Stavy - informační list

 MG 8336

Informační list ZŠ - školní rok 2007/2008

Název školy : Základní škola Praha - Radotín, Loučanská 3

Adresa školy: Loučanská 3/1112, Praha - Radotín 153 00

Jednotlivé součásti školy:

 • Základní škola
 • Školní družina

Telefon:

 • 227 031 051-2 - hospodářka školy, 2. stupeň
 • 227 031 053 - ředitelství
 • 227 031 054 - 1. stupeň
 • 227 031 050 - školní družina

Elektronická adresa: skola-radotin@seznam.cz

webová adresa: www.skola-radotin.cz

IČO: 70 87 42 63

Ředitel školy : Mgr. Roman Král

Statutární zástupce ředitele: Mgr. Jaroslava Boháčová

Další zástupce ředitele: Mgr. Jaroslav Jurásek - 2. stupeň

Výchovný poradce:

 1. Mgr. Ludmila Martínková
 2. Mgr. Zuzana Vejmelková

Školní psycholog: Mgr. Mariana Kroftová

Školní metodik prevence: Ilona Valešová

Vzdělávací programy školy:

 • Základní škola
 • ŠVP „Bez (spolu)práce nejsou koláče.“
 • Začít spolu
 • Rozšířená výuka tělesné výchovy
 • Rozšířená výuka cizích jazyků

Tab.- počet tříd a žáků ZŠ ve škol. r. 2007/2008

Kapacita ZŠ (dle rozhodnutí) Počet tříd ZŠ Počet žáků ZŠ Z toho počet specializ. tříd Počet žáků specializ. tříd Počet 1. tříd Počet žáků 1. tříd Prům. počet žáků v běžných tř.

780

21

500

0

0

3

76

23,8

Tab. - počet odděl. a žáků ŠD, ŠK ve škol. r. 2007/2008

Školní družina Školní klub

Počet oddělení

Počet žáků

Počet oddělení

Počet žáků

6

180

---

---

Rozšířená výuka: rozšířená výuka jazyků, 5.- 9. ročník

Výuka cizích jazyků: anglický 3. - 9. roč. , německý, 6. - 9. roč.

Volitelné předměty: Sportovní výchova - všestranný rozvoj I, II, Fotbal, Softbal, Výtvarné techniky, Německý jazyk, Domácnost, Přírodopisná praktika, Informatika, Dramatická výchova

Nepovinné předměty: Logopedie, Náboženství, Dramatická výchova

Specifika ZŠ, případně další informace:

 • vzdělávací program Začít spolu (1. - 7. ročník)
 • rozšířená výuka tělesné výchovy a cizího jazyka

Vybavenost: školní družina, velká tělocvična pro míčové hry, 2 malé tělocvičny pro gymnastiku a úpolové sporty, 2 venkovní hřiště ( travnatý a umělý povrch ), vypalovací pec, 2 počítačové učebny, školní klub, multimediální učebna, odborné učebny F,Ch,Př, Drv, hudebna

Vytvořeno 7.9.2007 18:42:27 | přečteno 4870x | Roman Král