E.Vopálková-Významná osobnost

 
Z.Malá-Významná osobnost

Z.Malá-Významná osobnost

 
M.Čumpelík-J.Foglar

M.Čumpelík-J.Foglar

 
K.Hradecká-Matematika a umění

K.Hradecká-Matematika a umění

 
J.Čubová-Tetování

J.Čubová-Tetování

 
R.Hrdlička-Music

R.Hrdlička-Music

 
K.Písecká-Státní svátky

K.Písecká-Státní svátky

 
S.Kalendová-Hudební nástroj

S.Kalendová-Hudební nástroj

 
A.Koníčková-Má hudba

A.Koníčková-Má hudba

 
K.Vopěnková-Thajsko

K.Vopěnková-Thajsko

 
D.Kopicová-Softball

D.Kopicová-Softball

 
L.Klusová-Státní svátky

L.Klusová-Státní svátky

 
T.Koudelka-Graffiti

T.Koudelka-Graffiti

 
M.Weinfurter-Graffiti

M.Weinfurter-Graffiti

 
V.Proroková-K.Čapek

V.Proroková-K.Čapek

 
K.Čížková-Adopce chrta

K.Čížková-Adopce chrta

 
L.Šulcová-Hlodavci

L.Šulcová-Hlodavci

 
Kamarádská podpora při čekání...

Kamarádská podpora při čekání...

 
Tak už kolega vychází ze dveří...

Tak už kolega vychází ze dveří...

 
Desetiboj

Desetiboj

 
Historie počítačů

Historie počítačů

 
I porota se občas usměje...

I porota se občas usměje...

 
A co v angličtině?

A co v angličtině?

 
Současnost počítačů

Současnost počítačů

 
Porota klade všetečné otázky..

Porota klade všetečné otázky..

 
R.Krivtsov-Music(angl.)

R.Krivtsov-Music(angl.)

 
D.Lebeda-Baseball

D.Lebeda-Baseball

 
P.Kotisa-Házená

P.Kotisa-Házená

 
Potěšilo foto známého baletního umělce...

Potěšilo foto známého baletního umělce...

 
To čekání...

To čekání...

 
Jsou to nervy...

Jsou to nervy...

 
Thajsko

Thajsko

 
Státní svátky, Graffiti

Státní svátky, Graffiti

 
DSC05146

DSC05146

 
COSMOS DISCOVERY

COSMOS DISCOVERY

 
 
Vytvořeno 12.2.2008 19:59:17 | přečteno 3017x | Ilona Valešová